Valtioneuvosto on 30.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta Suomenlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 2015.

Suomenlahti ja Itämeren pääallas

Kalastusalukset eivät saa kalastaa troolilla silakkaa tai kilohailia ICES-osa-alueilla 22–24.

Yli 24 metrin pituiset kalastusalukset

Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteen 60 00´N eteläpuolella yhteensä enintään 6 100 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 4 500 tonnia kilohailia.

Enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset

Tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25–27, 28.2 ja 32 sekä osa-alueella 29 leveysasteiden 60 00´N yhteensä enintään 5 300 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 4 000 tonnia kilohailia.

Enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset eivät saa kalastaa edellä mainituilla alueilla muualla kuin osa-alueella 29 leveysasteen 59 47´N pohjoispuolella ja osa-alueella 32 Suomen perusviivan sisäpuolella sen jälkeen kuin jompikumpi edellä mainituista enimmäismääristä on täyttynyt.

Enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset

Sen jälkeen kuin kalastus on kielletty enintään 24 metrin pituisten kalastusalusten osalta, saavat tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset kalastaa troolilla ICES-osa-alueilla 25–27 ja 28.2 yhteensä enintään 500 tonnia silakkaa tai yhteensä enintään 400 tonnia kilohailia.

Pohjanlahti

Pohjanlahden kalastukselle ei asetettu rajoituksia.

Asetus astuu voimaan 1.1.2015.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
puh. 0400-720 690
sakl@sakl.fi