På fredag inleds byggandet av Fiskets hus i Vasa. Arbetet planeras pågå fram till mitten av nästa år.

I slutet av 2016 vann konceptet Fiskets hus Vasa stads tävling som gällde förnyandet av Fiskstranden i Vasa.

Enligt Staffan Storlund vd, för Byggtjänst H-E Storlund, kommer området runt byggplatsen att inhägnas på fredag och nästa vecka startar grundarbetet.

– I början av nästa vecka startar pålningen på byggplatsen och därefter påbörjas grävningsarbete.

Lätta trafiken löper som vanligt men biltrafiken stängs av

Under byggprocessen påverkas inte den lätta trafiken av byggarbetet men biltrafiken stängs av på vissa ställen i närliggande område.

Det är viktigt att följa de skyltar och direktiv som finns uppsatta på området. Parkeringen vid Fiskstranden får användas under hela byggprocessen.

I samband med byggandet kommer Vasa stad att bredda Fiskstrandens kaj för att skapa en trivsammare miljö längs med strandlinjen.

Fokus på närproducerat

Fiskets hus planerar öppna sina dörrar i mitten av 2019.

Restaurangen kommer att fokusera på närproducerade råvaror och drivas av kocktrion Mattias Åhman, Michael Björklund och Simon Selin.

Isabella Asplund som äger Köttdisken i Malax kommer att ha hand om Husets fiskdisk och Österbottens fiskarförbund öppnar en servicepunkt som hjälper till i frågor som berör fiskerinäring och fiskande.

Källa: Yle 14.8.2018