Valiokunta antoi mietintönsä toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittaisesta purkamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunta on 1.12. antanut mietintönsä Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen keskeinen asia on toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittainen purkaminen, eli silakan rysäkalastuksen toimijakohtaiset käyttöoikeudet päättyvät 31.12.2026. Tämän jälkeen silakan rysäkalastus toimii yhteisen erillisen kiintiön puitteissa, eli rysäkalastajat kilpailevat jatkossa keskenään kalastusmahdollisuuksista. Samalla, käytännössä jo ennen sitä, […]

EU:n kalastusneuvosto päätti vuoden 2023 kalastuskiintiöistä

EU:n kalatalousneuvosto pääsi 17.10. poliittisen yhteisymmärrykseen vuoden 2023 kalastuskiintiöistä. Vuoden 2023 kalastuskiintiöt (suluissa vertailu vuoteen 2022): Pohjanlahden silakka, 80 074 tonnia, Suomi 65 649 tonnia (-28 %)Pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden silakka 70 822, Suomi 15 531 tonnia (+32 %)Kilohaili, 224 114 tonnia, Suomi 11 573 tonnia (-11 %)Itäinen turska, 595 tonnia, ainoastaan sivusaaliina, Suomi 10 […]

Kommentti: Musta torstai

Vähemmän siikaa tarjolla Torstai 6.10.2022 oli musta torstai ammattikalastajille. Valtioneuvosto antoi asetuksen kalastuksesta annetun asetuksen (1360/2015) 12 §:n muuttamisesta. Muutoksella nostetaan siian verkkokalastuksessa käytettävää yleistä solmuväliä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Muutos koskee sekä kaupallista kalastusta että vapaa-ajankalastusta. Muutoksen virallisena tavoitteena oli vahvistaa erittäin uhanalaisia vaellussiikakantoja vähentämällä nuoriin yksilöihin kohdistuvaa kalastusta. Maa- ja metsätalousministeriö on kuitenkin asetuksen perustelumuistiossaan todennut, […]

SAKL:n hallituksen kesäkokouksen julkilausuma 3.9.2022, Tampere

Kalastuselinkeinon tilanne tällä hetkellä erityisen haastava Suomen Ammattikalastajaliiton hallitus kokoontui 2.–3.9.2022 jokavuotiseen kesäkokoukseensa keskustelemaan kalastuselinkeinon ajankohtaisista asioista. SAKL toteaa, että suomalaisen kalastuselinkeinon tilanne on tällä hetkellä erityisen haastava. Monet asiat synkentävät kalastuselinkeinon näkymiä. Ukrainan kriisin vaikutukset suomalaiseen kalatalouteen ja kalastuselinkeinoon ovat vakavat. Voimakkaasti kohonneet kustannukset, erityisesti polttoaineiden ja sähkön osalta, vaikuttavat suoraan kalastusyritysten toimintaan. Sekä […]

Komission ehdotus vuoden 2023 Itämeren kalastuskiintiöiksi

EU:n komissio antoi 23.8. esityksensä vuoden 2023 kalastuskiintiöiksi. Suluissa vertailu tämän vuoden kiintiöihin. Pohjanlahden silakka 80 074 tonnia, Suomi 65 649 tonnia (-28 %)Keskinen silakka EU 61 051 tonnia, Suomi 13 388 tonnia (+13,8 %)Kilohaili EU 201 554 tonnia, Suomi 10 408 tonnia (-20 %)Itäinen turska EU 595 tonnia, Suomi 10 tonnia (sivusaaliskiintiö, tutkimuspyynti) (0 %)Läntinen turska 489 tonnia, Suomi 4 […]

Liiton hallituksen kesäkokous 2.-3.9. Tampereella

Liiton hallituksen perinteinen kesäkokous pidetään tällä kertaa 2.-3.9. Tampereella. Hallituksen kokouksen asialistalla muun muassa seuraavat asiat: Kokouksen avausKokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuusPöytäkirjan tarkistus 1/2022Hallituksen järjestäytyminenSaalis- ja kiintiötilanne 2022 sekä kalastuskiintiöt 2023Ruotsin suunnitelmat troolirajan siirtämisestä 12 mpk saakkaToimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän mahdolliset muutokset, MMM:n esitys lakimuutokseksilausunnot, käsittelyn tilanne, eduskuntakäsittelySiika-asetusEMKVR 2021-27käsittelyn tilanne, ohjelman käynnistyminenVenäjän hyökkäys Ukrainaan, vaikutukset kalastukseen, kalatalouden kriisitukiUuden […]

ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2023

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2022 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2023 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2023. Suluissa vertailu vuoden 2022 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2022. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30-31): enintään 80 047 – 103 059 tonnia, pistearvo 102 719 tonnia (-7,7 %) (111 345) […]

Tilaa liiton viikkotiedote!

Liiton julkaisema sähköinen viikkotiedote kerto alan ajankohtaisista asioista. Viikkotiedote lähetetään tilaajalle sähköpostitse. Liitto julkaisee sähköisen ajankohtaistiedotteen melkein joka viikko keskikesän taukoa lukuun ottamatta. Viikkotiedote kertoo lyhyesti alan ajankohtaisista asioista, viranomaispäätöksistä sekä menneistä ja tulevista tapahtumista. Liiton jäsen voi tilata viikkotiedotteen ilmoittamalla sähköpostiosoitteensa osoitteeseen sakl@sakl.fi. Lähde: SAKL 11.4.2022

Liiton vuosikokous valitsi Olavi Sahlsténin uudelleen puheenjohtajaksi – keskustelua siiasta ja toimijakohtaisesta järjestelmästä

Liiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 18.3. Lapinjärvellä ja etäkokouksena. Kokous hyväksyi vuoden 2021 tilinpäätöksen. Tilinpäätös osoittaa 7 429,66 euron ylijäämää ja liiton oma pääoma on hyvällä tasolla, paras tilanne liiton historiassa. Hallituksen esitys vuoden 2022 toimintasuunnitelmasta hyväksyttiin kahdella lisäyksellä. Toimintasuunnitelmassa huomioidaan Ukrainan kriisin vaikutukset Suomen kalastukseen ja saimaannorpan suojelusta aiheutuvien taloudellisten vahinkojen korvaamiseen varattu määräraha tulisi […]