Maa- ja metsätalousministeriö on 19.12 antanut asetuksen silakan ja kilohailin troolikalastuksen rajoittamisesta vuonna 2014.

Pääallas

Suomessa rekisteröityjen kalastusaluksien silakan ja kilohailin troolikalastus ICES:n osa-alueilla 22-28 sekä osa-alueella 29 leveyspiirin 59 30´N eteläpuolella (Itämeren pääallas) on kielletty.

Tunnuspituudeltaan enintään 20 metrin pituiset kalastusalukset saavat harjoittaa silakan ja kilohailin troolikalastusta ICES:n osa-alueilla 25―28. Tällainen troolikalastus saa jatkua kunnes siihen osallistuneiden alusten silakkasaalis on yhteensä enintään 300 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 300 tonnia.

Suomenlahti ja pohjoinen Itämeri

Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 (Suomenlahti) ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59 30´N ja 59 50´N välillä (Pohjoinen Itämeri) kunnes silakkasaalis on yhteensä enintään 4 000 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 000 tonnia kyseiseltä alueelta.

Tunnuspituudeltaan enintään 24 metrin pituiset kalastusalukset saavat troolikalastaa silakkaa ja kilohailia osa-alueella 32 perusviivan ulkopuolella (Suomenlahti) ja osa-alueella 29 leveysasteiden 59 30´N ja 59 50´N välillä (Pohjoinen Itämeri) kunnes silakkasaalis on yhteensä enintään 4 500 tonnia tai kilohailisaalis on yhteensä enintään 3 300 tonnia kyseiseltä alueelta.

Pohjanlahti

Kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituiset kalastusalukset saavat ajalla 1.1.-30.6.2013 troolikalastaa silakkaa ja kilohailia ICES osa-alueella 30 leveysasteen 63 00´N eteläpuolella Selkämerellä kunnes mainittujen kalastusalusten ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdelta kalastama silakkasaalis on yhteensä enintään 83 000 tonnia.

Kokonaispituudeltaan yli 12 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueella 30 Selkämerellä leveysasteen 63 00`N eteläpuolella ajalla 1.7.-15.9.2013.

Tunnuspituudeltaan yli 24 metrin pituisten kalastusalusten silakan ja kilohailin troolikalastus on kielletty ICES:n osa-alueilla 30 ja 31 Pohjanlahdella leveysasteen 63 00´N pohjoispuolella ajalla 1.7.-15.9.2013 tai siitä alkaen kun edellä mainittu enimmäismäärä 83 000 tonnia on täyttynyt.

Asetus astuu voimaan 1.1.2014.

Lisätietoja:

Liiton toimisto
puh. 0400-720 690
sakl@sakl.fi