I 30 år har laxfisket varit begränsat. Nu står siken på tur. En arbetsgrupp på jord- och skogsbruksministeriet har på förslag att begränsa sikfisket genom att reglera maskstorleken på näten.

Det låter inget vidare, säger yrkesfiskaren Paul Holm i Nykarleby. Ett bättre förslag är att sätta minimimått på fisken, tycker Holm. Kanske 30 cm föreslår han. Minimimått på siken har också Österbottens fiskarförbund talat för. 25 cm i norra Bottenviken, 30 cm i Kvarken och ett större minimimått söderut. Förslaget vann inte understöd i arbetsgruppen och har förfallit, uppger Guy Svanbäck från fiskarförbundet.

Att man överhuvudtaget diskuterar begränsningar i sikfisket går tillbaka till i fjol våras. WWF åstadkom en stor marknadsstörning genom att sin fiskguide rödlista vandringssiken som utrotningshotad.

Handeln och konsumenterna drog öronen åt sig. Resultatet blev prisfall och svårigheter med åtgången. Det har kostat fiskenäringen mycket, säger Guy Svanbäck.

Följden blev att Orian Bondestam, konsultativ tjänsteman på jord- och skogsbruksministeriet, kallade samman en arbetsgrupp bestående av handeln, yrkesfiskarna och miljöorganisationer. Nu har parterna arbetat fram en kompromiss som alla borde kunna leva med, säger Bondestam.

Yrkesfiskaren Paul Holm tvivlar ändå på att WWF drar tillbaka rödlistningen av sik. Något besked ger inte heller WWF:s skyddsexpert Matti Ovaska. Vi vill se beslutet innan vi ändrar i fiskguiden, säger Ovaska.

Den 11 februari har arbetsgruppen sitt sista möte.

Källa: Yle Vega Österbotten 29.1.2013