Itämeren silakka- ja kilohailikantojen tilaa seurataan vuosittain tehtävällä tutkimusmatkalla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat lähtevät Itämeren Suomen merialueelle suuntautuvalle tutkimusmatkalleen 20.9.2023. Tuoretta tietoa silakka- ja kilohailikantojen kunnosta tarvitaan muun muassa eri maiden kalastuskiintiöitä määriteltäessä. Erityisen laihoja silakoita koetroolin saaliissa syksyllä 2021. Kuva: Jukka Pönni / Luke. Tänä vuonna tutkimusmatkan erityisenä kiinnostuksen kohteena on vuosina 2020 ja 2021 (seurantajulkistus 8.12.2022) havaittu silakoiden laihtuminen ja niiden kunnon […]

Hyljekarkotin vaellussiian mädinhankinnan suojaamisessa Iijoella

Hyljekannat ovat vahvistuneet ja merialueen lisäksi hyljehavaintoja tehdään nykyään mereen laskevien jokien alaosilla. Halleja sekä norppia on jokivesissä erityisesti syysaikaan vaellussiikojen (Coregonus lavaretus) ja muiden lohikalojen noustessa kudulle. Syyskaudella 2022 Iijoessa selvitettiin karkotinkokeilulla, voidaanko hylkeiden aiheuttamia vahinkoja kalastukselle ja siikojen emokalapyynnille välttää sulkemalla joki karkottimien avulla tehdyllä ääniesteellä. Iijoki on padottu, ja alimmalta padolta, Raasakan […]

Första vindkraftverken längs Gävleborgskusten

Mark- och miljödomstolen i Sverige har gett tillstånd till projektet Storgrundet utanför Gävleborgskusten innanför 12 sjömil. Skyborn Renewables har för avsikt att bygga 51 vindkraftverk (1 000 MW) med en årlig beräknad produktionskapacitet på 3–3,5 Twh. Området planeras vara i produktion före slutet av år 2030. Skyborn Renewables planerar också projekten Eystrasalt och Fyrskeppet i Bottenhavet. Källa: Svenska medier […]

Varsinais-Suomen kansanedustajat vaativat Itämeren silakan kalastukselle jatkoa

Euroopan unionin jäsenmaiden ministerit päättävät 23.–24. lokakuuta maatalous- ja kalastusneuvostossa ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöistä. Komission pohjaehdotuksena on Itämeren silakan kalastuksen kieltäminen ja lohen rannikkokalastuksen rajoittaminen. Varsinais-Suomen kansanedustajat katsovat, ettei silakan kalastusrajoitukselle ole esitetyssä laajuudessa perusteita. Komission ehdottamilla rajoituksilla on erityisen suuret vaikutukset Varsinais-Suomen ja länsirannikon kalastuselinkeinolle. ”Suomen pitkän linjan näkemys on perustunut tieteelliseen neuvoon ja […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 20.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams) 21.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams) 22.9. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

Saga Fursin tilikauden välitysmyynnin arvo kasvoi lähes 30 % edellistilikauteen verrattuna

Saga Fursin syyskuun huutokauppa päättyi 13.9. Huutokauppaan osallistui 200 ostajaa kaikilta päämarkkinoilta, ja pääosa ostoista tehtiin Kiinaan mutta nahkoja ostettiin myös Etelä-Koreaan, Turkkiin, Kreikkaan ja länsimaiselle muotiteollisuudelle. Huutokaupassa tarjoilla olleista 365 000 ketun- ja suomensupinnahasta myytiin 85 % ja 4,2 miljoonasta minkinnahasta 90 %. Ketun-, suomensupin- ja minkinnahkojen hintataso pysyi vakaana kesäkuun huutokauppaan verrattuna. Syyskuun huutokaupalle […]

Anu Niinikorvesta Länsi-Suomen Kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus ry on 11.9.2023 alkaen nimittänyt yhdistyksen toiminnanjohtajaksi merimaskulaisen Anu Niinikorven. Niinikorpi on koulutukseltaan iktyonomi ja vastannut yhdistyksen kehittämishankkeista ja taloudesta vuodesta 2019. Aiempaa kokemusta hänellä on muun muassa vesiviljelystä ja kalatukkukaupasta. Kalatalouskeskuksen puheenjohtajan Timo Junnilan mukaan hallitus katsoi, että Niinikorvella on hyvät valmiudet lähteä toteuttamaan kalatalouskeskuksen uutta strategiaa, jossa keskeistä on kalatalouden kehittämistehtävät […]

Kalan ulkomaankauppa 2022

Kuva: Kalan ja kalatuotteiden vienti Suomesta. Suomesta vietiin kalaa ja kalatuotteita 106 miljoonaa kiloa vuonna 2022. Viennin määrä kasvoi 27 miljoonalla kilolla edellisvuodesta. Viennin arvo, 310 miljoonaa euroa, kasvoi 126 miljoonalla eurolla. Norjasta tuodun tuoreen kokonaisen lohen edelleen viennin arvo muualle Eurooppaan kasvoi 130 miljoonasta eurosta 234 miljoonaan euroon. Ihmisravinnoksi vietyjen tuotteiden määrä oli 95 […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 11.9. Kalastuskiintiöt 2024 – tiedotus- ja keskustelutilaisuus, Taivassalo 13.9. Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmän kokous, aiheena Itämeren kalastuksen rajoitukset, eduskunta 13.–14.9. Pohjanlahden silakan MSC-sertifiointi, paikkavierailu LRQA, Helsinki 15.9. YM:n lausuntopyyntö Suomen rannikkostrategialuonnoksesta 15.9. YM:n lausuntopyyntö tuulivoima-oppaasta 15.9. Lausunto Ilmatar offshore Ab:n kuulemisasiakirjasta, joka koskee suunniteltuja merituulivoima-alueita Stormskär ja Väderskär, ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain […]

Kalastuskiintiöt 2024 – tiedotus- ja keskustelutilaisuus Taivassalossa

Tervetuloa ensi maanantaina Taivassaloon Ketarsalmen Kievariin Kalastuskiintiöt 2024 – tiedotus- ja keskustelutilaisuuteen. Tilaisuus alkaa kello 12.00 lounas- ja kahvitarjoilulla. Kello 13.00 alkaen alustukset Tilannekatsaus – Kim Jordas, Suomen Ammattikalastajaliitto Silakan ja kilohailin kalakanta-arviot – tutkija Jari Raitaniemi, Luonnonvarakeskus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) tukimahdollisuudet – Taija Korkka ja Aki Koskinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Pidetään alkutuotanto elinvoimaisena […]