Hyljekalterista uusi kevennetty versio

PU-rysän perä, uusi kalteriratkaisu ja tutkimusryhmä suunnittelutapaamisessa Kuuminaisissa Harmaahylkeen kannan kasvu on vaikuttanut kalan liikkeisiin ja saaliin määrään, ja tilanteesta on muodostanut vakava uhka koko rannikkokalastukselle. Yhteiskunnan päätöksellä on perinteisin keino eli metsästys sivuutettu keinovalikoimista, ja toimenpiteet ovat keskittyneet hylkeen kestävien pyydysten kehittämiseen ja hylkeiden karkottamiseen. Kalatalouden innovaatio-ohjelmakokonaisuuteen liittyvään Tutkimuksen ja kalastajien välinen kumppanuus -ohjelman […]

Jari Myllykoski: Tulisiko merimetsoryhmät lakkauttaa?

Väistyvä kansanedustaja Jari Myllykoski (vas.) on jättänyt maan hallituksen vastattavaksi kirjallisen kysymyksen merimetsokannan suojelusta, poikkeuslupamenettelystä ja toisaalta lintujen aiheuttamien taloudellisten vahinkojen korvausjärjestelmästä. Myllykosken mielestä nykyinen järjestelmä, jossa alueellisten merimetsotyöryhmien tehtävänä on ehkäistä merimetsoista aiheutuvia taloudellisia, ei toimi. Työryhmien toimialana on haittojen ehkäisyn lisäksi edistää yhteistyötä ja tiedonvaihtoa kalastajien, kuntien, tutkimuslaitosten ja viranomaisten kesken. Kysymyksessään hallitukselle Myllykoski kritisoi […]

Lovisa politiker trasslar in sig i fiskenäten

Stadsfullmäktige bestämde att småskaligt kustfiske ska tillåtas i Lovisaviken, men stadsstyrelsen drog tillbaka beslutet. Enligt fiskeriområdets verksamhetsledare skulle man inte ha behövt göra det. Reglerna för nätfiske i Lovisaviken har diskuterats i flera år. Redan 2017 gjorde Kari Hagfors (Centern) en fullmäktigemotion om att staden borde göra upp fiskeregler för Lovisaviken norr om Svartholm som […]

Suomalaisen ruokakulttuurirahaston tunnustuspalkinnot 2023 ammattikalastajille

Kuvateksti: Palkituista paikalla olivat mm. Vento Aalto, Paavo Törrönen, Markku Törrönen, Toni Rantamaa, Seppo Laine ja hoitokunnan jäsen professori Mari Sandell. Suomalainen ruokakulttuurirahasto jakaa vuonna 2023 tunnustuspalkinnot tahoille, jotka ovat ansiokkaasti ylläpitäneet ruokakulttuurin klassikkoa tai pitkäaikaista perinnettä. Lisäksi jaetaan yksi apuraha ravintola-alalla työskentelevän nuoren henkilön jatko-opintoja varten. Tunnustuspalkinnot Suomalaisen ruokakulttuurirahaston vuoden 2023 tunnustuspalkintojen saajat ovat […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa. 4.–5.4. Keskustelut ajankohtaisista asioista SFPO ja SPF PO – SAKL, Göteborg 11.4. MMM:n lausuntopyyntö kalatalouden innovaatio-ohjelmia koskevasta käyttösuunnitelmasta 14.4. SSAK:n kalatalousseminaari, Savonlinna

Avustuksia haettavana – bidrag kan sökas

Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö – Stiftelsen för främjandet av fiskeri- och sjöfartsutbildning julistaa haettavaksi avustukset kalatalous- ja luonnonvara-alan suomen- ja ruotsinkielisen koulutuksen tukemiseksi sekä merenkulun, kalatalouselinkeinojen ja luonnonvara-alan koulutusta edistävää toimintaa varten.  Säätiön hallitukselle osoitetut vapaamuotoiset hakemukset toimitetaan viimeistään 30.4.2023 osoitteeseen Kalatalouden ja merenkulun koulutuksen edistämissäätiö, Kalakouluntie 72, 21610 Kirjala tai sähköpostilla osoitteeseen Lue lisää

Maa- ja metsätalousministeriön virkakunnan ehdotuksia tulevaan hallitusohjelmaan

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tavoitteena on rakentaa uusiutuvaa Suomea – uusiutumiskykyistä, taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää ruokajärjestelmää ja luonnonvarataloutta sekä innovatiivista paikkatietojärjestelmää. Linkki MMM:n virkakunnan esitykseen kokonaisuudessaan https://mmm.fi/mmmvirkanakemys2023 Esitys on hyvin laaja, mutta elinkeinokalataloutta koskeva osuus on lyhyt ja yleisellä tasolla: 2.1.2 Kaksinkertaistetaan kotimaisen kalan käyttö ja moninkertaistetaan kalatuotteiden viennin arvo Kalataloudessa tavoitteeksi […]

MMM:n päätös määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamiseksi

Yleistiedoksiantona ilmoitetaan, että maa- ja metsätalousministeriö on tehnyt seuraavan päätöksen määräaikaisen haun avaamisesta valtion hallinnassa olevan siirrettävän käyttöoikeuden jakamisesta. Haku päättyy 21.4.2023. Linkki päätökseen PDF 705kB Linkki hakemuslomakkeeseen Nedan för kännedom en länk till en offentlig delgivning om jord- och skogsbruksministeriets beslut om att öppna en tidsbegränsad […]

Kaksi vuosikymmentä liiton puheenjohtajana

Liiton pitkäaikainen puheenjohtaja Olavi Sahlstén ei enää asettunut ehdolle liiton puheenjohtajan
vaalissa. Sahlstén ehti toimia liiton hallituksessa vuodesta 1992 ja puheenjohtajana vuodesta 2003.
Noihin vuosikymmeniin mahtui monenlaisia tapahtumia ja muutoksia niin liiton toiminnassa kuin toimintaympäristössäkin.