Väliarviointi toimijakohtaisesta kiintiöjärjestelmästä: troolikalastajat tyytyväisimpiä, käyttöoikeuksien ja kiintiöiden kaupassa kehitettävää

Suomessa otettiin vuonna 2017 käyttöön silakan, kilohailin ja lohen kalastusta koskeva toimijakohtainen kiintiöjärjestelmä. Aiemmin valtio sääteli näiden lajien kalastusta kokonaiskiintiön perusteella. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tekemän väliarvion mukaan kiintiöjärjestelmään tyytyväisimpiä ovat troolikalastajat, kriittisimpiä taas silakan rysäkalastajat ja lohenkalastajat. Uudessa kiintiöjärjestelmässä silakan, kilohailin ja lohen kokonaiskiintiöt jaettiin pääosin osuuksina kalastusyrityksille ja ammatinharjoittajille. Kalastajilla on lisäksi mahdollisuus ostaa tai […]

Kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun asetuksen muutos

Valtioneuvosto antoi 7.4. asetuksen, jolla muutetaan 13 § kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1050/2016). Kaupalliset kalastajat saisivat jatkossa Suomenlahden ja Itämeren pääaltaan silakkakiintiön osalta kalastaa rysällä tai alle 12 metrin pituisella troolialuksella enintään viisi tonnia vuodessa sellaista saalista, joka kirjataan erilliseen kalastuskiintiöön. Tämä pienennys 20 tonnista viiteen tonniin on tarpeen tehdä, koska Suomen kyseinen […]

Hallitus esittää viiden miljoonan euron tukea kalataloudelle Ukrainan sodan vaikutusten lievittämiseksi

Hallitus esittää kotimaisen ruoantuotannon tukemiseksi yhteensä 300 miljoonan euron tukea. Tästä viisi miljoonaa euroa kohdistetaan kalataloudelle kohonneiden tuotantokustannusten ja markkinahäiriöiden vaikutusten kompensointiin sekä kalatalouden huoltovarmuutta parantaviin toimenpiteisiin. Kalataloudelle osoitetaan viiden miljoonan euron tuki kustannuskriisin helpottamiseksi ja huoltovarmuuden turvaamiseksi. Kalatalous kärsii muun ruoantuotannon tavoin nopeasti kohonneista tuotantokustannuksista ja kansainvälisten markkinoiden häiriöistä. Kotimainen luonnonkala ja kasvatettu kala […]

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiön avustukset haettavana

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning  julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.  Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan viimeistään 30.4.2022 osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala tai sähköpostilla osoitteeseen kari.kipinoinen#livia.fi. Päätökset avustuksista tehdään […]

Merituulivoima ajaa kalastuksen yhä ahtaammalle

Viimeiset merelliset erämaat ollaan ottamassa laajamittaisen teollisen toiminnan käyttöön. Suomessa ja koko Itämerellä on käynnissä laaja suunnitelma rakentaa tuhansia yksiköitä merituulivoimaa. Tällainen ympäristön muuttaminen tulee vaikuttamaan meriluonnon tilaan, kalakantoihin, lintuihin sekä kalastukseen.  Tuulivoimayhtiöt suunnittelevat parhaillaan useita merituulivoimapuistoja Suomen ja Ruotsin merialueille. Myös Ahvenanmaan maakunnan alueelle on todennäköisesti tulossa merituulivoimaa. Myös muut Itämeren maat ovat lähdössä […]

Kalastuksen olosuhdekatsaus 2020

Luken laatima kalastuksen olosuhdekatsaus 2020, linkki https://merijakalatalous.fi/wp-content/uploads/Kalastuksen-olosuhdekatsaus-2020.pdf Lähde: Luke, www.merijakalatalous,fi 16.3.2022

Ukrainan sota vaikuttaa jo suomalaiseen kalastukseen

Kalataloussektori ei ole ainoa ala mikä kohtaa meneillään olevan Ukrainan tilanteen tuomat ongelmat. Sodan vaikutukset kohdistuvat kuitenkin monella tavalla etenkin silakan kanssa toimiviin yrityksiin. Valko-Venäjä ja Ukraina ovat olleet tärkeitä markkina-alueita, ja sodan aiheuttama polttoaineiden hinnan nousu vaikuttaa välittömästi kustannuksiin. Menetettyjen vientimarkkinoiden lisäksi polttoaineiden rajut hinnankorotukset vaikuttavat välittömästi kalastusyritysten toimintaan ja talouteen. Lähellä on tilanne, […]

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston ensimmäiset hakumenettelyt avattu

Maa- ja metsätalousministeriö avasi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston (EMKVR) ensimmäiset hakumenettelyt 4.3. Ensimmäisinä haettaviksi avataan investointitoimet, kalaleader-ryhmien toimintaraha sekä kalastuksen valvonta ja tiedonkeruu. Ensimmäiset hakumenettelyt avataan ensisijaisesti kiireellisiä investointihankkeita varten. Hakemuksen jättäminen Hyrrä-tietojärjestelmään mahdollistaa sen, että hankkeen kustannukset tulevat tukikelpoisiksi hakemuksen jättämispäivästä alkaen siinä tapauksessa, että elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus tekee myöhemmin hankkeelle myönteisen […]

MMM ehdottaa uusia rajoituksia siian kalastukseen

Siian merellä harjoitettavaa verkkokalastusta ehdotetaan säädeltävän kalastusasetuksen 12 § 4 momentin muutoksella siten, että verkkojen yleisesti sovellettavaa vähimmäissolmuväliä nostetaan siikaa meressä pyydettäessä nykyisestä 43 millimetristä 45 millimetriin. Ehdotuksessa on otettu huomioon, että Perämerellä kalastetaan paremmassa tilassa olevia karisiikakantoja, joka pienempänä siikamuotona edellyttää solmuväliltään pienempien verkkojen käyttöä. Tässä kalastuksessa saadaan sivusaaliina vaellussiikaa, mutta ei merkittäviä määriä. […]