Statsrådets förordning om sättande i kraft av protokollet enligt 16 § i fiskestadgan i gränsälvsöverenskommelsen mellan Finland och Sverige är publicerad i författningssamling nr 376/2014 och i fördragsserie nr 52/2014 och träder i kraft 19.5.2014.

bilaga