Tukala uudella ohjelmakaudella – ehdota uusia kehittämisaiheita!

Kalatalouden innovaatio-ohjelmia on rahoitettu Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta ohjelmakaudella 2014–2020. Tukala on ollut kalastuksen innovaatio-ohjelma. Lisätietoa Tukalasta linkissä https://sakl.fi/innovaatio-ohjelma-tukala. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuusohjelman (Tukala) partnereita ovat Luonnonvarakeskus (Luke), Jyväskylän yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja elinkeinon puolelta Suomen Ammattikalastajaliitto.  Suomen sisävesiammattikalastajien liitto osallistuu myös innovaatio-ohjelmaan. Uudet Euroopan meri-, kalatalous- […]

Määräaikainen hakumenettely hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamiseksi avattu

Maa- ja metsätalousministeriö avasi päätöksellään 6.9.2022 hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamisen toimenpiteen (artikla 40.1.h.). Hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvausperiaatteet on kuvattu Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmassa 2014–2020 luvussa 4.5. Hakumenettely koskee vuoden 2021 aikana pyydetyn saaliin menetyksen laskennallista korvaamista. Hakuaika on 12.9.−31.10.2022. Hakemukset on jätettävä viimeistään haun päättymispäivänä sähköisesti rahaston tietojärjestelmään (Lue lisää

Kalatalouden Innovaatiopäivät 2022 – ilmoittautuminen on auki!

Vuoden innostavin tapahtuma on taas täällä. Ensimmäiset Kalatalouden Innovaatiopäivät järjestettiin vuonna 2017, kun innovaatio-ohjelmat oli käynnistetty. Nyt ohjelmakausi on lopuillaan, joten on aika kuulla, mitä vuosien aikana on saatu aikaan. Ohjelmassa muun muassa: Seafood Innovations 2022 -kilpailun voittajan julkistaminenInnovaatio-ohjelmien esityksetPaneelikeskustelussa eri puolueiden edustajatMinimessut Sekä vuoden puhujavieras: Jukka JalonenSuomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja”Miten kootaan menestyvä tiimi ja saadaan […]

Euroopan komissio hyväksyi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelman 2021–2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) uusi ohjelmakausi käynnistyy syyskuussa komission hyväksyttyä 3.8.2022 Suomen ohjelman vuosille 2021–2027. Ohjelman julkinen rahoitus on noin 140 milj. euroa kattaen koko Suomen mukaan lukien Ahvenanmaan. Ohjelmasta tuetaan kalatalouden elinkeinojen eli kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen kehittämis- ja investointihankkeita sekä kalatalouden ympäristötoimia. Rahoitusta suunnataan myös kalastuksen valvontaan, tiedonkeruuseen ja meripolitiikkaan […]

Seafood Innovations 2022 -innovaatiokilpailu etsii kala-alan kumouksellisinta innovaatiota

Seafood Innovations 2022 on kaikille avoin kilpailu, jossa etsitään kalan käyttöä tai tarjontaa edistäviä innovaatiota. Kilpailu on osa Kotimaisen kalan edistämisohjelmaa ja sen idea on peräisin edistämisohjelman puitteissa toimivalta Kalakumousverkostolta. Kilpailun toteuttaa Pro Kala ry. Innovaatioita arvioivat asiantuntija- ja arviointiraadit, joiden puheenjohtaja on Voiko tätä syödä? -ohjelmastakin tuttu Nordic Food Tech Venture Capital -ruokateknologiarahaston perustajiin […]

MMM esittää toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittaista purkamista

MMM:n esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavan siten, että siirrettäviä käyttöoikeuksia säädettäisiin olemaan toistaiseksi voimassa niin, että voitaisiin vain painavasta syystä säätää voimassaolon päättymispäivä haltijan kannalta riittävällä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä. Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeudet ehdotetaan päättyvän niistä tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna […]

Ostoilmoitukset jatkossa kaikista kalalajeista

Jos ostat merialueelta pyydettyä kalaa ensimyynnissä (=ensimmäinen myynti kalan pyydystämisen jälkeen) tämä kirje koskee sinua. Yhteisen kalastuspolitiikan säännökset merialueelta pyydettyjen kalaerien ensikäden ostoilmoituksista koskevat kaikkia kalalajeja. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 artikloissa 59 ja 62–67 säädetään asiasta. Ilmoitukset tehdään ELY-keskukselle. Suomessa ensimyyntiä koskevien ilmoitusten valvonnassa on tähän mennessä keskitytty lähinnä kiintiölajien (silakka, kilohaili, lohi, turska) […]

Stadin Silakkamarkkinoiden haku on avautunut!

Stadin Silakkamarkkinat avautuvat jokavuotiseen tapaan Helsingin Kauppatorille lokakuun ensimmäisenä sunnuntaina. Vuoden 2022 Silakkamarkkinat ovat avoinna sunnuntaista lauantaihin 2.–8.10. Myyntiaika sunnuntaista perjantaihin on klo 9–19 ja lauantaina klo 9–16. Merkitsethän päivämäärät jo kalenteriisi! Vuoden 2022 tärkeät päivämäärät: 1.6.Haku Silakkamarkkinoille alkaa – ilmoittaudu hyvissä ajoin mukaan! 1.8.Haku Silakkamarkkinoille päättyy ELOKUUPaikkanumerot arvotaan ja ilmoitetaan hakijoille SYYSKUUSilakkamarkkinoiden kalastajat ja […]