I sommar kockar 900 barn måltider av grönsaker och fisk på matskolorna. På matskolorna som förverkligas av 4H-föreningarna lär sig barnen betydelsen av hälsosam mat och motion på ett roligt sätt. Också redaktörerna ges möjlighet att besöka matskolorna på de olika orterna.

I år arrangerar 4H-föreningarna 45 matskolor för barn i åldern 8-12 år. Grönsakernas och fiskens produktionskedjor tas upp på matskolorna. Barnen bekantar sig med råvarorna såväl i matlagningen, under kost diskussionernaoch sinnesövningarna, som under gårdsbesöket.

Matglädje med grönsaker
Den positiva inställningen till grönsaker, som man lägger grunden till i barndomen, följer med en hela livet. På matskolorna lär sig barnen hur man kan använda grönsaker genom att tillreda mat tillsammans. De får smaka såväl på säsongens grönsaker som på inhemska frysgrönsaker.

”Grönsakerna är grunden till en mångsidig kost som stöder välmåendet. En daglig och mångsidig användning, som man lärt sig redan som barn, ger livet färg och hälsa”, berättar Apetit Abp:s kommunikationschef Mikko Merisaari.

Fisk på bordet
Fiske är en utmärkt hobby och därtill är det lätt att tillreda färsk och hälsosam närmat av sin fångst. På matskolorna lär sig barnen hantera fisk rätt och på olika sätt tillreda läckra rätter av olika fiskarter. Enligt rekommendationerna ska man äta fisk 2-3 gånger i veckan.”Det är bra att lära sig det redan som barn”, säger fiskeribiolog Malin Lönnroth vid Centralförbundet för Fiskerihushållning.

Barnen för budskapet till familjerna
Grunden för matskolorna ligger i de nya kostrekommendationerna för barnfamiljer ”Tillsammans kring matbordet”. 
I dessa betonas vikten av kostfostran, stöd då barn lär sig äta och gemensamma matstunder i familjen. Till matskolornas familjemiddag är därför barnens föräldrar också välkomna att delta.

På basen av den erfarenhet och respons vi fått främjar barnens deltagande i matskolan matens uppskattning i barnfamiljerna.

Inbjudan till redaktörer att besöka matskolorna
Redaktörer har möjlighet att besöka årets matskolor. Kontakta direkt den valda matskolans ansvariga handledare och kom överens om lämplig tidpunkt för besök. Årets matskolor och kontaktuppgifter till ansvariga handledare hittas på www.matskolan.fi.

Matskolan är ett 45 dagar långt dagläger för 812-åriga barn, där barnen får uppleva matglädje med alla sinnen, besöka en bondgård och motionera. Mera information om verksamheten och anmälan till matskolorna, www.matskolan.fi.

Matskolan – Ruokakoulu -projektets samarbetsparter inom grönsaker och fisk, är Apetit Abp, Inhemska Grönsaker, Puutarhaliitto – Trädgårdsförbundet, producentorganisationerna 
SLC och MTK, Föreningen Matinformation rf samt Centralförbundet för Fiskerihushållning och Pro Fisk rf.

Källa: Matskolan 18.5.2016