Ulkomainen raha valtaa Pohjanlahden merialueen

Tavarataloketju Ikean sijoitusyhtiö Ingka Investments on ostanut 49 prosentin osuuden OX2:n hankkeista rakentaa merituulivoimaa Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle. Halla, Laine ja Tyrsky -hankkeiden potentiaalinen sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä 29 TWh. Se vastaisi kolmannesta Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2022 ja kahta Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vuosituotantoa. Tavoite on aloittaa merituulivoimapuistojen sähköntuotanto 2030-luvun vaihteessa. Halla- ja Laine -hankkeet ovat saaneet valtioneuvostolta […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 15.5. Merituuliteollisuusalueet ja kalastus (Luke) 16.5. Kalastuksen kehittäminen (Tukala2), Luke – SAKL 16.5. Pro Kala – keskustelu tulevasta markkinoinnin innovaatio-ohjelmasta 17.5. Merituuliteollisuusalue Navakka, lausunto YVA-ohjelmasta 17.5. Kalan digijälki-hanke, ohjausryhmän kokous 19.5. MMM:n lausuntopyyntö, Kalastusmatkailun kehittämisohjelma 19.5. Keskustelu llmatar Oy:n merituuliteollisuusalueista

Kalan tuottajahinnat 2022

Vuonna 2022 kalan tuottajahinnat nousivat. Eniten nousi peratun lohen tuottajahinta, josta merialueen kaupallisille kalastajille maksettiin keskimäärin 9,25 €/kg, noin 44 % edellisvuotta enemmän. Kalan tuottajahinnat 2022 (suluissa muutos edelliseen vuoteen) Elintarvikesilakka 0,36 €/kg (+6 %) Teollisuussilakka 0,20 €/kg (+5 %) Kilohaili 0,23 €/kg (+21 %) Perattu lohi 9,25 €/kg (+44 %) Perattu siika 5,8 €/kg […]

Luonnos Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmasta lausuntokierrokselle

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen kalastuselinkeinon toimintaedellytykset ja hyljekantojen suojelun tarpeet. Nyt päivitetyn hoitosuunnitelman luonnoksesta pyydetään lausuntoja 12.6.2023 mennessä. Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelman päätavoitteina on säilyttää hallin suotuisa suojelutaso ja varmistaa, että itämerennorpan kanta ei heikkene vuoteen 2030 mennessä ja vahvistuu tämän jälkeen pitkällä aikavälillä suotuisaan suojelutasoon.Itämeren hyljekantojen suotuisan suojelutason saavuttamisen ja ylläpidon tavoitteena on […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 10.5. Ympäristöministeriön Rannikkostrategian webinaari 12.5. Suomen ympäristökeskus SYKE, lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Herkules-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 12.5. Suomen ympäristökeskus SYKE, lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Skidbladner-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Kalan ulkomaankauppa, helmikuu 2023 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen helmikuussa 2023 noin 37 miljoonan euron arvosta, määrältään noin viisi miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta kokonaista lohta oli 2,1 miljoonaa kiloa, josta 70 prosenttia matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 0,6 miljoonaa kiloa. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 19,5 miljoonalla eurolla; määrältään 7,1 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan tuoreen kokonaisen lohen […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 3.–4.5. SPF PO:n edustajien vierailu Suomessa, Kaskinen ja Uki 4.5. Innovaatio-ohjelmia koskevia hakuklinikka, https://merijakalatalous.fi/monivuotisten-innovaatio-ohjelmien-maaraaikainen-haku-on-avattu-26-4-2023/ 5.5. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, kirjallinen lausunto seuraavista: Asia: E 183/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto Euroopan parlamentille ja neuvostolle kalatalous- ja vesiviljelysektorin energiasiirtymästä https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Liiteasiakirja/Documents/EDK-2023-AK-15514.pdf Asia: E 184/2022 vp Valtioneuvoston selvitys: Tiedonanto, […]

Tutkimuksen ja yritysten yhteistyöllä potkua kotimaiseen kalatuotantoon

Suomalaiset haluaisivat tutkimusten mukaan syödä enemmän kotimaista kalaa. Kaksi kolmasosaa suomalaisten syömästä kalasta on tällä hetkellä tuotua, koska kotimainen kalastus ja vesiviljely eivät ole pystyneet vastamaan kysyntään. Luonnonvarakeskuksen politiikkasuosituksessa esitetään ratkaisuja, joilla tähdätään kotimaisen kalan käytön ja arvonlisän kaksinkertaistamiseen.  Kestävää kasvua uusilla teknologioilla  Kalastusteknologiaa kehittämällä voidaan parantaa kalastuksen kannattavuutta ja ekologista kestävyyttä. Vettä kierrättävät teknologiat […]

Suomalaiset kala-alan yritykset panostavat vientiin

Kala-alan yritykset ympäri maailmaa kokoontuvat tällä viikolla alan suurimpaan vuosittaiseen tapahtumaan, Seafood Expoon Barcelonassa. Suomalaisia yrityksiä on näytteilleasettajana Suomen maapaviljongissa kuusi. Tuoreen kalan ja kalajalosteiden vienti Suomesta on kasvussa, ja Seafood Expo Global -messut ovat vuoden tärkein tapahtuma kansainvälisten, niin vanhojen kuin uusien asiakkaiden tapaamiseen. Kalatuotteiden vienti on ETL:n ulkomaankaupan tilastopalvelun mukaan viime vuosina kasvanut. […]

MMM: Päätös valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä

Kalastuslain (379/2015) 23 §:n 2 momentin mukaisesti maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa luettelon valtakunnallisista kalastusalan järjestöistä viideksi vuodeksi kerrallaan. Maa- ja metsätalousministeriön edellinen päätös (818/04.02.03.00/2018) oli voimassa 23.4.2023 asti. Kalastuslain 23 §:n 2 momentissa tarkoitettuja valtakunnallisia kalastusalan järjestöjä ovat Kalatalouden Keskusliitto ry, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry, Suomen Ammattikalastajaliitto ry, Suomen Sisävesiammattikalastajien Liitto ry sekä Suomen Kalastusopaskilta […]