Sälarna förorsakar skada också i Danmark

Fiskerforum skriver om sälsituationen i Danmark. Fiskeri indenfor denne grænse kan ikke betale sig, er næsten den ubegribelige, men desværre kedelige kendsgerning, som kystfisker Henrik Dahl Frithiof på sin knap 10 meter lange garn og krogbåd R252 Ramona fra Christiansø, kan konstatere overfor FiskerForum. Det er både med et tungt og blødende hjerte at man […]

Silakan kohdennettua rehukalastusta rajoitetaan Pohjanlahdella

Maa- ja metsätalousministeriö on tänään antanut asetuksen silakan troolikalastuksesta Pohjanlahdella syyskaudella 2012. Suomen silakkakiintiö Pohjanlahdella on Ruotsin kanssa tehtyjen vaihtojen jälkeen runsas 100 000 tonnia. Tästä määrästä on alkuvuoden suurten saaliiden jälkeen jäljellä vielä n. 15 000 tonnia. Asetuksella kielletään silakan kohdennettu rehukalastus yli 24 metrin pituisilla kalastusaluksilla. Rajoituksen tarkoituksena on varmistaa, että silakan kalastamista […]

Fiskare oroad över yrkesgruppens framtid

Det finns en risk att evenemang som den stora strömmingsmarknaden i Helsingfors dör ut i brist på fiskare. Magnus Nyholm från Tirmo i Borgå skärgård har sålt sin fisk på marknaden i nästan 30 år. Han är oroad över att den unga generationen inte kan tänka sig en framtid som fiskare. Fiskarnas medelålder blir allt […]

Päästötön ruuantuotanto alkuun Uudessakaupungissa

Uudessakaupungissa aloitetaan uudentyyppinen elintarviketuotanto. Esimerkiksi siikaa ja salaattia kasvatetaan toisiaan hyödyntäen. Suljetun kierron konsepti toimii ilman päästöjä. Kalan ja kasvihuoneviljelyn yhdistävän Sybimar Oy:n toiminta on alkanut, kun laitokseen saatiin eilen maanantaina ensimmäinen rekallinen kirjolohenpoikasia. Uudessakaupungissa kehitetyssä suljetun kierron konseptissa elintarvikejätteistä tuotetulla kaasuenergialla tuotetaan sähköä ja lämpöä kasvihuoneelle ja suljetun vesikierron kalankasvatusaltaisiin. Hiilineutraali tuotantoketju Tuotannossa on […]

MMM:n hallinnonalan talousarvio 2013

Hallitus esittää ensi vuoden talousarvioesityksessä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalle yhteensä 2 705 miljoonaa euroa. Kala- ja riistatalouden määrärahat ovat vuonna 2013 yhteensä 63 miljoonaa euroa. Määrärahoja käytetään toimenpiteisiin, joilla turvataan kala- ja riistakantojen hyödyntäminen kestävästi ja monipuolisesti. Määrärahat nousevat 1,5 miljoonalla eurolla, mikä johtuu lähinnä metsästäjien maksaman riistanhoitomaksun korottamisesta.Lisämäärärahat käytetään muun muassa suurpetojen ja ihmisten […]

Itämeren tilassa ei merkittäviä muutoksia

Suomen ympäristökeskuksen merentutkimusalukset Aranda ja Muikku ovat palanneet elokuun tutkimusmatkoiltaan. Matkoilla tutkittiin Suomenlahden, varsinaisen Itämeren, eteläisen Saaristomeren ja Pohjanlahden rehevöitymistä, pohjien happitilannetta sekä pohjaeläinyhdyskunnissa tapahtuneita muutoksia. Pohjaeläinseurantaa Aranda toteutti kesäkuun matkallaan varsinaiselle Itämerelle. Tutkimusmatkat ovat osa SYKEn merikeskuksen Itämeren tilan pitkäaikaismuutostutkimusta ja ne palvelevat myös Itämeren maiden yhteistä HELCOM-seurantaa. Helsingin ja Turun kaupungit selvittivät omien […]

TS mielipide: Airiston ammattikalastuksen nousu, loisto ja tuho

Tällä palstalla on ollut kirjoittelua kuhasta ja sen kalastukseen liittyvistä ongelmista. Kun merellä tapahtuu vahinko, rannalla riittää neuvojia. Olen kalastanut kuhaa päätoimisesti yli 50 vuotta. Niin kauas kuin muistan, verkkojen solmuväli oli 45 mm. Verkkokalastajien määrä saaristossa oli monikymmenkertainen nykytilanteeseen verrattuna. Kalaa riitti kaikille, eikä kukaan pohtinut sitä, ehtikö kuha kutemaan vai ei. Toki kalakannoissa […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 17.9.2012 EU17 kalastus (laaja kokoonpano), muun muassa vuoden 2013 kalastusmahdollisuudet Itämerellä, kansallinen valmistelu

Viljellyn siian tuotanto kasvussa

Suomessa viljeltiin vuonna 2011 yhteensä 11,3 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Vaikka siian tuotanto kasvoi huomattavasti, viljeltiin ruokakalaa vähemmän kuin kertaakaan 1990- ja 2000-luvuilla. Ruokakalatuotannon arvo oli kuitenkin hieman suurempi kuin muutamana edellisvuotena. Kirjolohta tuotettiin 9,9 miljoonaa kiloa ja se on edelleen tärkein viljelty ruokakalalajimme, vaikka sen tuotanto on laskenut 1990-luvun huippuvuosista. Viljellyn siian tuotanto sen […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 10.9 Lausuntopyyntö luonnoksesta Eviran ohjeeksi kalastustuotteiden valvonnasta, lausunnon viimeinen jättöpäivä