614/2019 Suomeksi På svenska

Maa- ja metsätalousministeriön asetus uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvoista, julkaistu 14.5.2019

Tämä asetus tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta 2019.

614/2019 Suomeksi På svenska

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om värdena för hotade fiskar och fiskar på tillbakagång, utfärdad 14.5.2019

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2019.

Muistio PDF

Lähde: MMM 14.5.2019