Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat, 3. vuosineljännes 2022

Kiintiöityjen kalalajien tuottajahinnat, 3. vuosineljännes 2022 Vuoden 2022 kolmannella kvartaalilla peratun lohen tuottajahinta oli 9,51 €/kg, joka oli noin 46 % korkeampi kuin edellisvuonna vastaavana ajankohtana. Myös elintarvikesilakan tuottajahinta nousi noin 25 % verrattuna edellisvuoden kolmanteen kvartaaliin. Teollisuussilakan ja kilohailin tuottajahinnat laskivat. Peratun lohen tuottajahinta oli 9,51 €/kg Silakan tuottajahinta oli 0,20 €/kg. Elintarvikesilakan tuottajahinta […]

Nordic Fish on ostanut Kalaneuvos Oy:n koko osakekannan

Suomalainen perheyritys Nordic Fish Oy on ostanut kalanjalostukseen erikoistuneen Kalaneuvos-konsernin. Nordic Fish Oy:n takana on Hukkasen yrittäjäperhe, Kalaneuvos Oy:n ovat omistaneet kalatalousneuvos Veijo Hukkanen ja Toni Hukkanen. Kalaneuvos on Pohjoismaiden suurin kalansavustaja. Nordic Fish on Suomen ja Ruotsin suurin kirjolohen kasvattaja ja EU:n suurin kirjolohen mädin tuottaja. Lisää aiheesta, linkki Nordic Fish on ostanut Kalaneuvos […]

Merituulivoiman tutkimuslupia neljälle alueelle Suomen talousvyöhykkeellä

Valtioneuvosto on myöntänyt 29.12.2022 tutkimusluvat merituulivoimahankkeille neljälle alueelle avomerellä Suomen talousvyöhykkeellä. Luvat myönnettiin Ilmatar Energy Oy:lle Pietarsaaren edustalla avomerellä olevalle ”Voima” tutkimusalueelle ja ”Norrskär” tutkimusalueelle Kaskisten edustalla. Eolus Finland Oy / Tuulia Offshore Ab ja Wellamo Offshore Ab saivat luvat ”Tuulia” ja ”Wellamo” tutkimusalueille Selkämerelle Porin edustalla. Tutkimusluvat Pietarsaaren ja Kaskisten edustalle Suomen talousvyöhykkeellä Valtioneuvosto […]

Kestävän kalastuksen ja kalastusharrastuksen edistämiseen rahoitusta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää erityisavustuksia kalatalouden edistämishankkeisiin. Avustuksia myönnetään hankkeisiin, jotka edistävät kalastusharrastusta, kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä sekä kalastuksenvalvontaa. Hakemuksia voi jättää 31.1. klo 16.15 saakka. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat mahdollisimman laajasti kalastonhoitomaksun suorittaneita. Eduksi katsotaan myös, jos hanke edistää kansallisen kalatiestrategian, lajikohtaisten hoito-ohjelmien tai vapaa-ajan kalatalouden […]

Kalastonhoitomaksuista kertyi 9,3 miljoonaa euroa

Kalastajat lunastivat tänä vuonna 266 700 kalastonhoitomaksua. Lakisääteinen maksu jää edelleen suurelta osalta kalastajista maksamatta, arvioi Metsähallitus. Kalastonhoitomaksu on pakollinen kaikille 18–64-vuotiaille kalastajille, jotka kalastavat muuten kuin pilkillä, ongella tai silakkalitkalla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) julkaisemasta Vapaa-ajankalastus-selvityksestä on pääteltävissä, että maksuvelvollisia on huomattavasti enemmän kuin maksajia. ”Valitettavasti tilastojen valossa näyttää siltä, että syystä taikka toisesta kalastonhoitomaksu […]

Norge: Økte verdiene med 60 prosent

Førstehåndsverdien for fisk og skalldyr levert av den norske fiskeflåten var i fjor på 23,9 milliarder kroner. Justert for inflasjon er oppgangen på hele 60 prosent de siste 20 årene. Dette kommer fram i en ny rapport levert av Nofima og Menon Economics på oppdrag fra Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering (FHF). Det ble i 2021 […]

Kalaperkeiden hävittämiseen rajoituksia

Tasavallan presidentti on vahvistanut eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lainmuutoksen. Muutoksella rajoitetaan mahdollisuutta hävittää hautaamalla maahan ja toimittamalla kaatopaikalle vesiviljelylaitoksilta ja kalaa käsitteleviltä elintarvikelaitoksilta peräisin olevia kuolleita kaloja ja kalanperkeitä. Rajoituksen taustalla on EU:n komissiolta saatu huomautus, jonka mukaan Suomi on sallinut EU:n lainsäädännön vastaisesti kalasivutuotteiden maahan hautauksen ja kaatopaikoille toimittamisen rajoituksetta. Kyseiset kalasivutuotteiden hävitysmuodot ovat […]

Vuodenvaihteen 2022/2023 muutoksia MMM:n hallinnonalalla

Vuodenvaihteessa 2022-2023 astuvat voimaan kalenterivuoden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksujen sekä täysi-ikäisten riistanhoitomaksun korotukset. Alle 18-vuotiaiden riistanhoitomaksu laskee. Kalenterivuoden ja seitsemän vuorokauden kalastonhoitomaksut nousevat  Kalenterivuoden kalastusmaksu nousee 47 euroon (aiemmin 45 euroa), seitsemän vuorokauden maksu 16 euroon (aiemmin 15 euroa) ja vuorokauden maksu säilyy 6 eurossa. Uudet hinnat koskevat vuosia 2023-2027. Kalastonhoitomaksujen hintojen muutos pohjautuu kalastuslakiin […]

MMM: Metsähallituksen Korsnäsin merituulivoimapuiston hankekumppanille hyväksyntä

Korsnäsin merituulivoimapuistohanke on edennyt askelen kohti toteutusta. Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Metsähallituksen valitseman kumppanin, Vattenfallin, valtioneuvoston 8.7.2022 myöntämän merituulivoimahankeluvan ehtojen mukaisesti. ”Korsnäsin hanke on hieno päänavaus isojen avomerituulipuistojen rakentamisessa Suomeen. Hankkeen toteuttajaksi on valittu iso ja osaava kumppani, mistä olemme luonnollisesti tyytyväisiä. Metsähallitus on toiminut uranuurtajana Suomen vesialueille tulevien merituulivoimahankkeiden osalta ja tehnyt hyvää […]

Bottenvikens siklöjor skiljer sig åt genetiskt

Siklöjefisket i norra Bottenviken är ett av de ekonomiskt största fiskena i Sverige. Siklöjan är ursprungligen en sötvattensfisk, som i Bottenviken har anpassat sig till ett liv i bräckt vatten. Har den anpassningen också lett till genetiska skillnader? Och finns det i så fall unika, lokala siklöjepopulationer i Bottenviken? Ja, detta verifieras i en undersökning […]