MMM: Lausuntopyyntö maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022–2023

MMM pyytää lausuntoa 20.7. mennessä ministeriön asetusluonnoksesta itämeren norpan metsästyskiintiöksi metsästysvuodelle 2022–2023. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin metsästysvuodelle 2022–2023 suurin sallittu saalismäärä itämeren norpan alueellisen kiintiön rajoissa sallittavaan metsästykseen. Asetuksella säädettävä suurin sallittu saalismäärä ei ole määrä, joka tulisi saavuttaa, vaan se asettaa metsästykselle määrää koskevan rajoituksen. Itämeren norpan metsästykseen ei enää tarvita Suomen riistakeskuksen […]

Saga Fursin kesäkuun verkkohuutokaupan välitysmyynnin arvo 92 miljoonaa euroa

Saga Fursin 13.6. alkanut huutokauppa päättyi tiistaina 21.6. ketunnahkojen myyntiin. Verkkohuutokauppaan osallistui noin 100 ostajaa, ja valtaosa ostoista tehtiin yhtiön päämarkkinalle Kiinaan. Ostoja tehtiin myös Euroopan muotiteollisuudelle sekä Etelä-Koreaan ja Turkkiin. Huutokaupassa tarjolla olleista 5 miljoonasta minkinnahasta myytiin noin 55 % ja 560 000 ketun- ja suomensupinnahasta noin 55 %. Huutokaupan välitysmyynnin arvo oli 92 miljoonaa […]

Vesiviljely 2021

Vuonna 2021 Suomessa kasvatettiin 14,4 miljoonaa kiloa kalaa ihmisravinnoksi. Kokonaistuotannon määrä oli noin 0,7 miljoonaa kiloa pienempi kuin vuonna 2020. Kirjolohta tuotettiin 13,5 miljoonaa kiloa, joka on 94 prosenttia koko ruokakalatuotannosta. Viljellyn siian tuotanto oli 0,7 miljoonaa kiloa, reilut 0,1 miljoonaa kiloa edellistä vuotta enemmän. Muita viljeltyjä ruokakalalajeja tuotettiin yhteensä noin 0,16 miljoonaa kiloa. Kirjolohen […]

MMM ehdottaa muutoksia kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään

Kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmään ehdotettavista muutoksista keskeisimmät ovat trooli- sekä lohenkalastuksen siirrettävien käyttöoikeuksien muuttaminen toistaiseksi voimassa oleviksi sekä se, että järjestelmää ei enää sovellettaisi vuoden 2026 jälkeen silakan rysäkalastukseen. Ehdotettuja muutoksia koskeva luonnos hallituksen esityksestä lain muuttamiseksi on lausunnolla 12.8.2022 saakka. Kaupallisen kalastuksen siirrettävät käyttöoikeudet ja niiden perusteella myönnettävät toimijakohtaiset kalastuskiintiöt ovat nyt olleet voimassa 5 […]

Eduskunta hyväksyi vuoden 2022 toisen lisätalousarvion

Eduskunta hyväksyi täysistunnossa 28. kesäkuuta vuoden 2022 toisen lisätalousarvion valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisesti.​ Mietintöön sisältyi kolme vastalausetta.​ Vuoden 2022 toinen lisätalousarvioesitys on poikkeuksellisen suuri, mikä johtuu Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan synnyttämistä määrärahatarpeista. Toinen lisätalousarvio lisää valtion nettolainanoton tarvetta 1,3 mrd. eurolla. Lisäyksiä on tulossa erityisesti puolustuskyvyn vahvistamiseen ja huoltovarmuuden parantamiseen. Lisätalousarviota on tarkoitus soveltaa heinäkuun​ alusta alkaen.​​ Valtionvarainvaliokunnan kirjaus kalataloudesta: Valiokunta pitää […]

Kalan tarjontaan vaikuttaa moni asia

Kalaa on joskus kaupoissa tarjolla enemmän, joskus vähemmän. Saatavuus ja tarjonta vaihtelevat monista syistä. Keskikesällä ja lämpimien vesien aikaan pyydettyä kalaa ei saada yhtä hyvin kuin viileämmillä vesillä. Syy on kalojen liikkumisessa: kalat siirtyvät silloin syvemmälle, viileämpiin vesiin. Kalat eivät liiku yhtä aktiivisesti, ja siten eivät käy pyydyksiinkään. Lyhyemmätkin sääilmiöt voivat vaikuttaa saatavuuteen. Jos myrskytuuli […]

MMM esittää toimijakohtaisen kiintiöjärjestelmän osittaista purkamista

MMM:n esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annettua lakia. Lailla vuoden 2017 alussa käyttöönotettua toimijakohtaista kalastuskiintiöjärjestelmää ehdotetaan tarkennettavan siten, että siirrettäviä käyttöoikeuksia säädettäisiin olemaan toistaiseksi voimassa niin, että voitaisiin vain painavasta syystä säätää voimassaolon päättymispäivä haltijan kannalta riittävällä vähintään kymmenen vuoden aikajänteellä. Silakan rysäkalastuksen käyttöoikeudet ehdotetaan päättyvän niistä tehtyjen päätösten mukaisesti vuonna […]

Ahvenanmaalta löytyi taas tarttuvaa lohikalojen IHN-tautia

Ahvenanmaalla on todettu uudelleen lohikalojen IHN-tautia vuosi edellisen epidemian alkamisesta. Tartunta todettiin nyt Eckerössä sijaitsevan kiertovesilaitoksen kirjolohista. Tartunnan leviämisen estämiseksi Ahvenanmaan viranomaiset ovat antaneet kalojen pitopaikalle toimintaa rajoittavat määräykset. Viranomaiset selvittävät tartuntalähdettä ja valmistelevat taudinhävittämistoimia. Ruokavirasto perustaa tartuntapaikan ympärille rajoitusvyöhykkeen, jonka alueella mm. rajoitetaan kalasiirtoja. IHN ei tartu ihmiseen ja alueella voi kalastaa normaalisti. Viranomaiset […]