Valtioneuvosto on 10.4 antanut asetuksen alusryhmäkohtaisten rekisteritilojen enimmäiskoosta.

Asetuksella siirretään konetehoa osoittavia bruttotonneja (GT) avomerialusten rekisteritilasta rannikkoalusten rekisteritilaan. Euroopan Unioni säätää Suomen kalastuslaivaston kokonaisrekisteritilasta, mutta kansallisesti voidaan päättää alusryhmäkohtaisesta rekisteritilasta kokonaisrekisteritilan puitteissa. Rekisteritilan puuttuminen on pitkään estänyt uusien rannikkoalusten rekisteröintiä.

SAKL on esittänyt asetuksen muuttamista ja puoltanut nyt tehtyä muutosta.

Lähde: Valtioneuvosto