Kuhan talvikalastus: rysän sisältä tuleva pieni virtaus voi houkutella kuhia rysään

Luonnonvarakeskuksen (Luke) kokeellisen tutkimuksen perusteella kuhan talviaikaista pyyntiä rysällä on mahdollista kehittää aiempaa tehokkaammaksi houkutusvirtauksen ja kaloja ohjaavien rysärakenteiden avulla. Kuha on sisävesialueen kaupallisen kalastuksen taloudellisesti tärkein kalalaji. Suurin osa kuhan talvisaalista saadaan kuitenkin muilla pyydyksillä kuin rysillä. Vuonna 2020 sisävesien kaupallisen kalastuksen kuhasaaliin arvo oli 5,7 miljoonaa euroa eli noin 40 prosenttia kokonaissaaliin arvosta. […]

Kirjolohien lopetus saatu päätökseen ja saneeraus edessä IHN-taudin hävittämiseksi Ahvenanmaalta

Eckerössä, Ahvenanmaalla kirjolohien lopetus ja perkaus on saatu päätökseen IHN-tartunnan saaneessa kiertovesilaitoksessa. Ruokavirasto määräsi heinäkuussa pitopaikan kirjolohet lopetettavaksi tai perattavaksi kesäkuun lopussa todetun tartunnan leviämisen estämiseksi. Taudin hävittäminen jatkuu seuraavaksi pitopaikan rakenteiden puhdistamisella ja desinfioimisella valmisteilla olevan saneeraussuunnitelman mukaisesti. Teuraskoon saavuttaneet oireettomat kalat teurastettiin elintarvikekäyttöön ja loput noin 250 000 kiloa kirjolohta lopetettiin. Suurin osa […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 23.8. Merialuesuunnittelu ja merellinen ruoantuotanto -työpaja, Turku 26.8. Rannikon Kalaleader-ryhmien järjestämä silakkaseminaari Porin Reposaaren kalasatamassa

Suomen merimetsokannassa alueellisia muutoksia

Kesällä 2022 merimetsojen pesiä laskettiin Suomessa noin 24 470 kappaletta. Koko Suomen pesimäkannan koko on vaihdellut vuoden 2015 jälkeen enää vain muutamalla prosentilla. Alueellisesti pesämäärien vuotuiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Suomen pesimäkanta oli kesällä 2022 vajaan prosentin verran, 140 pesää, pienempi kuin edelliskesänä. Vuoden 2021 syyskesällä Haminasta löytyi yksi uusi kolmen sadan pesän yhdyskunta, joka […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 15.8. Ukrainan kriisin tilannekatsaus, MMM (Teams) 16.-17.8. Kaupallisten kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily 2022, Turku-Tukholma-Turku 18.-19.8. Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Kasnäs 19.8. Ympäristöministeriön lausuntopyyntö: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi muovia sisältävistä kalastusvälineistä (kansallinen SUP-asetus) Liiton sähköinen viikkotiedote julkaistaan kesätauon jälkeen.

Komissio hyväksyi Suomen ohjelman ja valtioneuvosto asetti uuden seurantakomitean

Valtioneuvoston on hyväksynyt 17.2.2022 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 lähetettäväksi Euroopan komissiolle. Euroopan komissio hyväksyi Suomen ohjelman 3.8.2022 Jäsenvaltion on perustettava seurantakomitea kolmenkuukauden kuluessa siitä, kun komissio on hyväksynyt ohjelman. Valtioneuvosto on 4.8.2022 asettanut Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean. Seurantakomitea asetetaan ohjelmakaudelle 2021–2027 ja sen toimikausi jatkuu ohjelman […]

Kalan ulkomaankauppa, toukokuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen toukokuussa 2022 vajaan 62 miljoonan euron arvosta, määrältään 9,2 miljoonaa kiloa. Tästä tuoretta kokonaista lohta oli 3,6 miljoonaa kiloa, josta jäi Suomeen noin 1,2 miljoonaa kiloa ja noin 2,4 miljoonaa kiloa matkasi kauttakulkuvientinä edelleen Eurooppaan. Kalaa ja kalatuotteita vietiin noin 28 miljoonalla eurolla; määrältään 9,0 miljoonaa kiloa. Tuonnin arvo kasvoi 74 […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 8.8. Helsingin silakkamarkkinat, myyntipaikkojen arvonta (veneet/ maapaikat), Helsingin Tapahtumasäätiö 12.8. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (TFC-järjestelmän osittainen purkaminen)

MMM:n budjettiesityksessä korostetaan ministeriön perustehtäviä kuten ruokaturvan ja huoltovarmuuden takaamista

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) talousarvioesityksessä vuodelle 2023 korostetaan erityisesti ministeriön perustehtävien, kuten ruokaturvan, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisen merkitystä. Myös vihreän siirtymän hankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen esitetään merkittäviä panostuksia. MMM:n hallinnonalan perustehtäviä ovat ruokaturvan, ruokaturvallisuuden, kilpailukykyisen kotimaisen ruokajärjestelmän, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaaminen, eläin- ja kasvitautien hallinta, luonnonvaratalouden kestävyyden ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn […]