Siian verkkopyynti Merenkurkun alueella – kalastusasetuksen väliaikainen muuttaminen

Valtioneuvosto antoi 13.6. asetuksen kalastuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen 12 §:n väliaikaisesta muuttamisesta, joka koskee siian verkkopyynnissä Merenkurkun alueella noudatettavaa verkkojen solmuväliä. Muutos annettaisiin Luonnonvarakeskuksen suorittamien tutkimusten perusteella. Merenkurkun alueella voidaan tutkimustulosten perusteella vähintään 20 metrin syvyisillä merialueilla kesä-elokuussa kestävästi pyytää karisiikaa 38-40 millimetrin solmuvälin verkoilla ilman suojeltavien vaellussiikojen olennaista saalisosuutta. Asetuksen muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan […]

Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa vaikuttamaan komissioon hyljetuotteiden kaupan sallimiseksi

Euroopan unionin komissio avasi kyselyn hyljetuotteiden kauppaa koskevan EU-lainsäädännön toimivuudesta. Maa- ja metsätalousministeriö kannustaa sidosryhmiä hyödyntämään tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi. Maa- ja metsätalousministeriö tervehtii tyytyväisenä EU:n komission aloitetta tarkastella hyljekauppakiellon tarkoituksenmukaisuutta ja sitä koskevan lainsäädännön vaikutuksia. Suomi on tuonut jo aikaisemmin esille Euroopan komissiolle huolensa hyljetuotteiden kaupan kieltämistä koskevan EU-lainsäädännön haitallisista vaikutuksista. Hylkeiden hyödyntäminen pienimuotoisessa […]

Silakkatroolarit kesälomalla

Troolari Golden Rose kalastamassa Selkämerellä. Valtioneuvosto antoi toukokuun alussa asetuksen, jolla Suomen aluevesille vahvistettiin ensimmäistä kertaa kalastuksen kuturauhoitus. Asetuksella kiellettiin kansallisesti troolikalastus Selkämeren aluevesillä 25.5. –30.6.2024. Kuturauhoituksesta sovittiin Ruotsin kanssa viime lokakuussa pidetyssä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa. Ruotsi teki vastaavan kiellon omille Selkämeren aluevesilleen. Lisäksi silakan ja kilohailin troolaus Suomenlahdella, Saaristomerellä ja pohjoisella Itämerellä […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla ja lähitulevaisuudessa asialistalla muun muassa seuraavaa. 12.6. Eduskunnan ympäristövaliokunta, E-kirjelmä ICES:n tieteellisestä neuvosta Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2025, kirjallinen lausunto 12.6. Selvityshenkilö Susanna Aro luovuttaa kalakoulutusta koskevan selvitysraporttinsa maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahille 13.6. Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta, E-kirjelmä ICES:n tieteellisestä neuvosta Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2025, kirjallinen lausunto 14.6. VARELY:n lausuntopyyntö; Ilmatar Offshore Ab:n merituulivoimahanke Bothnia, ympäristövaikutusten […]

Sverige: Regeringen föreslår omfattande åtgärder som påverkar yrkesfisket

Statsminister Ulf Kristersson, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren har presenterat regeringens proposition, Ett levande hav – Ökat skydd, minskad övergödning och ett hållbart fiske, som nu lämnas över till riksdagen. Regeringen föreslår i propositionen flera åtgärder för att öka fiskbestånden i Östersjön genom att flytta ut trålgränsen, förbjuda bottentrålning i skyddade […]

Hyljekorvausjärjestelmä hyväksyttiin ja hakumenettely avataan lähiaikoina 

Valtioneuvosto hyväksyi 6.6. hyljekorvausjärjestelmän. Asetus astuu voimaan 13.6. ja hyljekorvausten hakumenettely voidaan sen jälkeen avata. Hakumenettelystä tiedotetaan erikseen. Valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (MMM/2024/96): Kyse on valtioneuvoston asetus Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027 myönnettävästä tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (757/2022) muuttamisesta. Asetusta muutettiin […]

Lohen tieteellinen kalastus on käynnistynyt

Heikki Salokankaan venekunta on lähtenyt kohti lohirysän laskupaikkaa tyynenä aamuna heti kun pyynti oli mahdollista Tieteellinen lohenkalastus alkoi 27.5. Selkämerellä hyvän sään vallitessa. Tämä merkitsee lähes neljän viikon myöhennystä lohen kalastuksen aiempaan aloitusajankohtaan. Rysien lasku sujui lähes tuulettomalla merellä joutuisasti, ja nyt odotellaan lohien liikahtamista. Suunnitelman mukaan 32 vuonna 2022 tai 2023 vähintään 64 lohta […]