Suomen lipun alla purjehtivien avomerialusten (alukset > 12 m) omistus on yhä enemmän siirtynyt ulkomaisten tahojen käsiin.

Maaliskuun alussa 40 % avomerialusten kapasiteettia osoittavista bruttotonneista (GT) oli muiden kun suomalaisten tahojen käissä. Isompien alusten osalta ulkomainen omistus on vielä suurempaa. Yli 100 GT:n aluksista oli peräti 51 % ulkomaisten tahojen omistuksessa. Useimmat alukset ovat virolaisten omistuksessa. Aluksia omistavien yhtiöiden kotipaikka on Suomessa.

Lähde: SAKL