Määräaikainen haku kalasatamien ja purkupaikkojen toimenpiteestä on avattu 30.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriö on avannut määräaikaisen hakumenettelyn kalasatamien ja purkupaikkojen toimenpiteestä. Haku päättyy 31.10.2023. Hakumenettelyssä voidaan myöntää tukea yhteensä enintään 1 500 000 euroa. Hakumenettelyssä sovelletaan seuraavia toimenpiteelle vahvistettuja valintaperusteita:– Hanke edistää kalan elintarvikekäytön lisäämistä.– Hanke edistää vajaasti hyödynnettyjen kalalajien tai vieraslajien käyttöä elintarvikkeena.– Hanke edistää laadun ja jäljitettävyyden parantamista.– Hanke edistää uusien teknologioiden tai […]

Tutkimuksen ja kalastajien kumppanuus : Kalatalouden innovaatio-ohjelman loppuraportti

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston rahoituksella toteutettiin Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelma Luonnonvarakeskuksen koordinoimana vuosina 2017–2023. Ohjelman partnereina toimivat Suomen ammattikalastajaliitto, Jyväskylän yliopisto ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Ohjelman toimintaan osallistui lisäksi järjestöjä, kalastajia ja alan yrityksiä. Tavoitteena oli parantaa tutkimuksen ja kalastajien keskinäistä verkostoitumista ja lisätä tiedon yhteistuotantoa. Kehittäminen koski muun muassa pyyntitekniikkaa, kalakantoja, […]

Materiaalit hyljekorvauksia ja aloittavan kalastajan tukia käsitelleestä keskustelutilaisuudesta julkaistu

Maa- ja metsätalousministeriö järjesti avoimen keskustelutilaisuuden hyljekorvausjärjestelmästä ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä 13.6.2023. Tuet rahoitetaan Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027. Tilaisuudessa esiteltiin suunnitellut tukimuodot ja niistä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä ja antaa palautetta. Tilaisuudessa esitetyt materiaalit löydät täältä: Hyljekorvausjärjestelmä Aloittavien kalastajien tukijärjestelmä Suunnitelluista tukijärjestelmistä voi antaa palautetta maa- ja metsätalousministeriölle sähköpostitse […]

Tulevan Orpon hallituksen hallitusohjelma valmis

Uuden hallitusohjelman kirjaukset kalatalouden osalta ovat lyhyet, vaikka ohjelma sinällään on hyvin pitkä (243 sivua). Mitään kovin mullistavaa ei päällisin puolin näytä olevan. Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa jatketaan, mikä on hyvä ja oli myös kala-alan yhteinen tavoite neuvotteluiden aikana. Metsästyksen alla olevat kirjaukset ovat osin ontuvia ja vielä monen mutkan takana, mahdolliset tulokset näkyvät vasta ajan […]

Uusi PU-rysien kevennetty hyljeportti käyttöön

Vaikka tarve ja ratkaisu olisivat kuinka yksinkertaisia tahansa, toteutus vaatii aikansa. Etenkin meriolosuhteet luovat haasteensa ja kun kyse on täysin uudesta rakenteesta, eli malliratkaisua ole. Tästä on ollut pitkälle kyse, kun TUKALA-ohjelmassa on ratkottu kysymystä, kuinka turvata kotimaisen kalan saanti pitämällä hylkeet loitolla saaliista. Tähän tarkoitukseen on ollut sopiva pyydys eli PU-rysä käytössä jo pitkään, […]

Kalaa ja kalastusta Suomenlahden rannalla

Sipoossa Löparön saaren rantaan tultaessa ei välttämättä heti huomaa, minkälaista toimintaa paikassa harjoitetaan. Hieno kallioiden reunustama poukama tarjoaa puitteet kolmen talon ryhmälle, joissa voisivat asua merimaisemiin vihkiytyneet entiset kaupunkilaiset. Osin näin onkin, mutta kun pihapiiriä tutkii tarkemmin, huomaa yhden talon yhteydessä pari valkoista kylmiötä ja rannassa siistin betonisen laiturin, jossa on kiinni valkoinen kalastusvene. Täällä […]

Keskustelutilaisuus hyljekorvauksista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä 13.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden hyljekorvausten mallista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä.  Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena 13.6.2023. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut hyljekorvausmallia sekä aloittavien kalastajien tukijärjestelmää, joita rahoitettaisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027. Hyljekorvausjärjestelmällä korvataan hylkeiden kaupalliselle kalastukselle merialueilla aiheuttamia vahinkoja. Aloittavien kalastajien tukijärjestelmän on suunniteltu koostuvan useista tukimahdollisuuksista, kuten investointituesta, koulutussetelistä […]

Kalastuksen investointeihin liittyvä 60 päivän aktiivisuusvaatimus selvityksessä

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuettavia kalastuksen investointeja koskee niin sanottu 60 päivän aktiivisuusvaatimus, jos investointi liittyy kalastusalukseen. Rahastoa koskeva EU-asetus ei kuitenkaan selkeästi määrittele, mitkä investoinnit katsotaan aluksiin liittyviksi. Ongelmaa selvitetään Euroopan komission kanssa ja vastausta odotetaan kesän aikana. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voidaan rahoittaa kalastukseen liittyviä investointeja. Rahastoa koskevassa EU-asetuksessa on […]

Silakan troolaus kiinnostaa nuorta kalastajaa

Troolari Rölli tulossa Rauman kalasatamaan Keväällä Selkämerellä troolaavat oululaiset alukset Rölli ja Silli tulevat purkamaan saaliinsa Rauman kalasatamaan. Perinteinen paikka on edelleen paikallisten asukkaisen muistissa, ja muutama auto ajaa laiturille ämpäreineen hakemaan silakkaa. Kalastajat nostavat ruumasta pyydetyn määrän, mutta varsinainen purku alkaa, kun rekka-auto kurvaa alusten viereen. Alukset vetävät parina, ja ovat toimineet näin jo […]

Norssirysät pyynnissä Reposaaressa

TUKALA – ohjelmassa oli toista vuotta mukana Reposaaren osahanke, minkä tavoitteena oli luoda särkirysille niitä täydentävä pyyntimuoto. Särki on edelleen tärkeä, mutta saalisvalikoimaa haluttiin monipuolistaa tuomalla mukaan norssirysät. Norssin kysyntä on viime vuosina ilahduttavasti kasvanut. Uusia rysiä rakennettiin neljä kappaletta ja tämän työn rinnalla pyydysten koentaa ja saaliin kuljetuksen logistiikkaa parannettiin. Kalastajat ottivat käyttöön nosturilla […]