Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkastet till statsrådets förordning om försäkringsstöd för kommersiellt fiske. Genom förordningen utfärdas närmare bestämmelser om tillämpningen av lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske (998/2012). Utlåtanden skall lämnas senast 29.7.2013.

Källa: JSM 11.6.2013