ICES julkaisi suosituksensa vuodelle 2024

Kansainvälinen merentutkimusneuvosto ICES on 31.5.2023 julkaissut arvionsa Itämeren kalakantojen tilasta ja neuvonantonsa vuoden 2024 kiintiöistä. Alla on lyhyt yhteenveto suosituksista vuodelle 2024. Suluissa vertailu vuoden 2023 neuvonantoon sekä EU:n kalastusneuvoston vahvistama kokonaiskiintiö EU:n jäsenmaille vuodelle 2023. Silakka Pohjanlahti (osa-alueet 30–31): enintään 48 824–63 049 tonnia, pistearvo 63 049 tonnia (-39 %) (80 074 tonnia) Silakka keskinen (osa-alueet […]

Tahkoluodon merituulipuiston laajennus – demonstraatiohanke

Suomen Hyötytuuli Oy hakee vesilain mukaista lupaa neljän merituulivoimalan ja niiden tarvitsemien merikaapeleiden rakentamiselle Porin edustalla sijaitsevalle merialueelle. Alue sijaitsee Tahkoluodon merituulipuiston laajennuksen osayleiskaava-alueella. Tuulivoimalat pystytetään 16–41 m:n syvyyteen moreenivaltaiselle merenpohjalle rakennettaville meriperustuksille. Tässä hankkeessa rakennettavien neljän merituulivoimalan ja jo rakennetun Tahkoluodon merituulipuiston välinen etäisyys on lyhyimmillään noin kahdeksan kilometriä. Rakentaminen edellyttää yhteensä noin 105 […]

Xamk: Digifisuja verkossa

Millaisena suomalainen merikalastus näyttäytyy sinulle? Kenties sellaiselta, jossa harmaahapsinen Kapteeni Kalapuikko kalastaa tyrskyissä ja tuulissa. Pitkän päivän päätteeksi kapteeni palaa saaliineen satamaan, jossa nälkäiset vakioasiakkaat ostavat häneltä kalat suoraan paatista. Näin varmasti tapahtui vielä vuosia sitten, mutta tänä päivänä enää harvoin. Nykyään ammattikalastajan kalastusta ja hänen saaliinsa jäljitettävyystietoja kerätään ja valvotaan monin eri tavoin viranomaisten […]

Raision kalanrehuyksikkö uudelle omistajalle – Suomen ainoa valmistaja turvaa huoltovarmuutta

Uusi omistus mahdollistaa runsaasti resursseja tutkimukseen ja tuotekehitykseen sekä laajentamiseen ulkomaille. Suomen ainoa kalanrehutehdas jatkaa toimintaansa uudella nimellä. Yhtiön uusi nimi on Alltech Fennoaqua. Nimenvaihdoksen taustalla on omistajavaihdos Raisio-konsernilta suomalaiselle Finnforel Oy:lle ja yhdysvaltalaiselle Alltech Corporationille. Fennoaquan toiminta jatkuu yhtiön omalla tehtaalla Raisiossa. Fennoaqua-nimi viittaa Suomeen ja Itämeren alueeseen. Fennoaquan toimitusjohtajaksi on valittu Tomi Kantola. ”Kalanrehutuotanto […]

Keskustelutilaisuus hyljekorvauksista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä 13.6.2023

Maa- ja metsätalousministeriö järjestää avoimen keskustelutilaisuuden hyljekorvausten mallista ja aloittavien kalastajien tukijärjestelmästä.  Tilaisuus järjestetään Teams-kokouksena 13.6.2023. Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut hyljekorvausmallia sekä aloittavien kalastajien tukijärjestelmää, joita rahoitettaisiin Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelmasta 2021–2027. Hyljekorvausjärjestelmällä korvataan hylkeiden kaupalliselle kalastukselle merialueilla aiheuttamia vahinkoja. Aloittavien kalastajien tukijärjestelmän on suunniteltu koostuvan useista tukimahdollisuuksista, kuten investointituesta, koulutussetelistä […]

Kalastuksen investointeihin liittyvä 60 päivän aktiivisuusvaatimus selvityksessä

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta tuettavia kalastuksen investointeja koskee niin sanottu 60 päivän aktiivisuusvaatimus, jos investointi liittyy kalastusalukseen. Rahastoa koskeva EU-asetus ei kuitenkaan selkeästi määrittele, mitkä investoinnit katsotaan aluksiin liittyviksi. Ongelmaa selvitetään Euroopan komission kanssa ja vastausta odotetaan kesän aikana. Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahastosta (EMKVR) voidaan rahoittaa kalastukseen liittyviä investointeja. Rahastoa koskevassa EU-asetuksessa on […]

Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordas sai kalastusneuvoksen arvonimen

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on myöntänyt 25.5. Suomen Ammattikalastajaliiton toimitusjohtaja Kim Jordakselle kalastusneuvoksen arvonimen. Kim Jordas palkittiin pitkästä työstään suomalaisten ammattikalastajien edunvalvojana. Jordas on vuodesta 1993 alkaen tuonut ammattikunnan näkemyksiä, tarpeita ja toimintaedellytyksiä etenkin päättäjien, mutta myös median ja suuren yleisön tietoisuuteen asiantuntevasti, kärsivällisesti ja työtuntejaan laskematta. Yhteistyökykyisenä henkilönä tunnettu Jordas on myös toiminut jäsenenä lukuisissa […]

Sovelluskehityksellä helpotusta merellä kalastaville

Tulevaisuudessa merellä kalastajat voinevat ilmoittaa kaikki tiedot saaliistaan yhdellä sovelluksella. Tähän tähtää Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa (Xamk) parhaillaan tehtävä kehitystyö. Xamk on jo aiemmin kehittänyt sisävesikalastuksen puolelle vastaavan mobiililaitteilla käytettävän saalistietoilmoituksen, Järvikala-sovelluksen. Sen toimintaperiaate on pohjana merikalastajien sovelluksen kehitystyölle. Tällä hetkellä merialueen kalastuksen saalistietojen ilmoittaminen on monivaiheinen prosessi, joka sisältää useita ilmoituksia ja tietoa vastaanottavia tahoja. Kalan […]

Silakan troolaus kiinnostaa nuorta kalastajaa

Troolari Rölli tulossa Rauman kalasatamaan Keväällä Selkämerellä troolaavat oululaiset alukset Rölli ja Silli tulevat purkamaan saaliinsa Rauman kalasatamaan. Perinteinen paikka on edelleen paikallisten asukkaisen muistissa, ja muutama auto ajaa laiturille ämpäreineen hakemaan silakkaa. Kalastajat nostavat ruumasta pyydetyn määrän, mutta varsinainen purku alkaa, kun rekka-auto kurvaa alusten viereen. Alukset vetävät parina, ja ovat toimineet näin jo […]

Ensi viikolla

Ensi viikolla asialistalla muun muassa seuraavaa. 29.5. Markkinointiohjelman ohjausryhmän kokous (Teams) 31.5. ICES:n arviot Itämeren kalakantojen tilasta sekä kiintiösuositukset vuodelle 2024 1.6. Keskustelu Kalan digijälki-hankkeesta 2.6. Melan uusi toimitusjohtaja SAKL:n vieraana ja tutustuu ammattikalastukseen Raumalla