TS Lukijoilta: Silakka on ollut ja tulee olemaan tärkeä osa huoltovarmuutta

Silakka on ollut etenkin kriisi- ja pula-aikoina rannikon kansalle todella merkittävä proteiinin lähde. Sitä se tulee varmasti olemaan mahdollisissa tulevissakin kriiseissä, uskoo mielipidekirjoittaja. Luonnonvarakeskuksen erikoistutkijan Jari Setälän erinomainen mielipidekirjoitus Turun Sanomissa 12.9. sisälsi kaiken oleellisen tiedon ja järkevän näkökulman käynnissä olevaan silakkakeskusteluun. Haluaisin kuitenkin silakan, kirjolohen ja luonnonkalojen jalostajana nostaa esille biologisten, taloudellisten ja sosiaalisten […]

Komission kalastuskielto silakalle: ”Sata prosenttia toiminnoistamme menisi alas”

Tiukennuksia silakkakiintiöön kannatetaan, mutta EU-komission ehdotusta pidetään liian tiukkana. Hallitus esittää, että vuoden 2024 Itämeren kalastuskiintiöistä päätettäessä silakan ja muiden kalalajien kiintiöiden tulee perustua tieteelliseen arvioon. Hallituksen kannan pohjana on Kansainvälinen merentutkimusneuvoston (ICES) suositus pienentää Pohjanlahden silakkakiintiötä 21–39 prosentilla ja Itämeren pääaltaan 36–50 prosentilla. Maa- ja metsätalousministeriössä valmisteltu valtioneuvoston kanta komission ehdotukseen lähetettiin eduskunnan käsittelyyn […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 27.9. Metsähallituksen haastattelu; Eräpalvelujen sidosryhmien näkemyksiä ja odotuksia valtion vesien kalastusjärjestelyiltä nyt ja tulevaisuudessa 29.9. Eduskunnan suuri valiokunta, kirjallinen lausunto. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2024 ja asetuksen (EU) 2023/194 muuttamisesta tiettyjen muilla vesillä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien osalta

Itämeren silakka- ja kilohailikantojen tilaa seurataan vuosittain tehtävällä tutkimusmatkalla

Luonnonvarakeskuksen (Luke) tutkijat lähtevät Itämeren Suomen merialueelle suuntautuvalle tutkimusmatkalleen 20.9.2023. Tuoretta tietoa silakka- ja kilohailikantojen kunnosta tarvitaan muun muassa eri maiden kalastuskiintiöitä määriteltäessä. Erityisen laihoja silakoita koetroolin saaliissa syksyllä 2021. Kuva: Jukka Pönni / Luke. Tänä vuonna tutkimusmatkan erityisenä kiinnostuksen kohteena on vuosina 2020 ja 2021 (seurantajulkistus 8.12.2022) havaittu silakoiden laihtuminen ja niiden kunnon […]

Hyljekarkotin vaellussiian mädinhankinnan suojaamisessa Iijoella

Hyljekannat ovat vahvistuneet ja merialueen lisäksi hyljehavaintoja tehdään nykyään mereen laskevien jokien alaosilla. Halleja sekä norppia on jokivesissä erityisesti syysaikaan vaellussiikojen (Coregonus lavaretus) ja muiden lohikalojen noustessa kudulle. Syyskaudella 2022 Iijoessa selvitettiin karkotinkokeilulla, voidaanko hylkeiden aiheuttamia vahinkoja kalastukselle ja siikojen emokalapyynnille välttää sulkemalla joki karkottimien avulla tehdyllä ääniesteellä. Iijoki on padottu, ja alimmalta padolta, Raasakan […]

Första vindkraftverken längs Gävleborgskusten

Mark- och miljödomstolen i Sverige har gett tillstånd till projektet Storgrundet utanför Gävleborgskusten innanför 12 sjömil. Skyborn Renewables har för avsikt att bygga 51 vindkraftverk (1 000 MW) med en årlig beräknad produktionskapacitet på 3–3,5 Twh. Området planeras vara i produktion före slutet av år 2030. Skyborn Renewables planerar också projekten Eystrasalt och Fyrskeppet i Bottenhavet. Källa: Svenska medier […]

Varsinais-Suomen kansanedustajat vaativat Itämeren silakan kalastukselle jatkoa

Euroopan unionin jäsenmaiden ministerit päättävät 23.–24. lokakuuta maatalous- ja kalastusneuvostossa ensi vuoden Itämeren kalastuskiintiöistä. Komission pohjaehdotuksena on Itämeren silakan kalastuksen kieltäminen ja lohen rannikkokalastuksen rajoittaminen. Varsinais-Suomen kansanedustajat katsovat, ettei silakan kalastusrajoitukselle ole esitetyssä laajuudessa perusteita. Komission ehdottamilla rajoituksilla on erityisen suuret vaikutukset Varsinais-Suomen ja länsirannikon kalastuselinkeinolle. ”Suomen pitkän linjan näkemys on perustunut tieteelliseen neuvoon ja […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 20.9. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams) 21.9. Eduskunnan ympäristövaliokunta, kuuleminen, E-kirjelmä Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2024 (Teams) 22.9. MMM:n lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta annetun lain muuttamisesta

Kalatalouden innovaatiopäivät 2.-3.11.2023

Vuoden innostavin tapahtuma on taas täällä! Hotel Radisson Blu Royal Runeberginkatu 2, 00100 Helsinki Ohjelmassa muun muassa: Seafood Innovations 2023 -kilpailun voittajan julkistaminen Syksyllä 2023 käynnistyvät uudet innovaatio-ohjelmat esittäytyvät Tekoälyn käyttömahdollisuudet tänään ja huomenna Minimessut Lisätiedot: Kalatalouden Innovaatiopäivät 2023 | Innovaatiopäivät 2023 (lyyti.fi) Lähde: Pro Kala 12.9.2023

Saga Fursin tilikauden välitysmyynnin arvo kasvoi lähes 30 % edellistilikauteen verrattuna

Saga Fursin syyskuun huutokauppa päättyi 13.9. Huutokauppaan osallistui 200 ostajaa kaikilta päämarkkinoilta, ja pääosa ostoista tehtiin Kiinaan mutta nahkoja ostettiin myös Etelä-Koreaan, Turkkiin, Kreikkaan ja länsimaiselle muotiteollisuudelle. Huutokaupassa tarjoilla olleista 365 000 ketun- ja suomensupinnahasta myytiin 85 % ja 4,2 miljoonasta minkinnahasta 90 %. Ketun-, suomensupin- ja minkinnahkojen hintataso pysyi vakaana kesäkuun huutokauppaan verrattuna. Syyskuun huutokaupalle […]