MMM: Osaajapula vaivaa kala-alaa – selvityshenkilö kartoittamaan kalatalouden koulutusmahdollisuuksia

Kalatalousalaa vaivaa pula osaavasta työvoimasta. Maa- ja metsätalousministeriön hankkeessa selvitetään kalatalouden koulutuksen nykytila ja valmistellaan esitys kalatalouden koulutuksen kehittämistoimenpiteiksi. Selvityshenkilöksi on asetettu MMT Susanna Kumpulainen. Kotimaisen kalan edistämisohjelman tavoitteena on kalatalouden huomattava kasvu ja kalaomavaraisuuden nostaminen. Yhdeksi keskeiseksi ongelmaksi kalatalouden kasvulle on nostettu ammattimaisen ja osaavan työvoiman saanti. Huoli osaajapulasta on kasvanut entisestään tulevien eläköitymisien […]

AVI: Neljä uutta merituulivoimalaa Porin Tahkoluotoon

Suomen Hyötytuuli sai vesitalousluvan neljään merituulivoimalaan sekä tuulivoimaloita yhdistäviin ja mantereelle johtaviin merikaapeleihin. Aluehallintovirasto näyttää vihreää valoa Porin Tahkoluodon tuulivoimapuiston laajennukselle. Suomen Hyötytuuli sai vesitalousluvan neljään merituulivoimalaan sekä tuulivoimaloita yhdistäviin ja mantereelle johtaviin merikaapeleihin. Lupa sallii merialueen ruoppaamisen ja täytön, mutta määrää myös tarkkailemaan toiminnan vaikutuksia. – Luvitetut neljä merituulivoimalaa muuttavat jonkin verran Tahkoluodon edustan […]

Havsvindkraft: En dödsstöt mot svenskt yrkesfiske

Sverige saknar en fungerande ordning för hur tillståndsprövningen av marin vindkraft ska ske, situationen påminner om kaos. Tidsmässigt har verkligheten sprungit ifrån lagstiftaren. Det finns många projekt som vill realiseras av sina ägare, men en fungerande ordning saknas. Svenskt fiske riskerar att mista sina viktigaste fiskeplatser. För närvarande bereder Länsstyrelsen i Västra Götaland förslag till […]

Kalastonhoitomaksuja lunastettiin lähes 10 miljoonan euron edestä

Kalastajat ovat maksaneet lakisääteistä kalastonhoitomaksua selvästi viime vuotta tunnollisemmin. Eniten kalastonhoitomaksuja ovat tänä vuonna maksaneet väestöön suhteutettuna lappilaiset, kainuulaiset ja pohjoiskarjalaiset. Suhteellisesti vähiten, mutta määrällisesti eniten kalastonhoitomaksuja ovat maksaneet puolestaan uusimaalaiset. Kalastonhoitomaksuja on lunastettu tänä vuonna 285 000 kappaletta, lähes kymmenen miljoonan euron edestä. Viime vuonna maksuja lunastettiin 267 000 kappaletta. Kalastonhoitomaksu on pakollinen maksu kaikille 18–64-vuotiaille, […]

TS pääkirjoitus: Silakan kalastuskiintiöt pienenevät

Ammattikalastajat ja kalanjalostusyritykset saivat tiistaina toivomansa uutisen. Euroopan unionin ministerineuvosto tyrmäsi komission ehdotuksen silakan kohdennetun kalastamisen kiellosta Suomen lähivesillä ensi vuonna. Suomi vastusti komission kohua herättänyttä ehdotusta, joka olisi merkinnyt Suomen kalataloudelle vakavia ongelmia eli yli 70 miljoonan euron tappioita ja jopa 300 työpaikan vähennystä. Komissio perusteli ehdotustaan silakkakannan ja silakan yksikkökoon pienentymisellä. EU:n maatalous- […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 2.–3.11. Elinkeinokalatalouden innovaatiopäivät, Helsinki

Alltech Fennoaqua myi Benella-tuotemerkin kalaruokatalo Kalavapriikille

Vastuullisesti kasvatetun kotimaisen kalan tuotemerkki Benella siirtyi Raisioaquan myynnin yhteydessä yhtiön uusille omistajille. Kesällä Raisioaquan nimi muuttui Alltech Fennoaqua Oy:ksi, joka omisti tähän hetkeen asti Benella-tuotemerkin. Tänään toteutuneessa kaupassa Benella-tuotemerkki siirtyi kokonaisuudessaan kalaruokatalo Kalavapriikin omistukseen. Alltech Fennoaqua myy Benella-tuotemerkin ja siihen liittyvän kokonaisuuden kalaruokatalo Kalavapriikki Oy:lle. Kauppasopimus allekirjoitettiin 23.10.2023. Benella-tuotemerkki on kasvatetun kalan kuluttajille suunnattu […]

Neuvosto päätti Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2024, silakan kalastus jatkuu normaalisti kohtuullisin kiintiöin

EU:n maatalous- ja kalastusneuvosto sopi maanantaina vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä Luxemburgissa. Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayah on erittäin tyytyväinen vastuulliseen päätökseen. ”Nyt hyväksytty ratkaisu on parhaan tieteellisen neuvon sekä EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja Suomen tavoitteiden mukainen. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että neuvosto päätti jatkaa silakan kohdennettua kalastusta tieteellisen neuvon mukaisesti.  Päätöksen mukaan lohen kohdennetun kaupallisen […]

Kaupallinen kalastus sisävesillä 2022

Kaupalliset kalastajat saivat vuonna 2022 sisävesiltä saaliiksi 5,1 miljoonaa kiloa kalaa. Saalismäärä oli sama kuin edellisenä vuotena. Muikkusaalis kasvoi 2,4 miljoonaan kiloon. Sisävesiltä kaupallisesti pyydetystä kalansaaliista kolme viidesosaa oli muikkua tai kuhaa. Muikun osuus kokonaissaaliista oli noin 46 %, ja kuhan osuus 15 %. Kuhasaaliin määrä pieneni 758 000 kiloon. Se on 168 000 kiloa vähemmän kuin […]