Asetus silakan ja kilohailin troolikalastuksesta vuonna 2013

Maa- ja metsätalousministeriö on 19.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2013. Pääallas Suomessa rekisteröityjen kalastusaluksien silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 22-28 sekä osa-alueella 29 leveyspiirin 59 00´N eteläpuolella (Itämeren pääallas) on kielletty. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 25―28. Tällainen troolikalastus saa jatkua […]

Asetus lohenkalastuksen rajoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriö on 19.12.2012 antanut asetuksen lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla. Lohenkalastus ajosiimoilla on kielletty ICES:n osa-alueilla 22-28 leveysasteiden 59º26`N eteläpuolella Itämeren pääaltaalla. Asetus astuu voimaan 1.1.2013. Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

Suomen turskakiintiöiden käyttäminen vuonna 2013

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.12 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2013. Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 700 tonnia ja enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 347 tonnia. Läntisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 22-24): Yli 20 metrin pituisten […]

Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 11.12.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan troolikalastuksen Saaristomerellä ja Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella. Kilohailin ja silakan troolikalastus kielletään ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32. Asetus tulee voimaan 12.12.2012.   Lisätietoja:                  Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

Kilohailin ja silakan troolikalastuksen salliminen eräillä merialueilla

Maa- ja metsätalousministeriö on 27.11.2012 antanut asetuksen, joka kumoaa kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttämisestä eräillä merialueilla annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (266/2012) 1 §. Tämä merkitsee, että kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella Saaristomerellä sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32 on sallittu. Asetus tulee voimaan 1.12.2012.   […]

Liiton tiedotustilaisuus ja ECOSEAL-hyljetilaisuus 4.12 Turussa

SAKL järjestää ammattikalastajille tiedotustilaisuuden ajankohtaista asioista tiistaina 4.12.2012 klo 16.00 – 17.00, Hotelli Best Western Seaport (Matkustajasatama, Toinen Poikkikatu 2, Turku) Tilaisuuden jälkeen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ECOSEAL -hanke järjestää tilaisuuden hylkeistä klo 17-20 (katso erillinen kutsu alla). Liiton johto tiedottavat ajankohtaisista asioista. Esillä ovat ainakin: – silakan kalastuksen säätely ja tilanne vuonna 2013 – […]

Muutos: Suomen turskakiintiöiden käyttäminen vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 7.11.2012 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa asetuksia 1379/2011 ja 551/2012. Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 1190 tonnia. Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 390 tonnia. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten […]

Liiton hallitus koolle

Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontuu perjantai 9.11.2012 klo 10.00-15.00 Turussa. Kokouksen asialista: Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 3/2012 Silakan ja kilohailin kalastuksen säätely vuonna 2013 Turskan kalastuksen säätely vuonna 2013 Lohi rannikkokalastuksessa vuonna 2013 MMM:n siikatyöryhmä (tilannekatsaus) EU-asiat: YKP-uudistus, markkina-asetus ja kalatalousrahastoasetus (tilannekatsaus) Toimintaohjelman (2014-2020) kansallinen valmistelu (tilannekatsaus) Hallituksen esitys laiksi kaupallisen kalastuksen […]

Muutos: Suomen turskakiintiöiden käyttäminen vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.10.2012 antanut asetuksen Suomen turskakiintiöiden käyttämisestä vuonna 2012. Asetus muuttaa asetuksia 1379/2011 ja 517/2012. Itäisen turskakannan kiintiö (ICES osa-alue 25-32): Yli 20 metrin pituisten kalastusalusten turskasaalis saa olla yhteensä enintään 920 tonnia. Enintään 20 metrin pituisten kalastusalusten troolipyydyksillä pyydettävä saalis saa olla yhteensä enintään 450 tonnia. Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituisten […]

Muutos: Silakan ja kilohailin troolikalastus Pohjanlahdella syyskaudella 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 17.10.2012 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012. Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus (518/2012) Näin ollen silakan ja kilohailin kohdennettu rehukalastus tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla on jälleen sallittu ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella. Asetus tulee voimaan 18.10.2012 ja […]