Valtioneuvoston asetus kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annettiin 3.10. Asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetussa laissa (998/2012) tarkoitetun valtion korvauksen hakemisessa noudatettavasta menettelystä. Asetus tulee voimaan 10.10.2013.

Lähde: Valtioneuvosto 3.10.2013