Maa- ja metsätalousministeriö on 19.12.2012 antanut asetuksen lohenkalastuksen rajoittamisesta Itämeren pääaltaalla.

Lohenkalastus ajosiimoilla on kielletty ICES:n osa-alueilla 22-28 leveysasteiden 59º26`N eteläpuolella Itämeren pääaltaalla.

Asetus astuu voimaan 1.1.2013.

Kielto koskee Suomeen rekisteröityjä kalastusaluksia.

Lisätietoja:

Liiton toimisto

0400-720690

sakl@sakl.fi