MMM blogi: Pohjanlahden lohenkalastusta säädellään kestävän kalastuksen turvaamiseksi

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto suositteli tieteellisessä (ICES) neuvossaan toukokuussa 2023 lohenkalastuksen kieltämistä Ahvenanmaalta Merenkurkkuun ulottuvalla merialueella Ruotsin puolella olevan Ljungan-joen tautitilanteesta johtuvan lohikannan heikentymisen takia. Eduskunnan päättämän linjauksen mukaisesti MMM edistää ICES:n tieteelliseen neuvoon perustuen sellaista ratkaisua, jossa vuosiksi 2022 ja 2023 vahvistettuja lohen kalastusta koskevia kalastusrajoituksia ja teknisiä kalastussääntöjä jatketaan myös vuonna 2024 ja lohenkalastusta täsmäsäädellään […]

Haminan akkumateriaalitehtaalle myönnettiin ympäristölupa

Hanke on saanut toiminnan aloittamisluvan. Yrityksen on noudatettava päästörajoituksia ja maksettava vuosittain kalatalousmaksua. Aluehallintovirasto myönsi 12.2.2024 CNGR Finland Oy:lle ympäristöluvan sekä toiminnan aloittamisluvan Haminan akkumateriaalitehtaalle. Päätös sisältää vesilain mukaisen luvan, joka koskee purkuputken sijoittamista ja ruoppauksia kaupungin vesialueelle, pysyvän käyttöoikeuden purkuputken alueeseen Haminan kaupungin omistamalla vesialueella, sekä valmisteluluvan. Valmistelulupa ei koske hankkeen suurimpia ruoppauksia. Akkumateriaalitehdas […]

SFPO ledare: Sviker politiken yrkesfisket?

Kritiken mot yrkesfisket och för den delen regeringen för att det inte blev något stopp för riktat sillfiske i Östersjön 2024 har varit och är omfattande. Det förefaller dock som om kritikerna inte förstår vad det är de kritiserar. En som inte sällan kritiserar allt som har med yrkesfiske att göra – Henrik Svedäng vid […]

Hbl insändare: Har respekten för havslandskapet försvunnit?

I havsområdena kring Åland och i Bottniska viken planerar man att etablera vindkraftverk på tiotals gigawatt. Det är fråga om klimatvänlig elproduktion – med vissa villkor. Nollutsläpp från vindkraftverk är inte möjligt. Kraftverkens råmaterial består av produkter från gruvindustri och polymersynteser, med stor negativ miljöpåverkan. När livscykeln är fullbordad behövs det åtgärder att demontera och […]

Kalatalouden tuotot kasvoivat vuonna 2022

Kalatalouden kokonaistuotot vuonna 2022 olivat ennakkotietojen mukaan 936 miljoonaa euroa eli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Kasvu painottui tukkukauppaan ja vesiviljelyyn, kun taas kaupallisessa kalastuksessa ja jalostuksessa nähtiin laskua. Vähittäiskauppa kasvoi hienoisesti. Kalatalouden nettotulos kasvoi edellisvuodesta huomattavasti ja oli 4,7 miljoonaa euroa. – Suurin nettotulos, 14,5 miljoonaa euroa, kirjattiin tukkukaupassa. Myös merikalastus ja sisävesikalastus […]

Saaristolain päivittäminen käynnistyy

Hallituksen tavoitteena on päivittää vuodesta 1981 voimassa ollut saaristolaki. Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut saaristolain päivittämistä varten työryhmän, johon on koottu lain kannalta keskeisten ministeriöiden ja sidosryhmien edustajia. Osana saaristolain valmistelua järjestetään avoimia kuulemistilaisuuksia vuonna 2025 ja lausuntokierros vuonna 2026. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on kirjaus saaristolain päivittämisestä. Lainuudistustyön pohjana toimii maa- ja metsätalousministeriön johdolla vuosina 2022-2023 […]

Kalat on unohdettu Pohjanlahden merituulivoiman huumassa – Tornionjoella pelätään, miten vaelluskalojen käy

Pohjanlahdelle suunnitellaan valtavia merituulipuistoja, mutta niiden vaikutuksia kaloihin ei tutki perusteellisesti kukaan. Kansainväliselle tutkimukselle olisi suuri tarve. Suomen Tuulivoimayhdistyksen mukaan Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä on vireillä tällä hetkellä tuulivoimahankkeita maksimiteholtaan 66 gigawatin edestä. Kaikkiaan eri vaiheisessa suunnittelussa on 32 merituulipuistohanketta, joiden yhteenlaskettu voimaloiden maksimimäärä olisi yli 3600. Tuulivoimayhdistyksen operatiivinen johtaja Heidi Paalatie tähdentää, että suuri osa tuulipuistoista […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 16.2. SKKL:n järjestämä tilaisuus (Teams) YKP-tunnisteesta. Tavoitteena on saada mahdollisimman laajasti ala mukaan sekä hyväksyttyä uusi YKP-tunniste toimialalle. 19.2. MMM:n lausuntopyyntö kaupallisista kalastajista annetun MMM:n asetuksen 4 §:n muuttamisesta 22.2. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Pleione -merituuliteollisuusalueen ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 22.2. SYKE:n lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin […]