Itämeren neuvoa-antavan komitean, BSAC:n kokous järjestettiin 24. tammikuuta Varsovassa. Paikalla oli reilut kaksikymmentä kokousedustajaa ja etänä keskustelua seurasi saman verran ilmoittautuneita. Mukana oli myös EU:n DG Maren ja Baltfishin edustajia sekä tarkkailijoita.

BSAC:n toimintaan liittyy monenlaisia kokouksia, ja tällä kertaa kyseessä oli toimeenpanevan komitean eli Ex Comin tilaisuus. Tätä kokousta varten olivat jo aiemmin kokoontuneet työryhmät, jotka valmistelevat sovitut asia, joita Ex Com käsittelee ja muodostaa lausunnot yleiskokoukselle, mikä sitten aikanaan toimittaa organisaation kannanotot eteenpäin, esimerkiksi komissiolle.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Ex Comin puheenjohtaja Jarek Zielinski  ja sihteerinä oli kokouksen valmistelusta vastannut Guillaume Carruel.

Kokouksen alkurutiinien jälkeen sihteeri esitti asiakokonaisuudet, mitä oli viety eteenpäin viime kokouksen jälkeen. Pääosin toimintaan liittyvät asiat olivat rutiineja, mutta joku muutoskin mahtui joukkoon. Jatkossa tullaan kokouksissa äänestämään mm. Ex Com:n jäsenet kolmeksi toimintavuodeksi kerrallaan. Lähestyvät eurovaalit ovat tuoneet mukanaan hidasteita valmistelujen esitysten vastauksien saamiselle. Komission ohje on jatkon suhteen, että BSAC etenee nykyisellä agendalla ja asiaan palataan kesällä vaalien jälkeen.

Kuten aiemminkin, ei tämän kokouksen aikana tullut juuri esille uusia asioita. Varsinaiset keskustelut käydään työryhmissä ja niiden kokouksiin tuodaan myös uusinta tietoa. Paljon esillä olleesta tuulivoimasta alusti EU-komission DG Energ:n Alessandro Polito. Hän kertoi, että tavoite on kaksinkertaistaa tuulivoiman osuus viime vuoden 2022 tilanteeseen verrattuna. Itämerelle ei mitään erityistä tiedossa, koska rakentaminen on käynnissä koko EU:n alueella, ehkä huutokauppaa pitäisi täällä kehittää, kertoi Polito. Esitys keskittyi tiiviisti vain tuulivoiman hallinnoinnin ja rakentamisen tavoitteisiin, ja vaikutuksia ei tässä ollut mukana.

Kokous kirjasi pitkän listan asioita, ja konkreettisimpia olivat tieto lisätä yhteistyötä Baltfishin kanssa valmistelemalla lista kalalajeista, joista tiedetään liian vähän. Samoin tiedoksi tuli EU:n valmistelussa oleva yhteinen tuulivoimahuutokauppa-alusta ja avoimempi yhteistyö komission kanssa kalastukseen ja kalakantoihin liittyvissä kysymyksissä. Aika näyttää, mitä tämä sitten käytännössä tarkoittaa.

Pitkä työpäivä tarjosi paljon asioita, vähemmän konkreettisia avauksia, siis tuttua EU-toimintaa.