Maa- ja metsätalousministeriö on 23.11 antanut asetuksen kaupallisista kalastajista.

Asetuksessa säädetään kaupallisten kalastajien rekisteröinnistä ja sisävesillä saatujen saaliiden ilmoittamisesta uuden kalastuslain perusteella.

Lisätietoja verkkosivujen ajankohtaista-osiossa.

Lähde: MMM 23.11.2015