ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2023

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2022 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2023 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2023. Suluissa vertailu vuoden 2022 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2022. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 80 047 – 103 059 tonnia, pistearvo 102 719 tonnia (-7,7 %) (111 345) […]

Tilaa liiton viikkotiedote!

Liiton julkaisema sähköinen viikkotiedote kerto alan ajankohtaisista asioista. Viikkotiedote lähetetään tilaajalle sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköisen ajankohtaistiedotteen melkein joka viikko keskikesän taukoa lukuun ottamatta. Viikkotiedote kertoo lyhyesti alan ajankohtaisista asioista, viranomaispäätöksistä sekä menneistä ja tulevista tapahtumista. Liiton jäsen voi tilata viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa osoitteeseen sakl@sakl.fi. Lähde: SAKL 11.4.2022

Liiton vuosikokous valitsi Olavi Sahlsténin uudelleen puheenjohtajaksi – keskustelua siiasta ja toimijakohtaisesta järjestelmästä

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3. Lapinjärvellä ja etäkokouksena. Kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa 7 429,66 euron ylijäämää ja liiton oma pääoma on hyvällä tasolla, paras tilanne liiton historiassa. Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin kahdella lisäyksellä. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan Ukrainan kriisin vaikutukset Suomen kalastukseen ja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen varattu määräraha tulisi […]

Ympäristöministeriön SUP-esitys järjetön ja kallis

Ympäristöministeriön valmistelema hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain ja merenkulun ympäristösuojelulain muuttamisesta on ollut lausunnolla 17.2. asti. Esitys on osa EU:n niin kutsutun SUP-direktiivin kansallista toimeenpanoa.  Direktiivi velvoittaa järjestämään kalastusvälineiden jätehuollon ns. tuottajavastuumallilla. Tämä tarkoittaa, että kalastus- sekä vesiviljelyvälineiden valmistajien ja maahantuojien eli tuottajien tulee järjestää Suomen markkinoille saatettujen kalastusvälineiden jätehuolto (erilliskeräys ja kuljetus), tiedottaa siitä […]

Liiton hallituksen kokous 11.2.

Liiton hallituksen kokous pidetään 11.2. Teams-kokouksena. Asialistalla muun muassa seuraavat asiat. Kokouksen avausKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusPöytäkirjan tarkistus 2/2021Sääntömääräinen vuosikokous 2022tilinpäätös 2021toimintasuunnitelma ja talousarvio 2022, jäsenmaksut 2023vuosikokouksen järjestäminenJärjestön tilanne 2022toiminnallinen ja taloudellinen tilanne 2022, jäsenmaksut 2021, mahdolliset jäsenasiatEMKVR2021 ja Suomen ohjelma, uuden ohjelmakauden käynnistyminen, tilannekatsausVuoden 2022 kalastuskiintiöt, tilannekatsausKalastuksen toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän arviointi (Luke) ja jatkotoimet (MMM), tilannekatsausSiian […]

EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2022 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 11.-12.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2022 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2022 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2021): Pohjanlahden silakka, 111 345 tonnia, Suomi 91 287 tonnia (-5 %)Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 53 653, Suomi 11 766 tonnia (-45 %)Kilohaili, 251 943 tonnia, Suomi 13 010 tonnia (+13 %)Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 […]

ICES antoi neuvonsa lohesta

ICES on antanut neuvonsa pääaltaan ja Pohjanlahden lohesta sekä Suomenlahden lohesta vuodeksi 2022. Pääaltaan ja Pohjanlahden lohiICES neuvon mukaan saalis tulisi olla nolla (0) merikalastuksessa (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus). ICES neuvona on kuitenkin, että saalis (sekä kaupallinen kalastus että vapaa-ajankalastus) Pohjanlahdella ja Ahvenanmerellä voisi olla enintään 75 000 lohta. Suomenlahden lohiKaupallinen saalis ei saisi ylittää […]

Päivitetty: Muistutus: 15.9. alkaen keskiseltä kiintiöalueelta pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla

Suomen Ammattikalastajaliitto SAKL on 5.7.2021 lähetetyllä viestillä itse pyytänyt sertifiointilaitos Lloyd’sia keskeyttämään (nk. self-suspension) MSC-sertifikaatin voimassaolon keskisen silakkakannan osalta (ICES osa-alueet 25-29+32/trooli+rysä). Kalastuselinkeino päätti MSC-sertifikaatin omaehtoisesta pidättämisestä ICES:n neuvonannon (toukokuu 2021) perusteella. Kyseiseltä alueelta 15.9.2021 alkaen pyydettyä silakkaa ei saa markkinoida MSC-sertifikaatilla. Keskinen silakkakanta on kuitenkin edelleen vuosittaisten MSC-arviointien piirissä (seuraava loppuvuodesta 2021). Pohjanlahden silakka ja […]