Kalastusvakuutuspäätös virallisessa lehdessä

Komission päätös 11.1.2012 on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä vasta 2.6.2012. Linkki päätökseen alla http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:143:0007:0013:FI:PDF  Suomessa maa- ja metsätalousministeriö valmistelee komission päätöksen pohjalta esitystä laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta. Lainmuutoksella nykyinen laki kalastusvakuutusyhdistyksistä kumottaisiin. Uuden lain tavoitteena olisi edistää kalastuselinkeinon harjoittamista Suomen aluevesien ja talousvyöhykkeen erityisissä olosuhteissa. Uudistuksen myötä koko perusrakenne muuttuisi […]

S-ryhmä tekee aktiivista yhteistyötä kotimaisten kalakantojen ja kalastuselinkeinon turvaamiseksi

S-ryhmä on sitoutunut tukemaan Maa- ja metsätalousministeriön eilen 4. kesäkuuta julkistaman työryhmän työtä kotimaisen siian kalastuksen kestävyyden parantamiseksi. Vastaavaa yhteistyötä tarvitaan myös Itämeren lohen osalta. S-ryhmä suosittelee yhdessä Maa- ja metsätalousministeriön, WWF Suomen, kalantutkimuksen sekä ammattikalastuksen ja vesiviljelyn järjestöjen kanssa, että kotimaista kestävästi pyydettyä ja viljeltyä siikaa tarjotaan kuluttajille ja että kuluttajat suosivat sitä kalapöydissään. […]

Silva

Kaskötrålare såldes till Taiwan

Kuva: Markku Saiha / Paapuuri Oy En av Finlands främsta trålare, Mats och Ralf Hellströms Silva i Kaskö, har sålts till Taiwan. Köpet blev klart förra veckan. Silva finns just nu i Göteborg, där hon blir hon blir preparerad inför avfärden. I det nya landet ska hon heta Alfa. -Det är 14 000 sjömil och […]

RKTL:n johtokunta esittää Evon, Muonion ja Kotkan toimipaikkojen lakkauttamista

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen johtokunta on päättänyt esittää kahden toimipaikan (Evo, Muonio) ja yhden toimipisteen (Kotka) lakkauttamista ja niiden toiminnan siirtämistä tutkimuslaitoksen muihin toimipaikkoihin tai yliopiston tutkimusaseman yhteyteen. RKTL:llä on tällä hetkellä 20 tutkimuksen ja vesiviljelyn toimipaikkaa ja -pistettä eri puolilla Suomea. Laajan toimipaikkaverkoston ylläpidosta koituu laitoksella mittavat vuokra- ja toimitilakulut vuosittain. Tutkimuslaitos on vuodesta […]

Lausunnot hyvän käytännön ohjeista saapuneet

SAKL:n laatima luonnos hyvän käytännön ohjeeksi on ollut lausunnolla 31.5 saakka. Maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosasto, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Pro Kala ry, Suomen Kalankasvattajaliitto ry, Suomen Kalakauppiasliitto ry, ETL/ Kalateollisuusyhdistys ja Kalatalouden Keskusliitto ry jättivät omat lausuntonsa tai kannanottonsa määräaikaan mennessä. SOK:n, Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n ja Päivittäistavarakauppa ry:n lausunnot huomioidaan myös. Lausunnoissa […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 4.6 MMM:n järjestämä neuvottelu kalan osittaisen ostoboikotin ratkaisemiseksi (kotimainen pyydetty) 4.6 EU-17 (kalatalous), laaja kokoonpano 7.6 Pro Kalan hallituksen kesäkokous, Maarianhamina

ICES julkisti suosituksensa vuodelle 2013

ICES (Kansainvälinen merentutkimusneuvosto) on tänään julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2013 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2013.  Turska läntinen (osa-alueet 22-24): 20.800 tonnia (-2 %)  Turska itäinen (osa-alueet 25-32): 65.900 tonnia (-11 %)  Silakka keskinen (osa-alueet 25-29+32): 117.000 tonnia (+25 %) Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): Selkämeri 97. 000 tonnia. Perämeren […]

Svartmunnad smörbult har spridit sig till Åland

Fiskarten svartmunnad smörbult är en ny art i Östersjön. Den sprider sig snabbt och är oerhört konkurrenskraftig vilket innebär att den är ett hot mot etablerade fiskarter. I förra veckan fiskade forskare svartmunnad smörbult i Västra hamnen i Mariehamn. På Åland har arten funnits ett par år. Kaj Ådjers från landskapets fiskeribyrå och Magnus Thorlacius […]

Kalastusopaspykälä hyväksyttiin

Eduskunta hyväksyi eilen kalastuslain muutoksen, jonka perusteella nk. kalastusoppaat jatkossa pääsevät ilman kalastusoikeuden haltijan lupaa harjoittamaan elinkeinoaan. Pääsy vaatii ELY-keskuksen myöntämän luvan. Lupamaksu on edullinen (100 euroa). Alla otteita maa- ja metsätalousvaliokunnan kannanotosta sekä esitys, jonka eduskunta hyväksyi. Päätökseen myös liitettiin lausuma. ”Valiokunta pitää esitystä perusteltuna ja korostaa, että esitetyllä lainmuutoksella turvattaisiin kalastusoppaiden, […]