Valtioneuvosto päätti 4.9 Luonnonvarakeskusta (Luke) koskevasta asetuksesta. Vuoden 2015 alussa toimintansa aloittavasta Lukesta tulee Suomen toiseksi suurin tutkimuslaitos. Luken toiminnassa yhdistyvät Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen (MTT), Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) sekä Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen Tiken tilastotoimen uusiutuvien luonnonvarojen tietovarannot, voimavarat ja osaaminen. Näin voimavaroja voidaan entistä tehokkaammin suunnata erityisesti uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä edistävään tiedontuotantoon.

Lukesta tulee kansainvälisesti ja kansallisesti kilpailukykyinen tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, joka turvaa tieteellisen tutkimuksen ja asiantuntijuuden tuen yhteiskunnalliselle päätöksenteolle. Tutkimuksen ja tilastotuotannon lisäksi Luke hoitaa eräitä merkittäviä viranomaistehtäviä. Näitä ovat muun muassa ennakointi- ja seurantatiedon tuottaminen sekä maa-, metsä- ja kalatalouden geenivarojen monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvät tehtävät.

Asetuksessa säädetään tarkemmin Luonnonvarakeskuksen tehtävistä, johtokunnasta sekä henkilöstöstä. Asetuksen hyväksymisen jälkeen voidaan suorittaa pääjohtajan valinta, henkilöstön sijoittelu sekä johtokunnan asettaminen. Niiden myötä Luke voi aloittaa toimintansa heti vuoden 2015 alusta.

Lähde: MMM 4.9.2014