uki1

Uudenkaupungin kalastusmessuilla kiinnostavia esityksiä

Uudessakaupungissa kuun vaihteessa nyt toista kertaa järjestetyt ammattikalastusmessut oli monipuolinen kattaus kalastuksen taustojen esittelyä ja alan tuotteita. Kuuntelijoita ja katsojia oli aktiivisesti mukana pitkienkin matkojen takaa. Messut järjestettiin ensimmäisen kerran Uudessakaupungissa vuonna 2010. Messut saivat suuren suosion ja paikalla kävi arviolta 1000 kalastusalan ammattilaista eri puolilta Suomea, ja runsaasti vierailijoita oli tälläkin kertaa. Tapahtumia oli […]

Jäsenkyselyn tulokset 2012

Liitto toteutti kesällä perinteisen jäsenkyselyn. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan kalatalouden toimijoiden ja erityisesti liiton toimintaa. Arviointi tapahtui kouluarvosanoilla 6 – 10 ja myös sanallisia kommentteja sai jättää. SAKL:lle annetut arvosanat ovat sekä laskeneet että nousseet vuoteen 2011 verrattuna: edunvalvonta noussut 7,7 (7,6 vuonna 2011) ja tiedotus laskenut 8,2 (8,3). Muista toimijoista tyytyväisyys MMM:n poliittiseen johtoon on […]

Kesakokous12011

Hallituksen kesäkokous Kalajoella

Hallituksen perinteinen kaksipäiväinen kesäkokous pidettiin tänä vuonna 17.-18.8 Perämeren Kalajoella. – Aiheet olivat tutut, mutta eniten keskustelua aiheutti odotetusti pelagisen vaikea kiintiötilanne ja eräiden rannikkokalastuksen lajien nopeasti heikentynyt markkina- ja hintatilanne, kertoo liiton hallituksen puheenjohtaja Olavi Sahlstén. Erityisesti silakkasaalit olivat ensimmäisen vuosipuoliskon aikana hyviä. Taustalla on myös pääaltaan, Saaristomeren ja Suomenlahden kiintiöleikkaukset muutaman vuoden aikana. […]

Valtakunnalliset ammattikalastusmessut Uusikaupunki 31.8.-1.9.2012

Valtakunnalliset ammattikalastusmessut pidettiin ensimmäisen kerran Uudessakaupungissa vuonna 2010. Messut saivat suuren suosion ja paikalla kävi arviolta 1000 kalastusalan ammattilaista eri puolilta Suomea. Ammattikalastusmessuilla  esitellään kattavasti kalastuksen avuksi viime vuosina kehitettyjä pyydyksiä, kalustoa, työtapoja ja laitteita. Messut ja oheisseminaari levittävät kalastajien tietoisuuteen eripuolilla Suomea tehtyjen kehityshankkeiden tuloksia, uusia teknisiä innovaatioita sekä välittävät tietoa uusimmasta kalastus- ja […]

SAKL KJ juttu-1web

Kolumni: Miten tässä näin kävi?

Ammattikalastuksen kokonaissaalis ja saaliin arvo ovat viime vuosina ovat kehittyneet hyvinkin suotuisasti. Tilanne ei kuitenkaan ole niin hyvä kuin tilastot äkkisilmäyksellä kertovat. On katsottava lukujen taakse, jotta voisi ymmärtää mitä ne todella kertovat. Saalis pieneni parilla prosentilla ja arvo nousi peräti viidenneksellä vuodesta 2010 vuoteen 2011. Suurin voittaja tässä oli avomerikalastus, ja silakan ja kilohailin […]

Puheenjohtaja: WWF on menettänyt uskottavuutensa

Maailman luonnonsäätiö WWF on todistanut julkisuudessa paitsi tietämättömyytensä asioissa, joissa esiintyy asiantuntijana myös epäluotettavuutensa sopimusosapuolena. Järjestön varainhankinnasta paljastuneiden tietojen perusteella voisi lisäksi päätellä, että vanha sananlasku ”Kenen leipää syöt, sen lauluja laulat” kuvailee hyvin järjestön toimintaa. Faktoja tuntematta WWF on kuluttajan kalaoppaassa merkinnyt vaellussiian punaisella valolla ja aiheuttanut toimenpiteellään vakavaa vahinkoa elinkeinokalataloudelle ja suurta hämmennystä […]

saately alueet3

Lohen kalastuksen säätelyalueet ja aikarajoitukset

Yleisrajoitus: lohenkalastus on kielletty langasta kudotuilla pyydyksillä sekä kiinto- ja ajosiimoilla Suomen aluevesillä ja talousvyöhykkeellä Pohjanlahdella seuraavasti: Selkämerellä 1.4 – 16.6 leveysasteiden 60°45’N ja 62°30’N välisellä merialueella Merenkurkussa 1.4 – 21.6 leveysasteiden 62°30’N ja 64°00’N välisellä merialueella Perämerellä 1.4 – 26.6 leveysasteiden 64°00’N ja 65°30’N välisellä merialueella Perämeren pohjukassa 1.4 – 1.7 leveysasteen 65°30’N pohjoispuolella […]

MMM, WWF, kauppa ja kalatalousala yhteisymmärrykseen: Suosi kotimaista siikaa tarjonnassa ja kalapöydissä

Maa- ja metsätalousministeriö asettaa laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on erityisesti siian kalastuksen säätelyn kehittäminen siten, että kalastuksen kestävyys varmistetaan. Työryhmä tarkastelee mm. kalojen alamittojen, verkkojen silmäkokojen sekä alueellisten ja muiden teknisluonteisten säätelytoimien tarvetta sekä niiden vaikutuksia kalakantojen elinvoimaisuuteen ja kalastukseen. Työryhmä ottaa työssään huomioon parhaan tieteellisen ja muun tiedon ja tekee tarvittaessa ehdotuksia tiedonkeruun parantamiseksi. […]

Puheenjohtajan kommenttipuheenvuoro julkaistu Helsingin sanomissa 22. toukokuuta 2012

Ammattikalastusta ja kahlekuninkaita Luontoa suojellaan suojelun vuoksi, syistä ja seurauksista piittaamatta tai jopa valheellisin perustein. Yleisen edun nimissä tapahtuva luonnon tuhoaminen kyllä hyväksytään. Kun vesistötuhojen seurauksia yritetään korjata, ammattikalastaja nähdään merialueemme suurimpana uhkana. Todelliset ongelmat lakaistaan maton alle. Suomalainen ammattikalastaja on sitoutunut ammattiinsa ja harjoittaa elinkeinoaan ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla voimassa olevia säädöksiä […]