Saga Fursin syyskuun huutokaupan myynti ennätyksellinen

Saga Fursin 6.9. alkanut huutokauppa päättyi tiistaina 13.9. Huutokauppaan osallistui yli 130 ostajaa, ja valtaosa ostoista suuntautui yhtiön päämarkkinalle Kiinaan. Ostoja tehtiin myös Turkkiin, Etelä-Koreaan, Kreikkaan sekä eurooppalaiselle muotiteollisuudelle. Huutokaupassa tarjolla olleista 4,5 miljoonasta minkinnahasta myytiin 95 % ja 560 000 ketun- ja suomensupinnahasta 65 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 123 miljoonaa euroa (9/2021: 59 miljoonaa euroa), […]

Kalan ulkomaankauppa 2021

Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 79 miljoo­naa kiloa vuonna 2021. Viennin määrä pieneni 4,1 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 184 miljoonaa euroa, kasvoi 4,9 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan kasvoi 115 miljoonasta eurosta 130 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 72 miljoonaa kiloa, ja muuksi kuin ihmisravinnoksi […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 13.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, vuoden 2023 kalastusmahdollisuudet (Teams) 13.9. Merenkulun turvallisuuspalkinto Sea Sundayn jakaminen, Helsinki 14.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, vuoden 2023 kalastusmahdollisuudet, kirjallinen 15.9. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027 seurantakomitean kokous, Helsinki

Kalan ulkomaankauppa, kesäkuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen kesäkuussa 2022 vajaan 53 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 7 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 2,9 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin reilut 1,1 miljoonaa kiloa. Suomeen jäävän lohen osuus on vuoden 2022 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana pienentynyt 33 prosentilla verrattuna vuoden 2021 ensimmäiseen vuosipuoliskoon. […]

Yritystoimintaa luonnon ehdoilla

Tänään 5. syyskuuta vietetään yrittäjän päivää. Kalatoimialan yritykset tuottavat ympäristöystävällistä ja terveellistä ruokaa luonnon ehdoilla. Kaikki kaupoissa myytävä ja ravintoloissa tarjolla oleva kotimainen kala on ammattikalastajien tai kalankasvattajien tuottamaa. Kalatoimialan yritykset ovat merkittäviä työllistäjiä etenkin haja-asutusalueilla. Kalan arvoketju on usein pitkä: se sisältää kalan kasvatuksen tai kalastuksen, jalostamisen, logistiikan ja tukkukaupan. Kalatalousalalla on satoja yrityksiä, […]

Silakka laihtunut erityisesti Selkämeressä

Varsinkin ruokasilakaksi sopivat, suurehkot yksilöt olivat laihtuneet poikkeuksellisen paljon Selkämeressä vuosina 2020 ja 2021. Jopa nälkiintyneitä silakoita nähtiin paljon syksyn 2021 koetroolauksissa. Vuonna 2021 Itämeren pääaltaan ja Suomenlahden silakkakanta oli jo toista vuotta peräkkäin lähellä vuosituhannen vaihteen aallonpohjaa. Suomen silakkasaalis väheni edellisestä vuodesta 17 % ja oli yhteensä 77 000 tonnia. Kilohailikanta oli pysynyt runsaana. − […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 5.9. EU17 kalastusjaosto, Itämeren kalastusmahdollisuudet 2023, komission ehdotus, Suomen kanta 7.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 90/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yhteisen kalastuspolitiikan seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetun lain muuttamisesta 8.9. Keskustelu siian verkkokalastuksen säätelystä, MMM

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 29.8. MMM: Tilannekuvan päivitys Ukrainan kriisin vaikutuksista kalatalouteen 29.8. Tukala johtoryhmän kokous 31.8. Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö, hallituksen esitys liikennepalvelulaiksi 2.–3.9 SAKL:n hallituksen kesäkokous, Tampere