Kalatalouden toimialakatsaus vuonna 2012

Vuonna 2010 Suomen kalatalousalalla oli 822 yritystä, joiden liikevaihto ylitti 9 979 euroa. Yritysten kokonaistuotot olivat 680 miljoonaa euroa. Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 130 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 144 henkilötyövuotta. Yrityksistä 40 % oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli tukkukauppa. Henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa. Kalatalouden tuotot suurenivat kaikissa yritysryhmissä vuonna 2010. […]

Kala halutaan tuoreempana kauppaan

Esi­merk­ki­päi­vä Hel­sin­gis­sä mar­ke­tin ka­la­tis­kil­lä: turs­ka on kah­dek­san päi­vää sit­ten ka­las­tet­tua, kam­pe­la ja hau­ki seit­se­män päi­vää van­ho­ja ja nie­riä kuu­si. Ah­ven ja ku­ha ovat vii­den päi­vän ikäi­siä. Ti­lan­ne on ta­val­li­nen, ja jos säi­ly­tys ja kä­sit­te­ly on teh­ty oi­kein, ai­van sään­nös­ten mu­kai­nen. Mo­nen mie­les­tä pe­rus­kaup­po­jen ka­lan tuo­reu­des­sa ja laa­dus­sa oli­si sil­ti pa­ran­ta­mis­ta. ”Loh­ta voi usein vie­lä jo­ten­kin […]

Maatalous- ja kalastusneuvosto sopi Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tukitoimista

EU:n maatalousministerit ovat kokouksessaan Luxemburgissa 22. – 23.10.2012 päättäneet Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2013. Ministerit neuvottelivat myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Suomea kokouksessa edusti maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Euroopan meri- ja kalatalousrahaston osalta neuvosto pääsi osittaiseen yleisnäkemykseen neuvoston kannasta, joka kattaa komission rahastoa koskevasta ehdotuksesta mm. tukeen oikeuttavat toimenpiteet. Myöhemmin käsiteltäväksi jäi esimerkiksi rahaston hallinto- […]

Merimetsot saattavat kiihdyttää rehevöitymistä

Merimetsoa on kutsuttu vesistöjemme terveyspoliisiksi ja rehevöitymisen jarruttajaksi. Kun merimetsojen saaliskalojen sisältämän fosforin kiertokulkua tutkitaan tarkemmin, terveyspoliisin korean univormun alta paljastuu lähinnä ympäristöongelma. Terveyspoliisiksi merimetsoa voi kutsua siinä mielessä, että sen räjähdysmäinen kannankasvu Suomessa on osoitus kotimaisen luonnonkalan terveellisyydestä ja puhtaudesta. Merimetso elää keskimäärin 10-vuotiaaksi. Puolen kilon päiväkulutuksella lintu syö kalaa elämänsä aikana 1 825 kiloa. […]

Turun Silakkamarkkinat

Turun 34. Silakkamarkkinat järjestetään 25-28.10.2012 Aurajoen rannassa Turun keskustassa. Markkina-alue sijaitsee molemmin puolin jokea Auransillan ja Herrainpolun välisellä alueella. Markkinoiden aukioloajat ovat torstaina ja perjantaina kello 09.00-19.00, lauantaina kello 09.00-18.00 ja sunnuntaina kello 09.00-16.00.

Skarven bekymmer för fiskare

Att så många fiskare och odlare anser sig vara drabbade av skarven är i sig ett tungt skäl till att frågan ska tas på allvar, säger forskare Sven-Gunnar Lunneryd, SLU, som även fotograferat mellanskarven. Den svenska mellanskarvpopulationen har ökat dramatiskt de senaste åren. En ny studie visar att många är oroliga över att skarven kan […]

Itämeren kalastuskiintiöt 2013

EU:n kalastusneuvosto saavutti tänään poliittisen yhteisymmärryksen vuoden 2013 Itämeren kalastuskiintiöistä. Kiintiöt ovat seuraavat (suluissa muutosprosentti vuoteen 2012 verrattuna). Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 20 043 tonnia, Suomi 172 tonnia (-5,9 %) Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 61 565 tonnia, Suomi 1 082 tonnia (-9 %) Silakka pääallas, Saaristomeri ja Suomenlahti (osa-alueet 25-29+32): 90 180 tonnia, Suomi 19 […]

Itämeren kalastuskiintiöt neuvoston asialistalla

EU:n maatalousministerit pyrkivät kokouksessaan sopimaan Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuonna 2013. Ministerit pohtivat myös Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa. Suomea kokouksessa edustaa maa- ja metsätalousministeri Jari Koskinen. Neuvoston on määrä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen Euroopan komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013. Tarkoituksena on vahvistaa suurimmat sallitut saaliit Itämeren silakka-, kilohaili-, turska- ja lohikannoille. Ehdotettujen saalisrajoitusten avulla pyritään varmistamaan, että […]

Kalafoorumi 16.11.2012

Perjantaina 16.11.2012 klo 9-12 järjestetään Helsingissä Hotelli Parkissa kolmas Kalafoorumi, kala-alan ajankohtaispäivä teemalla Vastuullisuus kalatoimialalla. Kalafoorumin puheenjohtajana toimii toimittaja Pekka Seppänen. Aamupäivän alustuksissa kuullaan kuluttajatutkimuksen tuloksia vastuullisuuden näkökulmasta sekä näkemyksiä siitä, mitä kaikkea vastuullisuus käsite pitää sisällään. Tilaisuuden päätteeksi pohditaan paneelikeskustelussa mitä on vastuullinen kalatalous? Keskusteljoina paneelissa kalatoimialan, ympäristölobbareiden, kaupan ja tutkimuksen edustajia. Suomen Ammattikalastajaliiton […]

ELY-keskukset aikovat rajoittaa meritaimenen kalastusta

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset aikovat rajoittaa meritaimenen kalastusta valtion yleisellä vesialueella meressä. Lausunnolla olevan päätösluonnoksen mukaan: Yleisellä vesialueella meressä talousvyöhykkeeseen asti tulee: 1. kalastusasetuksen (1116/1982) 14 §:ssä tarkoitetun meritaimenen muun pyydyksen pienimän sallitun silmäkoon olla 157 millimetriä, mikä vastaa 80 millimetrin solmuväliä. 2. kalastusasetuksen (1116/1982) 19 §:ssä tarkoitettujen pyydystettyjen meritaimenten täyttää 65 senttimetrin vähimmäismitta mitattuna […]