Kalatalouden edistämiseen vuosittain myönnettävät määrärahat kertyvät kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista. Kalastuslaki säätelee mainittujen varojen käyttöä.

Kalastuslain 91 §:n mukaan kalastuksenhoitomaksuina kertyneet varat käytetään
• kalastusalan järjestöjen toiminnasta aiheutuneisiin menoihin
• kalatalouden edistämiseen (erilaisiin valtakunnallisiin ja alueellisiin hankkeisiin)
• kalastusalueiden toiminnasta aiheutuneisiin menoihin
• kalavesien omistajille kalavesien käytöstä maksettaviin korvauksiin (onginta ja pilkintä)
• valtiolle maksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen.

Valtakunnalliset avustukset

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta yleisavustuksia kalastusalan valtakunnallisten järjestöjen toimintaan ja erityisavustuksia valtakunnallisiin ja muihin laajoihin kalatalouden edistämishankkeisiin.

Maa- ja metsätalousministeriön yleis- ja erityisavustukset vuodelle 2013 ovat haettavissa 17.12.2012–15.1.2013.

Maakunnittaiset avustukset

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskukset) kalatalousviranomaiset myöntävät hakemuksesta erityisavustuksia alueellisiin kalatalouden edistämishankkeisiin ja yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan.

Korvaukset kalavesien omistajille kalavesien käytöstä (onginta, pilkintä) sen sijaan maksetaan hakemuksetta vuosittain ELY-keskusten kautta kalastusalueille, jotka jakavat varat edelleen vesialueen omistajille.

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2013 ovat haettavissa 17.12.2012–31.1.2013.

Lähde: MMM