Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt esityksen valtioneuvoston asetukseksi alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta.

Esityksen mukaan alusryhmiksi jaettavan rekisteritilan yhteismäärä ei muutu, mutta avomerialusryhmästä siirretään rekisteritilaa rannikkoalusten rekisteritilaan. Avomerialusten alusryhmään ei ehdoteta jätettäväksi rekisteritilaa uusia rekisteröintejä varten. Rannikkoalusten ryhmässä voidaan taas rekisteröidä uusia kalastusaluksia siirtämällä sinne tarvittavaa konetehoa koskevaa rekisteritilaa. Rannikkoalusten ryhmässä on tällä hetkellä hakemusjonoa, ja ehdotuksella voidaan suuri osa jonosta purkaa.

Lähde: MMM 18.12.2013