Den som fiskar utan att ha betalat fiskevårdsavgift enligt 79§ i lagen om fiske (379/2015) eller som försummar att inom utsatt tid uppvisa ett bevis på att fiskevårdsavgift har betalats, kan föreläggas en ordningsbot på 100 euro.

Förordning 1526/2015 gavs 17.12.2015 och träder i kraft 1.1.2016.

Källa: JSM