Kalan ulkomaankauppa, syyskuu 2022 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen syyskuussa 2022 63 miljoonan euron arvosta, määrältään noin 10,3 miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta lohta oli 6,5 miljoonaa kiloa, josta valtaosa matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 2,1 miljoonaa kiloa. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 31 miljoonalla eurolla; määrältään 7,9 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan lohen osuus viennistä oli noin 4,5 […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 7.12. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, HE 285/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta 8.12. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta MMM:n päätökseksi Suomen vuoden 2023 kalastuskiintiöiden jakamisesta Manner-Suomen ja Ahvenanmaan maakunnan kesken

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavat asiat. 29.11. Tukala innovaatio-ohjelman strateginen johtoryhmä (Teams) 2.12. Suomen (SAKL) silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen 4. väliarviointi (Lloyd’s) (Teams)

Ympäristövaliokunnan lausunto jätelain muutoksesta valmistunut

Ympäristövaliokunnan mietintö Hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta on valmistunut 22.11.2022. Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että muovia sisältävät kalastusvälineet sisällytetään jätelain 46 §:n 1 momentin mukaisen erilliskeräystä edellyttävän tuottajavastuun piirin SUP-direktiiviin 8 artiklan täytäntöön panemiseksi. Valiokunnan mietintö sisältää eräitä muutoksia hallituksen esitykseen. Ympäristövaliokunnan mietintö PDF Lähde: Eduskunta 22.11.2022

Kalastonhoitomaksut vuosille 2023-2027 vahvistettu

Valtioneuvosto on 17.11.2022 antanut asetuksen kalastonhoitomaksujen hinnoista vuosille 2023-2027. Kalenterivuoden kalastusmaksu nousee 47 euroon (aiemmin 45 euroa), seitsemän vuorokauden maksu 16 euroon (aiemmin 15 euroa) ja vuorokauden maksu säilyy 6 eurossa. Asetus astuu voimaan 18.11.2022. Vuoden 2023 kalastonhoitomaksujen myynti voidaan aloittaa asetuksen astuessa voimaan. Metsähallitus vastaa kalastonhoitomaksujen keräämisestä. Kalastonhoitomaksut tulevat myyntiin muun muassa Metsähallituksen Eräluvat-verkkokauppaan, […]

Hallituksen esitys kalastuslain muuttamisesta etenee eduskuntaan

Merkittävimpänä muutoksena kalastuslaissa olisi tietyissä tilanteissa mahdollisuus valtioneuvoston asetuksella asettaa uhanalaisten, heikentyneiden ja laajan elinkierron omaavien lajien osalta saaliin ilmoitusvelvollisuus vapaa-ajankalastajille. Kalastuslakiin ehdotetaan lisättäväksi säännökset, joiden nojalla vapaa-ajankalastajat voitaisiin velvoittaa tietyissä tilanteissa ilmoittamaan saalis- ja pyyntitietonsa Luonnonvarakeskukselle. Pelkkä lakimuutos ei velvoittaisi kalastajia ilmoittamaan saaliistaan. Sen sijaan lakimuutoksen nojalla valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkemmat säännökset ilmoitettavista […]