MSC hyväksynyt Pohjanlahden MSC sertifikaatin pidennyksen

MSC hyväksyi 28.8.2023 pyynnön pidentää Pohjanlahden silakan MSC sertifikaatin voimassaoloaikaa 30.4.2024 saakka, jotta kalastuksen uudelleen arviointi ehditetään suorittaa ennen nykyisen sertifikaatin umpeutumista. Sertifikaatti liiton verkkosivujen MSC-osiossa. Lähde: LRQA ja SAKL 28.8.2023  

EU:n komissio kieltämässä suurimman osan Suomen kalastuksesta

EU:n komissio antoi 28.8. esityksensä vuoden 2024 Itämeren kalastusmahdollisuuksiksi. Komissio esittää tässä vaiheessa kiintiöiden asettamista ainoastaan kolmelle kalakannalle. Suluissa vertailu vuoden 2023 kiintiöön. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohi, 53 967 kpl (-15 %), kalastus sallittu ainoastaan Perämerellä (ICES osa-alue 31) Suomenlahden lohi, 10 144 kpl (+7 %) Riianlahden silakka, 36 514 tonnia (-20 %) Muiden Itämeren kantojen (läntinen turska, […]

Pohjanlahden silakan MSC-sertifikaatin uudelleen arviointi alkanut – paikkavierailu syyskuussa

Suomen Ammattikalastajaliiton hallinnoiman hankkeen tavoitteena on toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen uudelleen arviointi, jotta MSC-sertifikaatin voimassa olo voisi jatkua uudelle kaudelle. Mahdollinen sertifiointi on voimassa viisi (5) vuotta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on 21.3.2023 myöntänyt hankkeelle EMKVR-tukea. Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastus on 25.6.2018 saanut MSC-sertifikaatin. Sertifikaatti oli alun perin voimassa 24.6.2023 […]

Liiton hallituksen kesäkokous 31.8.–1.9. Raumalla

Liiton hallituksen kokous pidetään 31.8.–1.9. Raumalla. Kokouksen asialistalla seuraavat asiat. Kokouksen avaus Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkistus 1/2023 Hallituksen järjestäytyminen Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelma 20.6.2023; ammattikalastusta koskevat kohdat (tilannekatsaus) Saalis- ja kiintiötilanne 2023 sekä kalastuskiintiöt 2024 (tilannekatsaus, kannan muodostaminen) saalistilanne 2023 Itämeren kalastuskiintiöt ja -säännöt 2024, SAKL:n kanta komission esitykseen Ruotsin suunnitelmat troolirajan […]

SAKL tilaisuus: Avomerikalastus nyt ja tulevaisuudessa (2020- ja 2030-luvuilla)

Ajankohta: Torstai 31.8. klo 10.00–15.00 Paikka: Hotelli Kalliohovi, Kalliokatu 25, Rauma (Huom! Kokouspaikka muuttunut!) Tilaisuus on erityisesti suunnattu avomerikalastajille (silakan ja kilohailin troolikalastajille) ja rakentuu neljän ajankohtaisen teeman ympärille. Ohjelma: 09.30 Tulokahvit 10.00 Tilaisuuden avaus, Suomen Ammattikalastajaliiton puheenjohtaja Jarno Aaltonen 10.05 Silakan ja kilohailin kalakanta-arviot (ICES 2023) erikoistutkija Jari Raitaniemi (Luke) kysymyksiä ja keskustelua 11.00 […]

SAKL lausui Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmasta

Maa- ja metsätalousministeriön laatima luonnos Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmaksi on lausunnolla 19.6. asti (alkuperäinen määräaika 12.6.). Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL antoi 12.6. lausunnon luonnoksesta. SAKL toteaa muun muassa, ettähylje on selkeästi merkittävin rannikkokalastuksen toimintaa ja kotimaisen kalan tarjontaa haittaava tekijä. Hyljekantojen aiheuttamat vahingot kalastukselle (saalis ja pyydykset, kalojen karkottaminen kalastusalueilta) ja kalakannoille ovat mittavat. Hylkeiden vaikutus näkyy […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2023 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2024 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2024. Suluissa vertailu vuoden 2023 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2023. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30–31): enintään 48 824–63 049 tonnia, pistearvo 63 049 tonnia (-39 %) (80 047 tonnia) Silakka keskinen (osa-alueet […]

Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas sai kalastusneuvoksen arvonimen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 25.5. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordakselle kalastusneuvoksen arvonimen. Kim Jordas palkittiin pitkästä työstään suomalaisten ammattikalastajien edunvalvojana. Jordas on vuodesta 1993 alkaen tuonut ammattikunnan näkemyksiä, tarpeita ja toimintaedellytyksiä etenkin päättäjien, mutta myös median ja suuren yleisön tietoisuuteen asiantuntevasti, kärsivällisesti ja työtuntejaan laskematta. Yhteistyökykyisenä henkilönä tunnettu Jordas on myös toiminut jäsenenä lukuisissa […]

Suomen Ammattikalastajaliiton MSC täysarviointi-hanke päättynyt

Suomen Ammattikalastajaliiton toteuttama MSC täysarviointi-hanke on päättynyt. VARELY hyväksyi loppuraportin 12.5.2023 ja KEHA-keskus katsoi hankkeen loppuun saatetuksi samana päivänä. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-täysarviointi tehdyn esiselvityksen pohjalta. Prosessiin kuului vuosittaiset arviot ajalla 2018–2021 (myöhemmin 31.3.2023 saakka). Hankkeen toteutusaika oli 9.9.2016–31.3.2023. MSC-täysarvioinnin teki tarjouskilpailun voittanut brittiläinen Acoura-sertifiointilaitos (myöhemmin Lloyd’s Register, […]

Esiselvitys kalastusalusten uusista vähäpäästöisistä energiaratkaisuista

EU-komission 21.2.2023 antaman tiedonannon mukaan visiona on, että viimeistään vuoteen 2050 mennessä EU:n kalastus- ja vesiviljelyalan on oltava kestävä, taloudellisesti kannattava ja maailmanlaajuinen esimerkki hyvästä hallintotavasta, jolla on neutraali CO2 -jalanjälki. Suomen kansallisena tavoitteena on vähentää hiilidioksiinipäästöt 60 % vuoteen 2030 ja olla hiilineutraaleja vuonna 2035. Viimeisen vuoden aikana korkeat polttoaineiden hinnat ovat herättäneet keskustelua […]