Kalan ulkomaankauppa, toukokuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen toukokuussa 2022 vajaan 62 miljoonan euron arvosta, määrältään 9,2 miljoonaa kiloa. Tästä tuoretta kokonaista lohta oli 3,6 miljoonaa kiloa, josta jäi Suomeen noin 1,2 miljoonaa kiloa ja noin 2,4 miljoonaa kiloa matkasi kauttakulkuvientinä edelleen Eurooppaan. Kalaa ja kalatuotteita vietiin noin 28 miljoonalla eurolla; määrältään 9,0 miljoonaa kiloa. Tuonnin arvo kasvoi 74 […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 8.8. Helsingin silakkamarkkinat, myyntipaikkojen arvonta (veneet/ maapaikat), Helsingin Tapahtumasäätiö 12.8. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (TFC-järjestelmän osittainen purkaminen)

MMM:n budjettiesityksessä korostetaan ministeriön perustehtäviä kuten ruokaturvan ja huoltovarmuuden takaamista

Maa- ja metsätalousministeriön (MMM) talousarvioesityksessä vuodelle 2023 korostetaan erityisesti ministeriön perustehtävien, kuten ruokaturvan, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaamisen merkitystä. Myös vihreän siirtymän hankkeisiin ja luonnon monimuotoisuuden edistämiseen esitetään merkittäviä panostuksia. MMM:n hallinnonalan perustehtäviä ovat ruokaturvan, ruokaturvallisuuden, kilpailukykyisen kotimaisen ruokajärjestelmän, huoltovarmuuden ja puhtaan veden takaaminen, eläin- ja kasvitautien hallinta, luonnonvaratalouden kestävyyden ja luonnonvaroihin perustuvien elinkeinojen kilpailukyvyn […]

Ka­las­ta­ja Hol­ger Sjög­ren vuo­den Ter­va­mes­ta­ri

Kot­ka-seu­ran myön­tä­män Ter­va­mes­ta­rin tit­te­lin sai tänä vuon­na ka­las­ta­ja Hol­ger Sjög­ren, itäi­sen Suo­men­lah­den van­hin si­la­kan­pyy­tä­jä. Kot­ka-seu­ran pe­rus­teet va­lin­nal­le ovat seu­raa­vat: – Hol­ger on sin­nik­kääs­ti ja am­ma­tis­taan yl­pe­ä­nä teh­nyt vuo­si­kym­me­nien ajan työ­tä ka­las­ta­ja­na, am­mat­ti­kun­nas­sa, jos­sa te­ki­jät ovat hu­pe­ne­mas­sa. Hän ka­las­taa vie­lä kah­dek­san­kymp­pi­se­nä. Hän on pi­tä­nyt yl­lä kot­ka­lais­ten mah­dol­li­suut­ta os­taa tuo­ret­ta si­lak­kaa Sa­po­kas­ta suo­raan ka­las­ta­jal­ta. Hol­ge­rin troo­la­rin edes­sä on […]

Ensi viikolla (elokuun tapahtumat)

2.8. Tapaaminen Helsingin tapahtumasäätiö, Helsingin silakkamarkkinat 5.8. MMM:n lausuntopyyntö valtioneuvoston asetuksesta kalastus- ja vesiviljelyalan yrityksille Ukrainaan kohdistuneesta Venäjän hyökkäyksestä johtuvan taloudellisen tilanteen heikentymisen perusteella myönnettävästä avustuksesta (kriisituki) 12.8. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (TFC-järjestelmän osittainen purkaminen) 15.8. Tilannekatsaus Ukrainan sodan vaikutuksista kalatalouteen (MMM) 16.-17.8. Kalastajien tiedotus- ja koulutusristeily […]

ELY-keskus myönsi lopultakin merimetsojen aiheuttamat haitat, mutta ei myöntänyt poikkeuslupia haetulle ajalle

Eurajoki-Lapinjoen kalatalousalue haki syksyllä 2021 lupaa ampua merimetsoja keväisin helmikuun alusta siihen saakka, kunnes alueella havaitaan ensimmäisten poikasten kuoriutuneen. Lupaa haetaan viideksi vuodeksi, vuosille 2022–2026. Lupaa haettiin yhteensä 5000 linnun ampumiseen. Määrä jakautuisi viidelle vuodelle, eli vuosittainen määrä olisi 1000 lintua. Suomen ympäristökeskuksen mukaan Raumalla oli vuonna 2020 Suomen suurin merimetsojen pesimäyhdyskunta, 3600 pesää ja […]

Skarv och säl äter upp matfisken i östnyländska vatten

Fiskbestånden minskar längs den östnyländska kusten. Fingret pekas mot skarven och sälen som orsak till att det blir allt svårare att fånga god matfisk som gös, sik, abborre och gädda. Yrkesfiskare och fritidsfiskare är bedrövade över de usla fångsterna i vattnen längs den östnyländska kusten. Då vassbuk och strömming dokumenteras per ton i Naturresursinstitutets statistik över […]

Tornion- ja Simojoen nousulohimäärät keskimääräisellä tasolla

Kesä- ja heinäkuun alun aikana Tornion- ja Simojokeen on noussut lohia kudulle odotusten mukaisesti. Lopulliset nousulohimäärät ovat selvillä elokuussa.  Alkukaudella on havaittu tavanomaista enemmän suuria lohiyksilöitä (nousulohiseurannat online). Suurten yksilöiden yleistyminen on ollut odotettavissa lohen vuosiluokkien runsausvaihtelujen perusteella. – Viime kesänä jokiin nousi paljon keskikokoisia, kaksi vuotta meressä viettäneitä lohia. Tästä samasta vuonna 2019 merelle […]

Sverige vill modernisera fiskelagen och förbättra förutsättningar att bedriva vattenbruk

Regeringen har beslutat att tillsätta en utredning som ska göra en översyn av regelverket på fiskeområdet. Den svenska fiskelagen har sedan 1994 ändrats många gånger för att anpassas till förändringar, framför allt till EU:s fiskerilagstiftning. Utredaren ska föreslå en sammanhållen lagstiftning och anpassa regelverket till nya unionsbestämmelser i EU. I uppdraget ingår även att se […]

Valtioneuvosto antoi asetuksen Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden valmistelut ottavat jälleen askeleen eteenpäin, kun kansallinen lainsäädäntö täydentyy valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksessa säädetään tuen määrästä, hyväksyttävistä kustannuksista, vastikkeetta tehdyn työn määrästä ja arvosta, avustusmuodoista ja kehittämissuunnitelmasta. Tarkemmilla säännöksillä on tarkoitus yhtenäistää viranomaisten käytäntöjä sekä selkeyttää rahasto-ohjelman tukien myöntämiseen ja maksamiseen liittyviä menettelyjä. Yhtenäisillä ja selkeillä säännöillä myös […]