Suomen Ammattikalastajaliiton MSC täysarviointi-hanke päättynyt

Suomen Ammattikalastajaliiton toteuttama MSC täysarviointi-hanke on päättynyt. VARELY hyväksyi loppuraportin 12.5.2023 ja KEHA-keskus katsoi hankkeen loppuun saatetuksi samana päivänä. Hankkeen tavoitteena oli toteuttaa silakan ja kilohailin trooli- ja rysäkalastuksen MSC-täysarviointi tehdyn esiselvityksen pohjalta. Prosessiin kuului vuosittaiset arviot ajalla 2018–2021 (myöhemmin 31.3.2023 saakka). Hankkeen toteutusaika oli 9.9.2016–31.3.2023. MSC-täysarvioinnin teki tarjouskilpailun voittanut brittiläinen Acoura-sertifiointilaitos (myöhemmin Lloyd’s Register, […]

Ulkomainen raha valtaa Pohjanlahden merialueen

Tavarataloketju Ikean sijoitusyhtiö Ingka Investments on ostanut 49 prosentin osuuden OX2:n hankkeista rakentaa merituulivoimaa Pohjanlahdelle Suomen talousvyöhykkeelle. Halla, Laine ja Tyrsky -hankkeiden potentiaalinen sähköntuotantokapasiteetti on yhteensä 29 TWh. Se vastaisi kolmannesta Suomen sähkönkulutuksesta vuonna 2022 ja kahta Olkiluoto 3 -ydinvoimalan vuosituotantoa. Tavoite on aloittaa merituulivoimapuistojen sähköntuotanto 2030-luvun vaihteessa. Halla- ja Laine -hankkeet ovat saaneet valtioneuvostolta […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla tapahtuu muun muassa seuraavaa. 15.5. Merituuliteollisuusalueet ja kalastus (Luke) 16.5. Kalastuksen kehittäminen (Tukala2), Luke – SAKL 16.5. Pro Kala – keskustelu tulevasta markkinoinnin innovaatio-ohjelmasta 17.5. Merituuliteollisuusalue Navakka, lausunto YVA-ohjelmasta 17.5. Kalan digijälki-hanke, ohjausryhmän kokous 19.5. MMM:n lausuntopyyntö, Kalastusmatkailun kehittämisohjelma 19.5. Keskustelu llmatar Oy:n merituuliteollisuusalueista

Kalan tuottajahinnat 2022

Vuonna 2022 kalan tuottajahinnat nousivat. Eniten nousi peratun lohen tuottajahinta, josta merialueen kaupallisille kalastajille maksettiin keskimäärin 9,25 €/kg, noin 44 % edellisvuotta enemmän. Kalan tuottajahinnat 2022 (suluissa muutos edelliseen vuoteen) Elintarvikesilakka 0,36 €/kg (+6 %) Teollisuussilakka 0,20 €/kg (+5 %) Kilohaili 0,23 €/kg (+21 %) Perattu lohi 9,25 €/kg (+44 %) Perattu siika 5,8 €/kg […]

Luonnos Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmasta lausuntokierrokselle

Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelmalla pyritään sovittamaan yhteen kalastuselinkeinon toimintaedellytykset ja hyljekantojen suojelun tarpeet. Nyt päivitetyn hoitosuunnitelman luonnoksesta pyydetään lausuntoja 12.6.2023 mennessä. Itämeren hyljekantojen hoitosuunnitelman päätavoitteina on säilyttää hallin suotuisa suojelutaso ja varmistaa, että itämerennorpan kanta ei heikkene vuoteen 2030 mennessä ja vahvistuu tämän jälkeen pitkällä aikavälillä suotuisaan suojelutasoon.Itämeren hyljekantojen suotuisan suojelutason saavuttamisen ja ylläpidon tavoitteena on […]

Norssirysät pyynnissä Reposaaressa

TUKALA – ohjelmassa oli toista vuotta mukana Reposaaren osahanke, minkä tavoitteena oli luoda särkirysille niitä täydentävä pyyntimuoto. Särki on edelleen tärkeä, mutta saalisvalikoimaa haluttiin monipuolistaa tuomalla mukaan norssirysät. Norssin kysyntä on viime vuosina ilahduttavasti kasvanut. Uusia rysiä rakennettiin neljä kappaletta ja tämän työn rinnalla pyydysten koentaa ja saaliin kuljetuksen logistiikkaa parannettiin. Kalastajat ottivat käyttöön nosturilla […]

Vieraita Kaskisiin valmistuvassa kalajauhotehtaassa

Meitmeal Oy Ab viimeistelee parhaillaan Kaskisten kalasatamaan kalajauhoa ja kalaöljyä tuottavan tehtaan. Se on Suomen ensimmäinen elintarvikekäyttöön tarkoitettu laitos ja sen pääraaka-aine on silakka. Yhtiön taustalla ovat Jonathan Hast ja Anders Granfors ja uusi yritys perustettiin 2020.  Granfors toimii myös kalastajana ja silakkatroolari Sonnskärin kapteenina. Yrittäjien lähtökohtana oli ajatus, että rehukalan tarve on vähenemässä ja tarvittiin uusi […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 10.5. Ympäristöministeriön Rannikkostrategian webinaari 12.5. Suomen ympäristökeskus SYKE, lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Herkules-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn 12.5. Suomen ympäristökeskus SYKE, lausuntopyyntö Suomen tarpeesta osallistua Ruotsin talousvyöhykkeelle suunniteltavan Skidbladner-merituulipuiston ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn

Kalan ulkomaankauppa, helmikuu 2023 (ennakko)

Kalaa ja kalatuotteita tuotiin Suomeen helmikuussa 2023 noin 37 miljoonan euron arvosta, määrältään noin viisi miljoonaa kiloa. Tuonnista tuoretta kokonaista lohta oli 2,1 miljoonaa kiloa, josta 70 prosenttia matkasi kauttakulkuna edelleen Eurooppaan, maahan jäi noin 0,6 miljoonaa kiloa. Kalaa ja kalatuotteita vietiin 19,5 miljoonalla eurolla; määrältään 7,1 miljoonaa kiloa. Maan kautta kulkevan tuoreen kokonaisen lohen […]

Nuoren kalastajan polku ammattilaiseksi

Benjamin Tillqvist Pihlavanlahdella verkkojen nostossa. Reposaaren kalasataman kehitystyöt ovat perustuneet tavoitteeseen lisätä paikallisen kalan tarjontaa. Rannikkokalastus on Selkämeren rannikolla perinteinen toimintamuoto ja sitä ollaan palauttamassa Reposaareen niin EU:n rakenneohjelman kuin valtion kotimaisen kalan edistämisohjelmankin linjausten mukaisesti. Tähän on realistiset mahdollisuudet hyvien kalavesien ja alueella edelleen toimivien yrittäjien ansiosta. Uusia kalastajia tarvitaan mukaan, jotta kalaa saataisiin […]