Hallitus on päättänyt nostaa arvonlisäverottoman toiminnan rajan 8 500 eurosta 10 000 euroon. Vuodenvaihteesta lähtien yrityksen toiminta katsotaan vähäiseksi alle 10 000 euron liikevaihdolla eikä yrittäjältä vaadita rekisteröitymistä arvonlisäverovelvolliseksi.

Jos yritys tai yrittäjä on rekisteröitynyt arvonlisäverovelvolliseksi, sen pitää maksaa arvonlisäveroa.

Samalla veronhuojennukseen oikeuttavan liikevaihdon yläraja nousee nykyisestä 22 500 eurosta 30 000 euroon.

Alarajan nostamisella ja huojennuksen ylärajan korottamisella hallitus pyrkii helpottamaan yrittäjäksi ryhtymistä ja edistämään työllisyyttä. Lailla pyritään myös ehkäisemään harmaata taloutta.

Jos yrityksen tilikausi vaihtuu myöhemmin kuin vuodenvaihteessa, uudet rajat astuvat sen kohdalla voimaan seuraavan tilikauden alkaessa.

Vastaava korotus tulee myös kuitintarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa koskevaan lakiin. Vuodenvaihteen jälkeen liikevaihdoltaan yli 10 000 euron yritysten on tarjottava käteiskaupassa asiakkaille kuitti.

Arvonlisävero on kulutusvero, jonka myyjä lisää tavaran tai palvelun myyntihintaan. Myyjä perii veron ostajalta myynnin yhteydessä ja tilittää sen valtiolle.

Arvonlisäverovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liiketoiminnan muodossa tavaroiden tai palveluiden myyntiä, vuokrausta tai niihin rinnastettavaa toimintaa.

Lähde: MT 3.12.2015