Sverige: Miljö- och jordbruksutskottet vill se allmän jakt på skarv

Skarven har ökat kraftigt i Sverige vilket har stor negativ inverkan på naturen och yrkesfisket. EU:s regler sätter stopp för allmän jakt på skarv. Miljö- och jordbruksutskottet vill därför att Sverige arbetar för att allmän jakt införs inom ramen för en översyn av reglerna. Miljöpartiet och Vänsterpartiet reserverar sig. Utskottet konstaterar att Sverige har haft […]

Skyddsjakt på säl i Sverige

Naturvårdsverket har fattat beslut om att högst 230 gråsälar får fällas under skyddsjakt under 2012. När det gäller gråsäl är kvoten på samma nivå som förra året. Av 230 beviljade gråsälar under 2011 rapporterades 72 fällda. Mot bakgrund av detta finner Naturvårdsverket det inte motiverat att höja tilldelningen under 2012. Skyddsjakt på gråsäl är tillåten […]

YKP:n uudistaminen esillä eduskunnassa

Yhteisön kalastuspolitiikan uudistaminen oli tänään esillä eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnassa maa- ja metsätalousministeriön kirjelmän pohjalta. Ministeriön tarkentava kirjelmä yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta ja Suomen kannasta eri asiakohtiin sai kalatalouden asiantuntijoilta tukea. SAKL totesi, että maa- ja metsätalousministeriön selvityksessä on hyvin huomioitu kalastuselinkeinon lausuntokierroksella esittämiä näkökohtia. Liitto otti kuitenkin esille muutaman asian. Suomen tulee ehdottomasti pitää kiinni […]

Miljömärkt fisk har liten effekt på miljön

Miljömärkta skaldjur och fisk bidrar inte särskilt mycket till en bättre miljö. Högskolan på Gotland driver just nu ett forskningsprojekt för att ta reda på om miljömärkning och certifiering av odlad fisk och skaldjur leder till en bättre miljö. Men det verkar som miljömärkningen har en ganska liten påverkan på miljön. För trots märkningen är […]

Odlad norsk havslax på många påskbord

Norsk lax har god åtgång under påsken. Det verkar till och med som om påsken skulle slå ut julen som bästa försäljningstid. Nu talar vi om den odlade norska havslaxen. Fiskhandlarförbundets viceordförande Calle Spring försäkrar att den lax som finländarna äter är färsk. Laxen som kommer hit har simmat omkring i de norska fjordarna bara […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa: 10.4 Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kuuleminen, MMM:n jatkokirje YKP-uudistuksesta 12.4 Suurhiekka merituulivoimapuiston jatkovalituksen viimeinen jättöpäivä (KHO) 13.4 Viimeinen päivä nimetä ehdokkaat BS RAC:n toimeenpanevaan komiteaan (myös BS RAC-puheenjohtaja ja komitean puheenjohtaja). Varsinainen kokous toukokuussa.

Kalanpyydysten merkintä uudistuu

Hallitus on tänään päättänyt muutoksista kalanpyydysten merkintöihin sekä kalastuksenvalvojan koulutukseen ja kokeeseen. Uudet määräykset pohjautuvat huhtikuun alussa voimaan tulleisiin kalastuslakiin tehtyihin muutoksiin ja ne astuvat voimaan huomenna 5.4.2012. Asetuksen mukaan seisova tai kiinteä kalanpyydys on aina merkittävä yhdellä tai useammalla lippusalolla tai koholla sekä tarvittaessa välikoholla, ja jäältä kalastettaessa säädöksen mukaisella merkkisalolla. Pyydyksen merkitsemiselle asetetut […]

RKTL: M74-oireyhtymän mysteeri ratkaistu

Mädin tiamiinin puutos johtaa lohen ruskuaispussipoikasten kuolleisuuteen (M74). Tiamiinin puutos syntyy, kun ravinnon rasvapitoisuus on suuri ja ravinnosta saatava tiamiinipitoisuus liian pieni energian ja tyydyttymättömien rasvahappojen määrään nähden. Nuorten kilohailien ylenpalttinen määrä lohen ravinnossa lisää M74-oireyhtymän esiintymistä ja voimakkuutta ja heikentää Itämeren lohen lisääntymistä. M74-oireyhtymä on yhteydessä turskan vähyyteen ja kilohailin runsaisiin vuosiluokkiin. Oireyhtymä äityi […]

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning

julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten. Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan 30.4.2012 mennessä osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala. Päätökset avustuksista tehdään toukokuun 2012 aikana. Lisätietoja antaa rehtori Mailis Kuuppo, puh. 0400 638 605, s-posti mailis.kuuppo@livia.fi. […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa:  3.4 Keskustelu silakka- ja kilohailikantojen kanta-arvioista  3.4 Neuvottelu WPD-SAKL Suurhiekka merituulivoimapuistosta  4.4 Viimeinen päivä Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman muutoksen hyväksymiselle kirjallisella menettelyllä    Lähde: SAKL