Halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävään avustukseen korotus

Valtioneuvosto antoi 6.10. asetuksen kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien halliurosten poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin määräaikana myönnettävästä avustuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen (2020/184) 4 §:n muuttamisesta. Muutoksen tavoitteena on nostaa avustusmääriä siten, että ne vastaavat niitä todellisia tulonmenetyksiä ja kustannuksia, joita kaupallisille kalastajille ja kalankasvattajille aiheutuu halliurosten poistamisesta. Muutoksella toteutetaan pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kirjaus siitä, että […]

Valtioneuvoston asetus siian verkkokalastuksen solmuvälin nostamisesta 43 millimetristä 45 millimetriin

Valtioneuvosto antoi 6.10. asetuksen kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 12 §:n muuttamisesta. Muutoksella nostetaan siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Muutos koskee sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Muutoksen tavoitteena on vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta. Kalastusasetuksen muutos tulee voimaan 1.1.2024, Merenkurkun alueella kuitenkin vasta 1.7.2024. Tällä tavalla kalastajilla […]

BSAC:n pelagisen työryhmän online-kokous

Itämeren neuvoa-antavan komitean BSAC:n pelaginen työryhmä piti tällä viikolla online-kokouksensa. Työryhmän uusi puheenjohtaja tanskalainen Lise Laustsen oli haastavan tehtävän edessä aloittaessaan kokousta. Pohjanlahden silakka Agendalla oli silakan osalta huolestuttavat havainnot laihoista kaloista, ja asiasta piti saada esitys käytännön ratkaisumalleista komissioille. Kokousta seurasi Itämeren piirissä yli kolmekymmentä osallistujaa ja komission edustaja. Silakasta kertoi kattavasti Jari Raitaniemi […]

Kalan ulkomaankauppa, heinäkuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen heinäkuussa 2022 vajaan 46 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 6,3 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 3,5 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin reilut 1,2 miljoonaa kiloa. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 20,5 miljoonalla eurolla; määrältään 5,5 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli […]

Silakkamarkkinoilla on helppo tehdä vastuullisia valintoja

Stadin Silakkamarkkinat käynnistyivät sunnuntaina 2. lokakuuta ja markkinahumu jatkuu tämän viikon lauantaihin 8. lokakuuta saakka. Markkinat tarjoavat pääkaupunkiseutulaisille helpon ja herkullisen tavan kantaa kortensa kekoon Itämeren rehevöitymisen estämiseksi, sillä silakka lautasella on todellinen ekoteko! Itämeren rehevöityminen on ongelma, joka johtuu etenkin mereen päätyneistä ravinteista, fosforista ja typestä. Nämä ravinteet ovat elintärkeitä kaikelle elämälle, mutta kun […]

Neuvosto ja parlamentti alustavaan sopuun EU:n vesille pääsystä ja 10 vuoden jatkosta kalastajia koskeville säännöille

EU:n neuvoston puheenjohtajamaa Tšekki ja Euroopan parlamentti pääsivät alustavaan poliittiseen yhteisymmärrykseen järjestelmästä, joka koskee kalastusalusten pääsyä jäsenmaiden aluevesille. EU:n vesille pääsyä koskevat säännöt olisivat vanhentuneet vuoden loppuun mennessä, mutta yhteisymmärryksen mukaan niitä jatketaan 10 vuodella. Mikäli yhteisymmärrys vahvistetaan, sitä aletaan soveltaa 1. tammikuuta 2023. Yhteisymmärryksellä varmistetaan, että nykyiset rajoitukset eivät raukea vuoden lopussa ja että pääsy jäsenmaiden vesille […]

Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat, 2. vuosineljännes 2022

Vuoden 2022 toisella kvartaalilla peratun lohen tuottajahinta oli 9,20 €/kg, joka oli noin 41 % korkeampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Myös elintarvikesilakan tuottajahinta nousi noin 11 % verrattuna edellisvuoden toiseen kvartaaliin. Teollisuussilakan ja kilohailin tuottajahinnat pysyivät vakaana. Peratun lohen tuottajahinta oli 9,20 €/kgSilakan tuottajahinta oli 0,21 €/kg.Elintarvikesilakan tuottajahinta oli 0,30 €/kg.Rehuksi käytettävän teollisuussilakan tuottajahinta oli […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 2.–8.10. Helsingin silakkamarkkinat, linkki https://silakkamarkkinat.fi/ 3.10. MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen (Teams) 3.10. BSAC Pelagic Working Group 4.10. Merimetson aiheuttamien suorien kalatalousvahinkojen määrän ja laadun arviointi Suomen merialueilla -tutkimushankkeen ohjausryhmän kokous 5.10. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 141/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta […]

Kalatalouden kriisitukiasetus hyväksytty

Valtioneuvosto hyväksyi 29.9. niin kutsutun kalatalouden kriisitukiasetuksen. Asetuksella toimeenpannaan kalatalouden yrityksille kohdennettu tukijärjestelmä Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen hillitsemiseksi. Asetuksen mukaisella tukijärjestelmällä tähdätään tuotantokustannusten nousun ja kansainvälisen kriisin aiheuttamien vaikutusten kompensointiin kalatalouden yrityksille sekä muihin kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. Tavoitteena on ehkäistä negatiivisia taloudellisia ja työllisyysvaikutuksia antamalla tukea yrityksille, jotta ne voivat […]

Kalatalousyrityksille viiden miljoonan euron tuki

Valtioneuvosto on 29.9.2022 hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään Venäjän hyökkäyssodasta johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen vuoksi kalatalousyrityksille maksettavasta tuesta. Tukijärjestelmän toimeenpanoon on varattu viisi miljoonaa euroa osana hallituksen 300 miljoonan euron tukipakettia kotimaiselle ruoantuotannolle. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut kalatalouden alkutuotantoon monin tavoin. Kalatuotteiden, kalanrehun ja kalanpoikasten vienti Venäjälle, Valko-Venäjälle ja Ukrainaan on loppunut. Lisäksi keskeisten tuotantopanosten […]