Kalatalouden edistämiseen vuosittain myönnettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Kalastuslaki säätelee mainittujen varojen käyttöä.

Kalastuslain 91 §:n mukaan kalastuksenhoitomaksuina kertyneet varat käytetään

·       – kalastusalan järjestöjen toiminnasta aiheutuneisiin menoihin

·       – kalatalouden edistämiseen (erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin)

·       – kalastusalueiden toiminnasta aiheutuneisiin menoihin

·       – kalavesien omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin (onginta ja pilkintä)

·       – valtiolle maksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtakunnalliset avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta yleisavustuksia kalastusalan valtakunnallisten järjestöjen toimintaan ja erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön yleis- ja erityisavustukset vuodelle 2015 ovat haettavissa 15.12.2014–15.1.2015.

·       Avustusten haku: maa- ja metsätalousministeriö

Maakunnittaiset avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin ja yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan.

Korvaukset kalavesien omistajille kalavesien käytöstä (onginta, pilkintä) sen sijaan maksetaan hakemuksetta vuosittain ELY-keskusten kautta kalastusalueille, jotka jakavat varat edelleen vesialueen omistajille.

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2015 ovat haettavissa 15.12.2014–30.1.2015.

·       Avustusten haku: ELY-keskukset

·       Understöd för främjande av fiskerihushållningen

·       
Lähde: MMM 15.12.2014