Itämeren neuvoa-antava toimikunta BSAC hyväksyi 25.6 kiintiösuosituksensa vuodelle 2015. Suositukset (enemmistö) ovat seuraavat:

Turska läntinen (22-24): 21 000 tonnia

Turska itäinen (25-32): 59 755 tonnia

Kilohaili: 242 000 tonnia

Silakka eteläinen (22-24): 22 220 tonnia

Silakka keskinen (25-29, 32): 193 000 tonnia

Silakka Riianlahti: 34 300 tonnia

Silakka Pohjanlahti (30-31): +15 %

Lohi pääallas ja Pohjanlahti (22-31): 116 000 kpl

Lohi Suomenlahti (32): 11 800 kpl

Perinteiseen tapaan vihreillä järjestöillä oli omat kantansa turskaan, kilohailin ja lohen osalta.

Lähde: BSAC 7.7.2014