Muutoksia liiton toiminnassa

Liiton hallitus on jo keväällä päättänyt liiton edunvalvontatoimintaa koskevista leikkauksista taloudellisen tilanteen johdosta. Rannikkokalastuksen vaikea markkinatilanne (osittainen ostoboikotti) ja pelagisen kalastuksen kalastuskiellot arvioidaan vielä heikentävän liiton taloudellista tilaa entisestään. Tämän johdosta liiton toimisto on suljettu ajalla heinäkuu – syyskuu. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin vastataan mahdollisuuksien mukaan. Hallitus

Liiton hallituksen kesäkokous Kalajoella

Suomen Ammattikalastajaliiton hallituksen kesäkokous pidetään tänä vuonna 17.-18.8 Kalajoella. Kaksipäiväinen kokous käsittelee sekä ajankohtaisia asioita että pidemmän aikavälin kysymyksiä.   Liiton hallitus kokoontuu yleensä kaksi – kolme kertaa vuodessa ja kesäkokous on muodostunut vuoden tärkeimmäksi kokoukseksi, jossa laajasti käsitellään alan kysymyksiä.   Tänä vuonna asialistalla ovat ainakin seuraavat asiat: –          vuoden 2012 kalastuksen säätelytoimet loppuvuoden […]

Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.5.2012 Kilohailin ja silakan troolikalastuksen keskeyttäminen eräillä merialueilla Maa- ja metsätalousministeriö on 30.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan troolikalastuksen eräillä merialueilla. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º50`N ja 60º30`N välisellä alueella sekä Suomenlahdella perusviivan sisäpuolella ICES:n osa-alueella 32 on kielletty. Asetus koskee aikaa […]

Kilohailin ja silakan kalastuksen keskeyttäminen pohjoisella Itämerellä

Maa- ja metsätalousministeriö on 4.5.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää kilohailin ja silakan kalastuksen pohjoisella Itämerellä. Kilohailin ja silakan troolikalastus ICES:n osa-alueella 29 leveysasteiden 59º30’N ja 59º50’N välillä (pohjoinen Itämeri) on kielletty. Asetus koskee aikaa 8.5. – 31.12.2012. Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia. Lisätietoja: Liiton toimisto 0400-720690 sakl@sakl.fi

SAKL ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät sopimukseen

Liitto ja Suurhiekka Offshore Oy pääsivät eilen pitkien neuvottelujen jälkeen sopimukseen ammattikalastukselle aiheutuvien haittojen kompensoinnista Suurhiekan merituulipuiston alueella. Osapuolet eivät julkista sopimuksen sisältöä. SAKL on valittanut Vaasan hallinto-oikeuden 13.3.2012 päätöksestä koskien Pohjois-Suomen Aluehallintoviraston 21.2.2011 hankkeelle myöntämää vesitalouslupaa. Sopimuksen myötä SAKL peruuttaa valituksensa ja vesitalouslupa saa lainvoiman. Lähde: SAKL 25.4.2012

Liiton toimisto suljettu toukokuussa

Liiton toimisto on suljettu 7.-19.5. Sulkeminen johtuu vuosikokouksen päättämistä liiton sopeuttamistoimista. Syyt ovat muun muassa Suurhiekan tuulivoimapuistohankkeen liitolle aiheuttamat oikeudenkäyntikulut ja alalla tapahtuneet asiat alkuvuoden aikana. Liitto on samasta syystä suunnitelman mukaan suljettuna noin kuukauden verran myös keskikesällä ja alkusyksystä. Tarkemmista ajoista tiedotetaan myöhemmin. Liitolle osoitetut viestit voi lähettää osoitteeseen sakl@sakl.fi. Viesteihin pyritään vastaamaan mahdollisuuksien […]

Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella

Suomen Ammattikalastajaliitto tiedottaa Julkaisuvapaa 30.3.2012 Silakan ja kilohailin kalastuksen keskeyttäminen Suomenlahdella Maa- ja metsätalousministeriö on 30.3.2012 antanut asetuksen, joka keskeyttää silakan ja kilohailin kalastuksen Suomenlahdella perusviivan ulkopuolella. Silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueella 32 (Suomenlahti) kielletään alueelle vahvistetun suurimman kilohaili- ja silakkasaaliin täyttymisen vuoksi. Kielto ei koske silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES osa-alueella 32, jota […]

Suomen ja Ruotsin välinen Fenno-Skan 2 suurjännite (500kV ja 800MW) merikaapelin reitti ja kaapelin suojaus SELKÄMERELLÄ pohjatroolauksessa

Fenno-Skan 2 merikaapeli on otettu käyttöön 15. joulukuuta 2011. Kaapeli siirtää sähköä Suomen ja Ruotsin kantaverkkojen välillä ja vahvistaa sähköverkon käyttövarmuutta. Kaapeli varmistaa myös, että Suomeen saadaan markkinahintaista sähköä kulutuksen ja tarpeen mukaan ja suomalaiselle loppukuluttajalle edullisin sähkönhinta. Kaapeli on suojattu merenpohjaan Selkämeren troolausalueilla Fenno-Skan 2 merikaapelin vesiluvan ehtojen mukaisesti (http://www.ymparisto.fi/default.asp?contentid=262522&;lan=fi). Sellaisilla alueilla, joilla […]

Liitto panostaa kalan laatuun

Suomen Ammattikalastajaliitto käynnistää hankkeen, jonka tarkoituksena on järjestää kalastusyrittäjälle täsmäkoulutusta laadukkaan kalan tuottamisesta ja uudistetun elintarvikelainsäädännön mukaisesta toiminnasta. Tavoitteena on myös laatia hyvän käytännön ohjeet kalan alkutuotannolle (rannikkokalastus), jotka saatetaan Eviran arvioitavaksi. Liitto palkkaa tarkoitusta varten Anne-Marie Tainan asiantuntijaksi ajalle 1.4.-30.9.2012. Enemmän tietoa toiminnasta tulee asian edetessä. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Lisätietoja: […]

MMM antoi asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012

Maa- ja metsätalousministeriö on 15.3 antanut asetuksen kilohailin ja silakan troolikalastuksesta vuonna 2012. Asetus muuttaa asetusta 1378/2011. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 (Suomenlahti) Suomen perusviivan ulkopuolella kunnes kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 500 tonnia tai silakkasaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia Suomenlahdella. Kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 29 leveysasteiden […]