Vaikuttamistoimintaa harjoittavien organisaatioiden on nyt rekisteröidyttävä kansalliseen avoimuusrekisteriin.

Avoimuusrekisteri on tänään otettu käyttöön Suomessa. Eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvaa ammattimaista vaikuttamistoimintaa ja vaikuttamisen neuvontaa harjoittavat organisaatiot rekisteröityvät 1.1.2024 alkaen avoimuusrekisteriin.

Rekisterin keräämät tiedot ovat pääosin julkisia ja niitä voivat selata niin kansalaiset, tutkijat kuin toimittajat osoitteessa avoimuusrekisteri.fi(Avautuu uuteen välilehteen). Rekisteröinti-ilmoitukset ovat selattavissa verkkopalvelussa 1.1.2024 alkaen sitä mukaa kuin organisaatiot niitä tekevät.

”Avoimuusrekisteri tuo nimensä mukaisesti avoimuutta poliittiseen päätöksentekoon ja tukee demokratiaa. Organisaatioiden on itse tarkistettava, kuuluuko niiden toiminta ilmoitusvelvollisuuden piiriin”, rekisterinviranomaisena toimivan Valtiontalouden tarkastusviraston pääjohtaja Sami Yläoutinen muistuttaa.

Avoimuusrekisteri, jota on kutsuttu myös lobbari- tai lobbausrekisteriksi, tekee näkyvämmäksi päätöksentekoon liittyvää vaikuttamistoimintaa, jota tehdään virallisten työryhmien ja kuulemisten kuten lausuntokierrosten ja valiokuntakuulemisten ulkopuolella. Rekisterin avulla pyritään myös torjumaan epäasiallista vaikuttamista valtiotason toimijoihin.

”Suomalainen lobbarikenttä sitoutuu huolehtimaan avoimuusrekisterilain velvoitteista. Avoin yhteydenpito päättäjiin ja monipuolinen tiedonsaanti ovat merkittäviä asioita demokratian kannalta. Avoimuusrekisteri viestii, että lobbaus on hyväksyttävä osa lainvalmistelua ja päätöksentekoa”, avoimuusrekisterin neuvottelukunnan puheenjohtaja ja Finanssiala ry:n johtaja Tuomo Yli-Huttula sanoo.

Jatkossa rekisteriin kerätään myös rekisteröityneiden organisaatioiden vaikuttamistoimintaa avaavia toimintailmoituksia puolen vuoden välein. Ensimmäisiä toimintailmoituksia pääsee tekemään ja katsomaan 1.7.2024 alkaen.

Suomen avoimuusrekisteri on pohjoismaiden ensimmäinen avoimuusrekisteri ja sitä valmisteltiin kahden edellisen hallituskauden ajan. Avoimuusrekisterilaki hyväksyttiin keväällä 2023, sivusto avattiin syksyllä 2023 ja rekisteröinti alkoi 1.1.2024.

Avoimuusrekisteri.fi

Lähde: Valtiontalouden tarkastusvirasto 1.1.2014