Skarvproblematiken i Svenskfinland får ett förstående bemötande från EU:s sida. Nu finns det hopp om att kunna minska på stammen redan nästa vår.

En grupp på 25 personer åkte till Bryssel på måndag för att tala om skarven. Gruppen består av deltagare från Nyland, Åboland och Österbotten.

Bland annat visade delegationen en video som belyser problemen med skarven. Stefan Råback som är styrelseordförande för Österbottens fiskarförbund är mycket nöjd med hur mötena med tjänstemännen gick.

– Vi har visat konkret vilka bekymmer vi har och vi har fått förståelse, säger Råback.

Strängt tolkade direktiv

Det som man framförallt diskuterat är tillämpningen av fågeldirektivet i EU. Enligt delegationen tolkar Finland direktivet allt för strängt vilket gör att det inte har varit möjligt att decimera skarvstammen.

I till exempel Sverige och Danmark tolkar man direktivet på annat sätt och där har man kunnat reglera skarvstammen. Samma tolkningsmöjlighet vill delegationen också ha i Finland.

– Vi har anvisningar som ger möjlighet till undantagslov, men i Finland har man inte tagit vara på den möjligheten. Budskapet vi har fått härifrån är att EU har inga invändningar om vi i Finland vill göra undantag och bevilja undantagslov på basen av direktivet och tolkningen av den, säger Råback.

Hoppas på arbetsgrupp

En arbetsgrupp som leds av miljöminister Kimmo Tiilikainen från Centern ser över skarvproblemen i skärgården. Nu hoppas delegationen att arbetsgruppen tar till sig delegationens budskap om tolkningen av fågeldirektivet.

– Vi har förhoppningar om att redan nästa vår då fåglarna återvänder till häckningsplatserna kunde göras åtgärder i vissa kolonier. Äggpickning är det vi anser vara den effektivaste och bästa metoden. Den har inte heller andra effekter. Vi vet då att vi åtgärdar just mellanskarvpopulationen, säger Råback.

Förutom mellanskarven diskuterade delegationen också problemen med sälar, fiskelagstiftningen och genomförandet av Natura 2000.

Källa: Yle 14.10.2015