MMM: Metsähallituksen Korsnäsin merituulivoimapuiston hankekumppanille hyväksyntä

Korsnäsin merituulivoimapuistohanke on edennyt askelen kohti toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Metsähallituksen valitseman kumppanin, Vattenfallin, valtioneuvoston 8.7.2022 myöntämän merituulivoimahankeluvan ehtojen mukaisesti. ”Korsnäsin hanke on hieno päänavaus isojen avomerituulipuistojen rakentamisessa Suomeen. Hankkeen toteuttajaksi on valittu iso ja osaava kumppani, mistä olemme luonnollisesti tyytyväisiä. Metsähallitus on toiminut uranuurtajana Suomen vesialueille tulevien merituulivoimahankkeiden osalta ja tehnyt hyvää […]

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har den anpassningen också lett till genetiska skillnader? Och finns det i så fall unika, lokala siklöjepopulationer i Bottenviken? Ja, detta verifieras i en undersökning […]

Harmaahyljekanta 2022

Vuonna 2022 Itämerellä nähtiin lentolaskennoissa vajaat 37 000 harmaahyljettä eli hallia. Näistä Suomen merialueella oli runsaat 17 000. Laskennoissa nähtyjen Itämeren hallien määrä on kasvanut keskimäärin noin viisi prosenttia vuodesta 2003 lähtien. Tänä vuonna laskentatulos oli runsaat 5 000 yksilöä pienempi kuin edellisenä vuonna. Suomen merialueella tulos oli noin tuhat yksilö pienempi ja Tukholman saaristossa pudotus […]

Suomen vuoden 2023 kalastuskiintiöt jaettu Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetulla lailla (1048/2016) Suomen silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt on jaettu Manner-Suomessa (valtakunnassa) kaupallisille kalastajille siirrettävinä ja ei-siirrettävinä käyttöoikeuksina. Niiden perusteella jaetaan vuosittain toimijakohtaiset kalastuskiintiöt. Suomen vuoden 2023 silakan, kilohailin ja lohen kalastuskiintiöt Itämeren pääaltaalla ja Pohjanlahdella on jaettava valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan kesken, koska Ahvenanmaan maakunta ja Ahvenanmaalle […]

Kilohailisaaliita koskeva joustomekanismi käytössä myös vuonna 2023

Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain (1048/2016, täytäntöönpanolaki) 24 §:n 2 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriö päättää vuosittain ne Suomen kalastuskiintiöt, joiden osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhteisestä kalastuspolitiikasta annetun asetuksen (1380/2013) 15 artiklan 8 kohdan mukaista mahdollisuutta vähentää muun kuin kohdelajin kiintiön ylittäneet saaliit tai saaliit, joita varten ei ole kiintiötä, enintään yhdeksän […]

Hailia käynnistää tuotannon Karkkilassa

Terveellisille ja kestävästi tuotetuille kalatuotteille on valtava tarve niin Suomessa kuin maailmallakin. Ruokateknologia-startup Hailia Nordic Oy on kehittänyt tuotantoprosessin, jolla pienikokoisista alihyödynnetyistä villikaloista voidaan valmistaa elintarvikkeita. Tuotanto alkaa alkuvuodesta uudessa ruokatehtaassa Karkkilassa. Yhtiön tiedote PDF Lähde: Hailia Nordic Oy 9.12.2022

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 12.12. Reimari – merituulivoimapuisto, Perämeri, lausuntopyyntö YVA-ohjelmasta, linkki https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Asiointi_luvat_ja_ymparistovaikutusten_arviointi/Ymparistovaikutusten_arviointi/YVAhankkeet/Reimari__merituulivoimapuisto_Perameri/Reimari__merituulivoimapuisto_Perameri(64043) 12.12. ELKA, MMM:n elinkeinokalatalousyksikön ja kalaelinkeinojärjestöjen välinen tapaaminen (Teams) 12.12. MMM:n tilannekuvapäivitys, Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset kalatalouteen ja huoltovarmuusselvitys (Teams) 15.12. Kalan digijälki -hankkeen ohjausryhmän kokous (Teams)

Kalan ulkomaankauppa, syyskuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen syyskuussa 2022 63 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 10,3 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 6,5 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 2,1 miljoonaa kiloa. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 31 miljoonalla eurolla; määrältään 7,9 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 4,5 […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 7.12. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 285/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta 8.12. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2023 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken