Sille, joka kalastaa, vaikka hän ei ole suorittanut kalastuslain (379/2015) 79§:ssä säädettyä kalastonhoitomaksua, tai joka laiminlyö esittää kalastonhoitomaksun suorittamista osoittavan todistuksen määräajassa, voidaan määrätä 100 euron rikesakko.

Asetus 1526/2015 annettiin 17.12.2015 ja tulee voimaan 1.1.2016.

Lähde: MMM