Kalatalouden Innovaatiopäivät 2022 – ilmoittautuminen on auki!

Vuoden innostavin tapahtuma on taas täällä. Ensimmäiset Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestettiin vuonna 2017, kun innovaatio-ohjelmat oli käynnistetty. Nyt ohjelmakausi on lopuillaan, joten on aika kuulla, mitä vuosien aikana on saatu aikaan. Ohjelmassa muun muassa: Seafood Innovations 2022 -kilpailun voittajan julkistaminenInnovaatio-ohjelmien esityksetPaneelikeskustelussa eri puolueiden edustajatMinimessut Sekä vuoden puhujavieras: Jukka JalonenSuomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja”Miten kootaan menestyvä tiimi ja saadaan […]

Euroopan komissio hyväksyi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy syyskuussa komission hyväksyttyä 3.8.2022 Suomen ohjelman vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 milj. euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan. Ohjelmasta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämis- ja investointihankkeita sekä kalatalouden ympäristötoimia. Rahoitusta suunnataan myös kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan […]

Seafood Innovations 2022 -innovaatiokilpailu etsii kala-alan kumouksellisinta innovaatiota

Seafood Innovations 2022 on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään kalan käyttöä tai tarjontaa edistäviä innovaatiota. Kilpailu on osa Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa ja sen idea on peräisin edistämisohjelman puitteissa toimivalta Kalakumousverkostolta. Kilpailun toteuttaa Pro Kala ry. Innovaatioita arvioivat asiantuntija- ja arviointiraadit, joiden puheenjohtaja on Voiko tätä syödä? -ohjelmastakin tuttu Nordic Food Tech Venture Capital -ruokateknologiarahaston perustajiin […]

MMM esittää toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittaista purkamista

MMM:n esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavan siten, että siirrettäviä käyttöoikeuksia säädettäisiin olemaan toistaiseksi voimassa niin, että voitaisiin vain painavasta syystä säätää voimassaolon päättymispäivä haltijan kannalta riittävällä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä. Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeudet ehdotetaan päättyvän niistä tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna […]

Ostoilmoitukset jatkossa kaikista kalalajeista

Jos ostat merialueelta pyydettyä kalaa ensimyynnissä (=ensimmäinen myynti kalan pyydystämisen jälkeen) tämä kirje koskee sinua. Yhteisen kalastuspolitiikan säännökset merialueelta pyydettyjen kalaerien ensikäden ostoilmoituksista koskevat kaikkia kalalajeja. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 artikloissa 59 ja 62–67 säädetään asiasta. Ilmoitukset tehdään ELY-keskukselle. Suomessa ensimyyntiä koskevien ilmoitusten valvonnassa on tähän mennessä keskitytty lähinnä kiintiölajien (silakka, kilohaili, lohi, turska) […]

Stadin Silakkamarkkinoiden haku on avautunut!

Stadin Silakkamarkkinat avautuvat jokavuotiseen tapaan Helsingin Kauppatorille lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vuoden 2022 Silakkamarkkinat ovat avoinna sunnuntaista lauantaihin 2.–8.10. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Merkitsethän päivämäärät jo kalenteriisi! Vuoden 2022 tärkeät päivämäärät: 1.6.Haku Silakkamarkkinoille alkaa – ilmoittaudu hyvissä ajoin mukaan! 1.8.Haku Silakkamarkkinoille päättyy ELOKUUPaikkanumerot arvotaan ja ilmoitetaan hakijoille SYYSKUUSilakkamarkkinoiden kalastajat ja […]

Perinteinen kalastajaristeily elokuussa!

Länsi-Suomen Kalatalouskeskus järjestää kaupallisten kalastajien tiedotus- koulutusristeilyn 16.–17. elokuuta 2022 Viking Line m/s Glorylla, joka lähtee Turusta. Tilaisuuden tavoitteena on välittää ajankohtaisia asioita ja uutta tietoa kalastajille ja kalatalouden sidosryhmille kuten neuvontajärjestöille, viranomaisille ja tutkijoille. Risteilyn teemana on ammattikalastuksen tulevaisuus, uudet teknologiat ja tietenkin kala – tulevaisuuden ruoka. Seminaaripäivän aikana kuullaan muun muassa kalastustyötä helpottavista […]

Luken kalamarkkinakatsaus 2022

Kalan tarjonta ja kauppa supistui ympäri maailmaa pandemian alkuvaiheessa. Mutta lasku jäi lyhytaikaiseksi. Kalantuotanto ja markkinat piristyivät nopeasti vuonna 2021. Kalan hinnat lähtivät nousuun ja niiden uskotaan pysyvän korkeana vuonna 2022, koska tarjonta ei kasva kysynnän mukaan. Pandemian rajoitustoimet kasvattivat vähittäiskauppamarkkinoita Suomessa. Ravintolasektorin supistuminen heikensi arvokkaiden kotimaisten suomukalojen markkinoita ja monet kalastajat lisäsivät suoramyyntiä. Lue lisää