Gråsälar tar lika mycket fisk som yrkesfisket

Gråsälarna i Östersjön konkurrerar med yrkesfiskarna om fisken. Sälarna äter lokalt ungefär lika mycket torsk, sik, lax, öring och ål som yrkesfiskarna fångar. Det visar ny forskning från Göteborgs universitet. Till stor del livnär sig gråsälarna i Östersjön på samma arter och storlekar av fisk som yrkesfiskarna fångar. Så även om den totala mängd sälarna […]

SAKL tapasi keskusliikkeet eilen

SAKL tapasi eilen S-ryhmän ja K-ryhmän edustajat kotimaisen luonnonkalan hankintalinjauksista, jotka viime aikoina ovat herättäneet paljon ja kiivastakin keskustelua. S-ryhmän kanssa käytiin hyvä ja rakentava keskustelu ja asiaan palataan vielä tarkemmin lähitulevaisuudessa. S-ryhmä on valmis tiiviimpään yhteistyöhön ammattikalastajien ja alueellisten kalanostajien kanssa S-ryhmän uudistuvan toimintakonseptin mukaisesti. Kala on vastaisuudessa S-ryhmälle tärkeä tuote ja lähikala istuu […]

WWF:s rödljus hot mot kustfisket

Sikfisket kan helt slås ut om de stora butikskedjorna följer rekommendationerna. Harry Snygg i Iskmo och många andra yrkesfiskare går en osäker framtid till mötes. I sin nya fiskguide har världsnaturfonden WWF satt upp rött ljus för bland annat Östersjölax och vandringssik, vilket betyder att konsumenterna ska undvika att äta dem. De stora butikskedjorna planerar […]

Turku lopettamassa luonnonvara-alan Turun ammattikorkeakoulusta

Turun kaupunki on lopettamassa luonnonvara- ja ympäristöalan koulutusohjelmat Turun ammattikorkeakoulussa. Kaupunki on esittänyt lopetusta opetusministeriölle. Opetusministeriö tekee päätöksen lakkautettavista koulutusohjelmista huhtikuun aikana. Lopetus koskee kestävän kehityksen sekä kala – ja ympäristötalouden koulutusohjelmia. Kala- ja ympäristötalouden koulutusta (tutkintonimike: iktyonomi) annetaan valtakunnan tasolla ainoastaan Turun ammattikorkeakoulussa. Kestävän kehityksen koulutusta (tutkintonimike: ympäristösuunnittelija) annetaan suomen kielellä Turun ammattikorkeakoulun lisäksi […]

EU:lla turskan kalastuksenvalvonnan yhteisoperaatio Etelä-Itämerellä

Maa- ja metsätalousministeriö ja Rajavartiolaitos osallistuivat eteläisellä Itämerellä 20.–25.3.2012 yhteiseen EU:n kalastuksenvalvontaoperaation. Se toteutettiin tarkastamalla kalastusaluksia ja pyydyksiä Etelä-Itämerellä Ruotsin, Tanskan ja Puolan talousvyöhykkeillä. Tarkastetut alukset olivat Saksan, Ruotsin, Puolan, Liettuan ja kaksi kappaletta Suomen lipun alla purjehtivia kalastusaluksia. Kova merenkäynti rajoitti tarkastustoimintaa ajoittain merkittävästi operaation aikana. Tarkastuksissa tuli ilmi joitain rikkomuksia, jotka koskivat lähinnä […]

Det småskaliga, kustnära yrkesfisket är miljövänligt

Nylands fiskarförbund fördömer de stora butikskedjornas uppmaning till butikerna att avstå från försäljningen av havssik och inhemsk vild lax. Beslutet baserar sig på WWF:s kampanj. WWF har gjort en egen klassificering av fiskarterna och gett dem beteckningen grön, gul eller röd. Rödklassificerade fiskar skall enligt WWF undvikas och grönklassificerade kan fritt konsumeras. Nylands fiskarförbund påminner […]