Vesiviljely 2023

Vuonna 2023 Suomessa kasvatettiin 15,2 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli yli miljoonaa kiloa vähemmän kuin vuonna 2022. Kirjolohta tuotettiin 14,4 miljoonaa kiloa, joka on 95 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,7 miljoonaa kiloa, reilut 0,1 miljoonaa kiloa edellistä vuotta vähemmän. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja eli nieriää, taimenta ja sampea tuotettiin yhteensä 88 […]

Hae mukaan Helsingin silakkamarkkinoille!

Tervetuloa mukaan Stadin Silakkamarkkinoille! Vuoden 2024 Silakkamarkkinat ovat avoinna sunnuntaista lauantaihin 6.–12.10.2024. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Silakkamarkkinoiden hakuaika päättyy 1.8. Paikkanumerot arvotaan ja ilmoitetaan hakijoille elokuuna aikana. Hakuohjeet ja -lomake tässä linkissä https://silakkamarkkinat.fi/kirjaudu/   Lähde: Helsingin silakkamarkkinat

Rysäkalastus tekee uutta tulemistaan – uudenlaiset veneet tarjoavat parempaa ergonomiaa

Porin Reposaaren kalasatama isännöi valtakunnallisia ammattikalastusmessuja 5.–6. heinäkuuta. Kaksipäiväinen tapahtuma esittelee uusinta tekniikkaa ja käytännön työtapoja ammattikalastajille ympäri Suomen. Pinnalla ovat esimerkiksi rysäkalastus ja kalastajien työergonomia. Heinäkuun alussa järjestettävät Ammattikalastusmessut kokoavat yhteen arviolta viisi sataa alan ammattilaista eri puolilta Suomea. Suomalaiset haluavat tutkimusten mukaan syödä enemmän kotimaista kalaa, joten on tärkeää, että ammattikalastus kehittyy ja […]

Hallituksen esitys valtion aluehallinnon uudistuksesta lausuntokierrokselle

Valtion aluehallinnon uudistuksessa perustetaan uusi valtakunnallinen Lupa- ja valvontavirasto ja kymmenen alueellista elinvoimakeskusta, joilla on pää- tai muu toimipaikka jokaisessa maakunnassa. Tavoitteena on parantaa ja yhdenmukaistaa lupa- ja valvontakäytäntöä sekä tarjota sujuvaa palvelua asiakkaille ja yrityksille alueesta riippumatta. ”Kansalaiset ja yritykset ansaitsevat mahdollisimman vaivatonta ja yhdenvertaista, toimivaa palvelua. Suomi tarvitsee elinvoiman edistämistä yhä vahvemmassa yhteistyössä, […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla sekä kesän aikana asialistalla muun muassa seuraavaa.   26.6. MMM:n lausuntopyyntö MMM:n asetuksesta hallinkiintiöksi 2024–2027 27.6. MMM:n lausuntopyyntö ehdotuksesta kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä 28.6. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta 30.6. Metsähallituksen lausuntopyyntö Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä 30.6. VRN ja THL, kansallinen ravitsemussuositus, julkinen […]

Pienten yritysten alv-velvollisuus muuttuu – vähäisen toiminnan raja nousee 20 000 euroon

Jos yrityksen liikevaihto jää alle 20 000 euroon, sen ei vuoden 2025 alusta lähtien tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä periä asiakkailtaan arvonlisäveroa. Tällä hetkellä raja on 15 000 euroa. Kyse on arvonlisäverolakiin tulevasta muutoksesta, jota ei ole vielä vahvistettu. – Vielä toukokuussa, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksensä uudesta laista, vähäisen toiminnan raja oli 15 000 euroa. […]

Kalojen rehuun tuodaan kotimaista hyönteisproteiinia

Alltech Fennoaqua, Kalavapriikki, Kalankasvatus Vääräniemi ja Volare ovat aloittaneet yhteistyön ja tuovat markkinoille hyönteisraaka-aineella ruokitun kirjolohen koe-erän. Kalatuotteiden ympäristöjalanjälkeä pienennettäessä rehuraaka-aineilla on merkittävä rooli, siksi uudenlaisten kestävien proteiininlähteiden tuominen rehuihin on tärkeää. Koesatsi, noin 150 000 kg kirjolohta, tulee kuluttajien saataville Suomessa talvella 2024–2025. Kumppanuus uudistaa suomalaista kala-alaa askel kerrallaan  Yhteistyö on Suomen kala-alalla ainutlaatuinen: yritykset […]

Jari ja Pekka eläkkeelle

Pekka Salmi (vasemmalla) ja Jari Setälä. Kuva: Kim Jordas. Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkijat Jari Setälä ja Pekka Salmi jäävät eläkkeelle kesäkuussa ja pitivät ”eläkeläiskaffeet” 13.6. Luken toimistossa Turussa. Jari ja Pekka ovat molemmat työskennelleet yli 40 vuotta kalatalouden parissa. Pekka on tehnyt kala-alan kannalta tärkeää ja keskeistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskien ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalankasvatusta sekä luonnonvarojen […]

Kalatalouden kannattavuus 2022

Kuva 1. Kalatalouden tuotot 2022, miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikutti merkittävästi kalatalouteen vuonna 2022 etenkin energian hinnan nousun myötä. Kalatalouden toimialojen tuotot toipuivat hienoisesti vaikeiden koronavuosien jälkeen ollen kuitenkin edelleen alle vuoden 2019 tason. Vuonna 2022 kalatalousalalla toimi 1 780 yritystä. Yrityksistä 77 prosenttia oli kalastusyrityksiä, joista suurin osa harjoittaa pienimuotoista kalastusta. Kalatalousala työllisti […]

EU:n ennallistamisasetukselle jäsenmaiden tuki – asetus voimaan heinä-elokuussa

EU:n ennallistamisasetus sai taakseen määräenemmistön tuen Euroopan unionin ympäristöneuvostossa maanantaina 17. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan heinä-elokuussa. EU:n jäsenmaiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Suomi ei voinut antaa tukeaan neuvottelujen lopputulokselle ja äänesti ennallistamisasetusta vastaan Suomelle aiheutuvien, muita jäsenmaita suhteellisesti suurempien kustannusten vuoksi. Suomi on vaikuttanut neuvotteluprosessin aikana aktiivisesti ennallistamisasetuksen sisältöön ja […]