Lausuntopyyntö rannikkokalastuksen hyvän käytännön ohjeista

Lähikala -hanke on Suomen Ammattikalastajaliitto ry:n (SAKL) alulle panema hanke saada käyttöön rannikkokalastuksen alkutuotantoon hyvän käytännön ohje. Hanke on osittain Euroopan kalatalousrahaston (EKTR) rahoittama. Suomen Ammattikalastajaliittoon on laatinut oheisen luonnoksen hyvän käytännön ohjeiksi. Hyvän käytännön ohjeiden laadinta perustuu Euroopan yhteisön hygieniasäädöksiin. Ohjeet tulee lähettää lausunnoille tahoille, joita ohjeet jollain tavalla koskevat. Lausuntokierroksen jälkeen lopulliset ohjeet […]

bsRAC

BS RAC kokous Tallinnassa

Suomen Ammattikalastajaliitto oli edustettuna komission Itämeren neuvoa-antavan komitean (BS RAC) kokouksissa Viron ympäristöministeriön tiloissa Tallinnassa 3. toukokuuta. Paikalla oli lähes kolmekymmentä henkilöä eri Itämeren ympärysvaltioista ja intressiryhmistä. ExCom – kokouksen avasi ministerin sairastuttua pääsihteeri Rita Annus. Hän piti kalatutkimusta erittäin tärkeänä, jotta kalastus voidaan järjestää tehokkaasti, mutta samalla turvataan kalakannat. Hän kiitti myös eri maiden […]

Kolumni: Poistokalastuksesta lisää tuloja tietyin reunaehdoin

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) julkaisi eilen loppuraportin pilottihankkeesta, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Hanke herättää muutamia ajatuksia. Ensiksi on annettava kiitokset tutkimuslaitokselle siitä, että laitos on kerrankin tehnyt todellista kalastuselinkeinon kehittämistyötä ja vielä läheisessä yhteistyössä yrittäjien sekä elinkeinon edustajien kanssa. Tällaisen konseptin toivoisi toistuvan. Työsarkaa luulisi riittävän. Toinen asia sitten […]

Pro Kala selvitti miten silakka voisi saada ympäristömerkin

Elintarviketuotannon vastuullisuus kiinnostaa tänä päivänä sekä kuluttajia että kauppaa. Huoli joidenkin kalakantojen ylikalastuksesta ja kaupallisen kalastuksen toteuttaminen kestävällä tavalla on noussut esille monissa eri yhteyksissä. Vastuullisen kuluttajan valintoja helpottamaan on viime vuosina tullut erilaisia ympäristömerkkejä. Meillä ehkä tunnetuimpia kalatuotteiden ympäristömerkkejä ovat MSC ja FOS. Ympäristömerkittyjen tuotteiden kysynnän uskotaan tulevaisuudessa kasvavan, minkä vuoksi nähtiin tarpeelliseksi selvittää […]

RKTL:n poistokalastushankkeen tulokset selvillä

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toteutti yhteistyössä yhdeksän yrityksen kanssa pilottihankkeen, jossa testattiin särkikalojen laajamittaista hyödyntämistä elintarvikkeeksi, rehuksi ja bioenergiaksi. Särkikalojen poistokalastus jatkuu rannikolla tänä keväänä entistä laajamittaisemmin. Poistokalastuksella vähennetään rehevöityneistä vesistä ravinteita. Tavoitteena on hyödyntää kaikki pyydetty kala. Poistokalastusjärjestelmän käynnistysvaiheessa yhteiskunnan tuki on välttämätön, mutta myöhemmin kalastuksen toivotaan jatkuvan kaupallisin perustein. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen […]

Nyt haussa – hylkeensietopalkkiot

Vuotta 2011 koskevat ammattikalastuksen hyljesietopalkkiot ovat haettavissa. Palkkion hakuaika on 23.4. – 21.5.2012. Sietopalkkion laskentaa koskeva ohjeistus ja lomakkeet löytyvät oheisena ja niitä on saatavissa myös ELY-keskuksista. Ammattikalastuksen hyljesietopalkkiohakemus 2012 [doc, 301 KB] Kirjanpitolomake (Word) [doc, 224 KB] Kirjanpitolomake (Excel) [xls, 43 KB] Hylkeiden aiheuttamien vahinkojen korvaaminen kalatalousyrittäjille (muistio 23.4.2012) [doc, 89 KB   Fiskare […]

Safe@sea

Safe@sea – projekti kehittää kalastajien suojavaatteiden ominaisuuksia turvallisuuden ja käyttömukavuuden parantamiseksi. Käynnissä oleva hanke on norjalaisen SINTEF – tutkimusorganisaation koordinoima ja siinä on mukana myös suuri tekstiilivalmistaja Helly Hansen Pro. Tämä EU:n tutkimushanke tähtää ammattikalastajien työturvallisuuden lisäämiseen ja onnettomuuksien mm. hukkumisen ehkäisemiseen. Hanke on kolmivuotinen ja neljän miljoonan euron budjetti saa rahoituksensa EU:n 7. puiteohjelmasta […]

Pro Kalan vuosikokous

Pro Kala ry:n vuosikokous pidettiin 19.4 Helsingissä. Kokous käsitteli sääntömääräisiä vuosikokousasioita. Kokous valitsi yhdistyksen hallituksen uudelleen kokonaisuudessaan ja Suomen Kalankasvattajaliiton puheenjohtaja Johan Åberg jatkaa Pro Kalan puheenjohtajana. Vuoden 2011 vuosikertomus kertoi, että yhdistyksen toiminta on ollut hyvin aktiivista ja laaja-alaista. Useat kokousedustajat totesivatkin, että toimintaan panostetuilla varoilla on saatu paljon aikaan ja toiminnanjohtaja Katriina Partanen […]

rsz 1siika

Siika on 2000- luvun herkku

Tunnetut kulinaristit Timo Koivusalo, Jani Lehtinen ja Mikko Peltola tekivät kirjan Rysän päätä – siikahyvä ruokakirja, jossa tuotiin laajasti esille siian erinomaisuus ruokakalana. Tekijöiden mukaan on aika päivittää siika uuden vuosituhannen herkuksi. Nyt alkanut ympäristöjärjestö WWF:n kampanja on nostanut vaellussiian punaiselle listalle. Sen syöntiä ei enää suositella ja tilalle tarjotaan särkeä sekä lahnaa. Siian asema […]

Kalastajan puheenvuoro

Kalastajan puheenvuoro Olen ammattikalastaja Suomenlahdelta. Kalastusmuotoni on pienimuotoista sekakalakalastusta missä istutettu siika ja lohi, on suurin tulonlähteeni. Olen itse mukana muutamassa seurassa, joissa on kerätty rahaa yrityksiltä ja yksityisiltä meritaimenen istutuksiin. Tänä vuonna kuitenkin päätettiin pitää välivuosi, koska merimetsot söivät viime kevään talkootyön tulosta ja näin ollen 2 500 euroa. Miksi Te rakkaat luonnonystävät ette […]