Eduskunta vauhdittaa rannikkokalastuksen alasajoa

Maa- ja metsätalousvaliokunta antoi eilen lausuntonsa valtioneuvoston selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EU-politiikasta. Eduskunta vauhdittaa lausunnossaan rannikkokalastuksen yleistä alasajoa. Rannikkokalastus on muutenkin kovien paineiden alla muun muassa keskusliikkeiden taholta. Yhteenveto lausunnosta ja varsinainen lausunto alla. Ministeriön selvityksessä on esitetty 11 toimenpidettä, joiden pitkäjänteisenä tavoitteena on luonnonlohikantojen vahvistaminen ja hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton mukaisesti siten, […]

Neuvosto keskusteli yhteisen kalastuspolitiikan tavoitteista ja rahoituksesta

Maatalous- ja kalastusneuvosto keskusteli toukokuun kaksipäiväisessä kokouksessaan 14.−15.5 myös yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksesta. Kalastusasioista vastaavat ministerit kävivät periaatekeskustelua yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta. Keskustelun aiheeksi puheenjohtajamaa Tanska oli määritellyt kalastuspolitiikan tavoitteen kestävästä enimmäistuotannosta ja ympäristöpolitiikan huomioon ottamisesta sekä Euroopan meri- ja kalatalousrahaston varoista. Neuvosto antoi tukensa komission ehdotukselle siitä, että kalastuspolitiikan tavoitteena tulee olla kalakantojen hyödyntäminen kestävän enimmäistuoton […]

Kalastusneuvostossa YKP

Maatalous- ja kalastusneuvoston asialistalla tänään alkavassa kokouksessa Strasbourgissa on yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Kalastusasioista vastaavat ministerit käyvät periaatekeskustelua yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisesta. Keskustelun aiheeksi puheenjohtajamaa Tanska on määritellyt kalastuspolitiikan tavoitteen kestävästä enimmäistuotannosta. Suomi katsoo, että kestävä enimmäistuotanto tulee vahvistaa kalastuspolitiikan yleiseksi tavoitteeksi ja tavoitteen aikataulua on kalakantakohtaisesti tarkennettava erikseen vahvistettavissa monivuotisissa suunnitelmissa. Suomen näkemyksen mukaan ympäristöpolitiikka voidaan […]

Elintarvikepäivä: Kuluttajat haluavat ruokaa, joka on hintansa väärtti

Ruokavalintojen perusteista puhui Elintarvikepäivän avauksessa myös Euroopan parlamentin jäsen Anna Maria Corazza Bildt Ruotsista. Hän kritisoi kaupan alan kansainvälistä voimaa ruokajärjestelmässä. EU:ssa valmistellaan tämän vuoden aikana yhteistyössä uusi ohjesääntö ruokamarkkinoiden toimintaan. Kaupan neuvotteluvoima on todettu Suomessa MTT:n ja Pellervon taloustutkimuksen viime vuonna julkaisemassa ruokamarkkinaraportissa. Siinä todettiin, että ruokakauppa on kymmenen viime vuoden aikana pystynyt selvästi […]

Suuressa valiokunnassa YKP esillä

Valiokunta kuuli kokouksessaan eilen perjantaina myös ministereitä tulevista EU:n neuvostoista. Maatalousministeri Jari Koskinen (kok.) selvitti valiokunnalle maatalous- ja kalastusneuvoston asioita. Kokouksessa on esillä yhteisen kalastuspolitiikan uudistus. Asiaan liittyen suuri valiokunta yhtyy maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunnon mukaisesti valtioneuvoston kantaan sillä tarkennuksella, että Itämeren lohikantojen säätelyjärjestelmää sekä siihen liittyvää ns. suhteellisen stabiliteetin periaatetta tulisi tarkistaa niin, että […]

Kalastajien painajaiset ovat supervaeltajia

Hylkeiden satelliittiseuranta on tuottanut uutta tietoa Loviisassa. Tutkimus on vahvistanut käsityksiä siitä, että samat harmaahylkeet hakeutuvat tietoisesti kalastajien rysäalueille helpon saaliin perässä. Hallit voivat myös vaeltaa ennennäkemättömän pitkiä matkoja. Loviisalaisen kalastajan, Mikael Lindholmin rysästä löytyi keskiviikkona kevään ensimmäiset lohet, mutta jälleen myös merkkejä harmaahylkeen vierailusta. – Voi olla, että on joku päivä, että jossain rysässä […]

Tre miljoner kronor till sälar och fiske

Antalet sälar fortsätter att öka längs den svenska kusten. Både på ost- och västkusten innebär det betydande ekonomiska förluster för yrkes- och fritidsfiskare samt fiskodlingar. Och sälarna drabbas av att de fastnar i redskap och skadas. Havs- och vattenmyndigheten, HaV, ger nu tre miljoner kronor till länsstyrelsen i Västernorrland och ”Program sälar och fiske”. Projektet […]

Lohikalastuskielto olisi tuhoisa

Selkämeren ammattikalastajat ovat tyrmistyneitä Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan suunnitelmiin kieltää lohen kalastus kokonaisuudessaan Itämeren alueella. Selkämeren alueella ammattimaisten lohenkalastajien määrä on supistunut kaiken aikaa. Nyt heitä on enää kymmenkunta. Lohikiellon toteutuminen olisi heidän loppunsa. Kielto vaikuttaisi myös kalatorien tulevaisuuteen. Selkämeren ammattikalastajien puheenjohtaja Sami Veneranta sanoo, että tämä sama vääntö on ollut olemassa jo parikymmentä vuotta […]

Lähiruokaohjelma valmisteilla − kansalaismielipiteitä kootaan

Lähiruoan tuotannon ja kulutuksen lisääminen on yksi hallitusohjelman kärjistä. Maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt lähiruokaohjelman valmistelun ja tekeillä olevaa lähiruokaohjelmaa varten halutaan nyt saada myös kansalaisten mielipiteitä siitä, miten lähiruoka saadaan paremmin kuluttajien saataville ja mitä asioita hallituksen lähiruokaohjelmassa tulisi ottaa esille. Näkemysten esittämiseen on avattu oikeusministeriön www.otakantaa.fi –sivustolla lähiruoan kehittämiseen […]