Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 2 suurjännite (500kV ja 800MW) merikaapelin reitti ja kaapelin suojaus SELKÄMERELLÄ pohjatroolauksessa

Fenno-Skan 2 merikaapeli on otettu käyttöön 15. joulukuuta 2011. Kaapeli siirtää sähköä Suomen ja Ruotsin kantaverkkojen välillä ja vahvistaa sähköverkon käyttövarmuutta. Kaapeli varmistaa myös, että Suomeen saadaan markkinahintaista sähköä kulutuksen ja tarpeen mukaan ja suomalaiselle loppukuluttajalle edullisin sähkönhinta. Kaapeli on suojattu merenpohjaan Selkämeren troolausalueilla Fenno-Skan 2 merikaapelin vesiluvan ehtojen mukaisesti (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=262522&;lan=fi). Sellaisilla alueilla, joilla […]

Liitto panostaa kalan laatuun

Suomen Ammattikalastajaliitto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on järjestää kalastusyrittäjälle täsmäkoulutusta laadukkaan kalan tuottamisesta ja uudistetun elintarvikelainsäädännön mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on myös laatia hyvän käytännön ohjeet kalan alkutuotannolle (rannikkokalastus), jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi. Liitto palkkaa tarkoitusta varten Anne-Marie Tainan asiantuntijaksi ajalle 1.4.-30.9.2012. Enemmän tietoa toiminnasta tulee asian edetessä. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Lisätietoja: […]

MMM antoi asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.3 antanut asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012. Asetus muuttaa asetusta 1378/2011. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella kunnes kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 500 tonnia tai silakkasaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia Suomenlahdella. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 29 leveysasteiden […]

Suomen Ammattikalastajaliiton vuosikokous

Perjantaina 23.3.2012 klo 10.00 – 14.00 Aquarius, Kullervontie 11, Uusikaupunki Ohjelma 09.45    Ilmoittautuminen alkaa (läsnäolo- ja äänioikeuden toteamiseksi), aamupäiväkahvit 10.00    Vuosikokouksen avaus – liiton puheenjohtaja Olavi Sahlstén 10.05    ECOSEAL -hanke (hylkeiden ravinto), tutkija Kaarina Kauhala, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos. Keskustelua. 10.45    Sääntömääräiset asiat (sääntöjen 11 §) 12.00    Lounas 12.45    Sääntömääräisten asioiden […]

Turskan kalastus keskeytetään osittain ICES osa-alueilla 22-24

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.2.2012 antanut asetuksen, joka kieltää tunnuspituudeltaan yli 20 metrin pituisten kalastusalusten harjoittaman turskan kalastuksen ICES osa-alueilla 22-24 (läntinen kanta) kiintiön täyttymisen vuoksi. Asetus tulee voimaan 16.2.2012. Kielto koskee Suomen lipun alla purjehtivia tai Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto0400-720690sakl@sakl.fi

MMM valvonta-asetuksen säännöksistä

MMM on laatinut muistion kaupallisen kalastuksen ja kalatuotteiden kaupan valvonnasta. Muistio sisältää keskeisiä kohtia Euroopan unionin valvonta-asetusten säännöksistä. 1. Lainsäädäntö ja viranomaiset Kalastuksen ja kalakaupan valvontaa koskeva säädösvalmistelu on hiljattain saatu pääosin päätökseen Euroopan unionissa. Kalastuksen ja kalakaupan valvonnasta on annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1224/2009 ja komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 404/2011. Kalastuksen ja kalakaupan […]

Luettelo kalastusaluksista, joilla on erityislupa turskankalastukseen Itämerellä vuonna 2012

Tunnus/BeteckningIdentification Nimi/NamnVessel name Teho/Effekt kWPower kW AAL-376 Fix I 62,52 AAL-3393 Nikita 80,90 AAL-221 Lizette 80,00 AAL-27 Verona 84,58 FIN-31624-T Märta 86 AAL-244 Hajen 88,26 FIN-3255-K Aku 95,59 FIN-3300-K Nomad 97,80 AAL-125 Inter 115,00 FIN-274-T Kalkas 150,00 AAL-3411 Myggen II 154,46 FIN-31481-T Susanna 155,00 FIN-3297-K Fanny 179,00 FIN-3587-T Eki 206,00 FIN-31177-T Kalossi 210,00 FIN-135-K Mari […]

MMM kumosi silakan ja kilohailin kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella

Maa- ja metsätalousministeriö on 22.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoituksista Pohjoisella Itämerellä ja Suomenlahdella vuonna annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen kumoamisesta. Asetuksella kumotaan silakan ja kilohailin troolikalastuksen kalastusrajoitukset Pohjoisella Itämerellä (osa-alue 29, leveysasteen 59 30´N pohjoispuolella) ja Suomenlahdella (osa-alue 32) vuonna 2011. Rajoitukset annettiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella 1129/2011/ 10.11.2011. Asetus astuu voimaan […]