RKTL:n poistokalastushankkeen tulokset selvillä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä yhdeksän yrityksen kanssa pilottihankkeen, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Särkikalojen poistokalastus jatkuu rannikolla tänä keväänä entistä laajamittaisemmin. Poistokalastuksella vähennetään rehevöityneistä vesistä ravinteita. Tavoitteena on hyödyntää kaikki pyydetty kala. Poistokalastusjärjestelmän käynnistysvaiheessa yhteiskunnan tuki on välttämätön, mutta myöhemmin kalastuksen toivotaan jatkuvan kaupallisin perustein. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen […]

Nyt haussa – hylkeensietopalkkiot

Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012. Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät oheisena ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Ammattikalastuksen hyljesietopalkkiohakemus 2012 [doc, 301 KB] Kirjanpitolomake (Word) [doc, 224 KB] Kirjanpitolomake (Excel) [xls, 43 KB] Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen kalatalousyrittäjille (muistio 23.4.2012) [doc, […]

Safe@sea

Safe@sea – projekti kehittää kalastajien suojavaatteiden ominaisuuksia turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi. Käynnissä oleva hanke on norjalaisen SINTEF – tutkimusorganisaation koordinoima ja siinä on mukana myös suuri tekstiilivalmistaja Helly Hansen Pro. Tämä EU:n tutkimushanke tähtää ammattikalastajien työturvallisuuden lisäämiseen ja onnettomuuksien mm. hukkumisen ehkäisemiseen. Hanke on kolmivuotinen ja neljän miljoonan euron budjetti saa rahoituksensa EU:n 7. puiteohjelmasta […]

Pro Kalan vuosikokous

Pro Kala ry:n vuosikokous pidettiin 19.4 Helsingissä. Kokous käsitteli sääntömääräisiä vuosikokousasioita. Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudelleen kokonaisuudessaan ja Suomen Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Johan Åberg jatkaa Pro Kalan puheenjohtajana. Vuoden 2011 vuosikertomus kertoi, että yhdistyksen toiminta on ollut hyvin aktiivista ja laaja-alaista. Useat kokousedustajat totesivatkin, että toimintaan panostetuilla varoilla on saatu paljon aikaan ja toiminnanjohtaja Katriina Partanen […]

rsz 1siika

Siika on 2000- luvun herkku

Tunnetut kulinaristit Timo Koivusalo, Jani Lehtinen ja Mikko Peltola tekivät kirjan Rysän päätä – siikahyvä ruokakirja, jossa tuotiin laajasti esille siian erinomaisuus ruokakalana. Tekijöiden mukaan on aika päivittää siika uuden vuosituhannen herkuksi. Nyt alkanut ympäristöjärjestö WWF:n kampanja on nostanut vaellussiian punaiselle listalle. Sen syöntiä ei enää suositella ja tilalle tarjotaan särkeä sekä lahnaa. Siian asema […]

Kalastajan puheenvuoro

Kalastajan puheenvuoro Olen ammattikalastaja Suomenlahdelta. Kalastusmuotoni on pienimuotoista sekakalakalastusta missä istutettu siika ja lohi, on suurin tulonlähteeni. Olen itse mukana muutamassa seurassa, joissa on kerätty rahaa yrityksiltä ja yksityisiltä meritaimenen istutuksiin. Tänä vuonna kuitenkin päätettiin pitää välivuosi, koska merimetsot söivät viime kevään talkootyön tulosta ja näin ollen 2 500 euroa. Miksi Te rakkaat luonnonystävät ette […]

iisa rohweder

WWF:n kalakampanja avattiin yskähdellen

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder Kansainvälinen ympäristöjärjestö WWF järjesti perjantain 13.4 uusimman haastekampanjansa tiedotustilaisuuden Helsingissä. Järjestö haastaa alkavalla kampanjallaan koko Suomen mukaan maailman kalakantojen suojeluun. Tavoite on kunnianhimoinen. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder painotti avauksessaan, että Suomessa kalastus on pääsääntöisesti kestävällä pohjalla. Kampanjan tärkeä tavoite on hänen mukaansa kotimaisen, kestävästi kalastetun kalan käytön lisääminen. Tällaiseksi […]

Liiton vuosikokous Uudessakaupungissa

Ammattikalastajaliiton sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 23. maaliskuuta Uudessakaupungissa. Puhetta kokouksessa johti Olavi Sahlstén. Vuosikokous on valtuustotyyppinen elin, joka käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa kerran vuodessa. Paikalla oli 16 osallistujaa, sekä aluejärjestöjä edustavia henkilöitä että liiton suoria henkilöjäseniä. Kokoukselle esiteltiin viime vuoden toiminnan keskeiset asiat kuten kalastuslain uudistus, Suurhiekan tuulipuistohanke, Selkämeren kansallispuisto, kalastuksen säätely, uusi hallitusohjelma elintarvikelainsäädännön uudistukset, dioksiinipoikkeus […]

kuva1

KEHRA risteilyn yhteenveto

Kalastajien tiedotuksen ja koulutuksen 10-vuotisjuhlaristeily keräsi ennätysyleisön Saaristomeren ja Selkämeren ammattikalastajille suunnattu tiedotus- ja koulutusristeily järjestettiin kymmenennen kerran 8. – 9. helmikuuta entiseen tapaan Viking Amorellalla seilaten. 10-vuotisjuhlan kunniaksi ohjelmassa oli jykevän tietopaketin lisäksi myös kevyempää sisältöä. Yllätysnumeron ja arpajaisten lisäksi Lassi Lindstedt Ursuk Oy:stä järjesti auditorioon pelastautumispukujen esittelyn, ja kalastajille tarjottiin hyviä tarjouksia pukuhankinnoista. […]

Ministeriön elinkeinokalatalouden ajankohtaiskatsaus

Maa- ja metsätalousministeriö Kala- ja riistaosasto Elinkeinokalatalouden yksikkö Ajankohtaiskatsaus 3.2.2012  1.Tiivistelmä   Sitten edellisen katsauksen (syyskuu 2011) unionilainsäädännön valmistelu on jatkunut tiiviinä. Komission yhteisen kalastuspolitiikan (ykp) uudistamisesta antamaa ehdotusta on käsitelty maatalous- ja kalastusneuvoston istunnoissa ja neuvoston sisäisen kalastuspolitiikan työryhmässä. Valtioneuvosto informoi eduskuntaa ehdotuksesta (U30/2011 vp) ja maa- ja metsätalousvaliokunta antoi asiasta lausuntonsa (MmVL 9/2011 […]