Ensi viikolla

Ensi viikolla sekä kesän aikana asialistalla muun muassa seuraavaa.   26.6. MMM:n lausuntopyyntö MMM:n asetuksesta hallinkiintiöksi 2024–2027 27.6. MMM:n lausuntopyyntö ehdotuksesta kalatalouden huoltovarmuutta parantavista toimenpiteistä 28.6. TEM:n lausuntopyyntö hallituksen esityksestä laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta 30.6. Metsähallituksen lausuntopyyntö Saaristomeren alueen hoito- ja käyttösuunnitelman sekä Saaristomeren kansallispuiston järjestyssäännön päivityksestä 30.6. VRN ja THL, kansallinen ravitsemussuositus, julkinen […]

Pienten yritysten alv-velvollisuus muuttuu – vähäisen toiminnan raja nousee 20 000 euroon

Jos yrityksen liikevaihto jää alle 20 000 euroon, sen ei vuoden 2025 alusta lähtien tarvitse rekisteröityä arvonlisäverovelvolliseksi eikä periä asiakkailtaan arvonlisäveroa. Tällä hetkellä raja on 15 000 euroa. Kyse on arvonlisäverolakiin tulevasta muutoksesta, jota ei ole vielä vahvistettu. – Vielä toukokuussa, kun hallitus antoi eduskunnalle esityksensä uudesta laista, vähäisen toiminnan raja oli 15 000 euroa. […]

Kalojen rehuun tuodaan kotimaista hyönteisproteiinia

Alltech Fennoaqua, Kalavapriikki, Kalankasvatus Vääräniemi ja Volare ovat aloittaneet yhteistyön ja tuovat markkinoille hyönteisraaka-aineella ruokitun kirjolohen koe-erän. Kalatuotteiden ympäristöjalanjälkeä pienennettäessä rehuraaka-aineilla on merkittävä rooli, siksi uudenlaisten kestävien proteiininlähteiden tuominen rehuihin on tärkeää. Koesatsi, noin 150 000 kg kirjolohta, tulee kuluttajien saataville Suomessa talvella 2024–2025. Kumppanuus uudistaa suomalaista kala-alaa askel kerrallaan  Yhteistyö on Suomen kala-alalla ainutlaatuinen: yritykset […]

Jari ja Pekka eläkkeelle

Pekka Salmi (vasemmalla) ja Jari Setälä. Kuva: Kim Jordas. Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkijat Jari Setälä ja Pekka Salmi jäävät eläkkeelle kesäkuussa ja pitivät ”eläkeläiskaffeet” 13.6. Luken toimistossa Turussa. Jari ja Pekka ovat molemmat työskennelleet yli 40 vuotta kalatalouden parissa. Pekka on tehnyt kala-alan kannalta tärkeää ja keskeistä yhteiskuntatieteellistä tutkimusta koskien ammattikalastusta, vapaa-ajankalastusta ja kalankasvatusta sekä luonnonvarojen […]

Kalatalouden kannattavuus 2022

Kuva 1. Kalatalouden tuotot 2022, miljoonaa euroa. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa vaikutti merkittävästi kalatalouteen vuonna 2022 etenkin energian hinnan nousun myötä. Kalatalouden toimialojen tuotot toipuivat hienoisesti vaikeiden koronavuosien jälkeen ollen kuitenkin edelleen alle vuoden 2019 tason. Vuonna 2022 kalatalousalalla toimi 1 780 yritystä. Yrityksistä 77 prosenttia oli kalastusyrityksiä, joista suurin osa harjoittaa pienimuotoista kalastusta. Kalatalousala työllisti […]

EU:n ennallistamisasetukselle jäsenmaiden tuki – asetus voimaan heinä-elokuussa

EU:n ennallistamisasetus sai taakseen määräenemmistön tuen Euroopan unionin ympäristöneuvostossa maanantaina 17. kesäkuuta. Asetus tulee voimaan heinä-elokuussa. EU:n jäsenmaiden tulee laatia kansalliset ennallistamissuunnitelmat kahden vuoden kuluessa asetuksen voimaantulosta. Suomi ei voinut antaa tukeaan neuvottelujen lopputulokselle ja äänesti ennallistamisasetusta vastaan Suomelle aiheutuvien, muita jäsenmaita suhteellisesti suurempien kustannusten vuoksi. Suomi on vaikuttanut neuvotteluprosessin aikana aktiivisesti ennallistamisasetuksen sisältöön ja […]

Hyljekorvausten hakumenettely aukeaa ja uudet investointitukitasot tulevat voimaan

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta kaupallisille kalastajille maksettavien hyljekorvausten hakumenettely aukeaa kesäkuussa, ja haettaviksi tulevat vuosien 2022 ja 2023 korvaukset. Lisäksi EMKVR:n uudet tukitasot yksityisissä investointihankkeissa tulevat voimaan. Valtioneuvosto antoi 6.6.2024 Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastoa (EMKVR) koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen. Asetuksella säädetään ensinnäkin uudesta hyljekorvausjärjestelmästä ja toiseksi EMKVR:n yksityisten investointihankkeiden tukitasojen muutoksista. Hyljekorvausten haku […]

Selvitys ehdottaa kalatalousalan AMK-koulutuksen aloittamista uudelleen

Selvityshenkilö Susanna Kumpulainen luovutti raportin kalatalouden koulutuksen tulevaisuuden kehittämistarpeista ministeri Sari Essayhille tiistaina 12.6.2024. Kalatalousalan osaajapulan ratkaisemiseksi tehty selvitys ehdottaa useita toimenpiteitä. Merkittävin esitys on kalatalouden ammattikorkeakoulutuksen aloittaminen uudelleen. Koulutuksen lisäksi tulee panostaa TKI-toimintaan, alan vetovoimaan ja yhteistyöhön. Kalatalouden koulutuksen kehittämisen yksi suurimmista esteistä on alan ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen puuttuminen. Näin todetaan maa- ja metsätalousministeriön tilaamassa […]

Siian verkkopyynti Merenkurkun alueella – kalastusasetuksen väliaikainen muuttaminen

Valtioneuvosto antoi 13.6. asetuksen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, joka koskee siian verkkopyynnissä Merenkurkun alueella noudatettavaa verkkojen solmuväliä. Muutos annettaisiin Luonnonvarakeskuksen suorittamien tutkimusten perusteella. Merenkurkun alueella voidaan tutkimustulosten perusteella vähintään 20 metrin syvyisillä merialueilla kesä-elokuussa kestävästi pyytää karisiikaa 38-40 millimetrin solmuvälin verkoilla ilman suojeltavien vaellussiikojen olennaista saalisosuutta. Asetuksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan […]

Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa vaikuttamaan komissioon hyljetuotteiden kaupan sallimiseksi

Euroopan unionin komissio avasi kyselyn hyljetuotteiden kauppaa koskevan EU-lainsäädännön toimivuudesta. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa sidosryhmiä hyödyntämään tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi. Maa- ja metsätalousministeriö tervehtii tyytyväisenä EU:n komission aloitetta tarkastella hyljekauppakiellon tarkoituksenmukaisuutta ja sitä koskevan lainsäädännön vaikutuksia. Suomi on tuonut jo aikaisemmin esille Euroopan komissiolle huolensa hyljetuotteiden kaupan kieltämistä koskevan EU-lainsäädännön haitallisista vaikutuksista. Hylkeiden hyödyntäminen pienimuotoisessa […]